Skapa en startdiskett för en NTFS- eller FAT-partition

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV311073
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur du skapar en startdiskett för Windows när du vill komma åt en enhet med en felaktig startsekvens på en dator med en Intel x86-processor.

Obs! Proceduren för datorer med RISC-processorer är annorlunda och beskrivs inte i denna artikel.

Med denna Windows-startdiskett kan du komma åt en enhet där filsystemet NTFS (NT File System) eller FAT (File Allocation Table) är installerat. Använd åtgärderna i denna artikel för att lösa följande startproblem:
 • Skadad startsektor.
 • Skadad MBR (Master Boot Record).
 • Virusinfektioner.
 • NTLDR eller Ntdetect.com saknas eller är skadad.
 • Fel Ntbootdd.sys-drivrutin.
 • Denna startdiskett kan också användas för att starta från en kopia av en skadad spegling, även om du måste ändra filen Boot.ini för att göra det.
Denna Windows-startdiskett kan inte användas vid följande problem:
 • Felaktiga eller skadade drivrutiner som har installerats i Windows-systemkatalogen.
 • Startproblem som uppstår efter OSLOADER-skärmen.
Undvik eller lös dessa problem genom att köra reparationsdisketten, ladda den sista kända fungerande kontrolluppsättningen eller installera om Windows om det behövs.

Skapa en Windows-startdiskett

På Windows-startdisketten måste filerna NTLDR (eller Setupldr.bini Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini och rätt drivrutin för hårddisken finnas.

Obs! Filerna NTLDR, Ntdetect.com och Boot.ini har vanligen filattributen System, Dold och Skrivskydd. Du behöver inte återställa dessa attribut för att disketten ska fungera korrekt. Om du vill veta mer om strukturen hos filen Boot.ini kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
102873 BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Skapa en Windows-startdiskett med någon av följande metoder:

Metod 1: Du har inte tillgång till en dator med Windows

 1. Skapa en kopia av den första Windows-installationsdisketten med hjälp av kommandot diskcopy och ta sedan bort alla filer på den nya disketten.
 2. Kopiera filerna Ntdetect.com och NTLDR från mappen I386 på Windows-CD:n till den nya disketten.
 3. Byt namn på filen NTLDR till "Setupldr.bin".
 4. Skapa en Boot.ini-fil.

  Följande exempel fungerar på en SCSI-enhet med en partition och Windows installerat under \WINNT. Det exakta värdet i avsnittet [operativsystem] beror emellertid på konfigurationen hos den dator med Windows du vill starta:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operativsystem]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Om datorn startar från en IDE-, EIDE- eller ESDI-hårddisk eller ett SCSI-kort utan inbyggd BIOS byter du ut scsi(0) mot multi(0).

  Obs! Om du använder Windows NT 3.5 eller 3.51 och datorn startar från den första eller andra SCSI-enheten, kan du också byta ut scsi(0) mot multi(0).
 5. Om du använder scsi(x) i filen Boot.ini kopierar du den korrekta drivrutinen för det SCSI-kort som används på datorn och byter sedan namn på den till Ntbootdd.sys. Om du använder multi(x) i Boot.ini behöver du inte göra detta.
 6. Starta datorn med startdisketten och logga sedan in till Windows.

Metod 2: Du har tillgång till en dator med Windows

 1. Formatera en diskett med formateringsverktyget i Windows.
 2. Kopiera NTLDR från Windows-installations-CD:n, Windows-installationsdisketten eller från en dator med samma version av Windows som den dator som du vill komma åt med startdisketten. Det kan hända att du måste expandera denna fil från NTLDR._ till NTLDR med hjälp av följande kommandorad:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Kopiera filen Ntdetect.com till disketten.
 4. Skapa en Boot.ini-fil eller kopiera en från en dator med Windows, och ändra den sedan så att den passar den dator som du försöker få tillgång till. Följande exempel fungerar på en SCSI-enhet med en partition och Windows installerat under \WINNT. Det exakta värdet i avsnittet [operativsystem] beror emellertid på konfigurationen hos den dator med Windows du försöker komma åt:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operativsystem]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  Om datorn startar från en IDE-, EIDE- eller ESDI-hårddisk byter du ut scsi(0) mot multi(0).

  Obs! Om du använder Windows NT 3.5 eller 3.51, och datorn startar från den första eller andra SCSI-enheten, kan du också byta ut scsi(0) mot multi(0).
 5. Om du använder scsi(x) i Boot.ini kopierar du den korrekta drivrutinen för det SCSI-kort som används på datorn och byter sedan namn på den till Ntbootdd.sys. Om du använder multi(x) i Boot.ini behöver du inte göra detta.
 6. Starta datorn med startdisketten och logga sedan in till Windows.

Metod 3: Du har Windows NT 3.51

 1. Formatera en tom 3,5-tums diskett på 1,44 MB i Windows NT 3.51.
 2. Kopiera Ntdetect.com och NTLDR till den nya disketten.
 3. Skapa en Boot.ini-fil med följande rader:

  Obs! Detta exempel gäller en SCSI-enhet med en partition och Windows NT installerat i standardkatalogen, C:\Winnt35.
     [boot loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operativsystem]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Starta från disketten och logga in i Windows.

Felsökning

Du kan stöta på ett eller fler av följande problem när du försöker starta datorn med hjälp av startdisketten för Windows:
 • Om den sökväg som pekar på systemfilerna är felaktig eller inkluderar enhetsbeteckningen kan det hända att följande felmeddelande eller liknande visas:
  Det gick inte att starta Windows XP på grund av följande startkonfigurationsproblem med den inbyggda ARC-programvaran: ARC-namnet för HAL och systemsökvägar genererades inte korrekt. Kontrollera om det finns information om ARC-konfigurationsalternativ i dokumentationen till Windows XP (TM) och ytterligare information i referenshandböckerna för maskinvaran. Det gick inte att starta.
 • Om fel SCSI-drivrutin har valts eller filen Ntbootdd.sys inte finns, kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Windows kunde inte starta på grund av ett maskinvarukonfigurationsproblem med en datorhårddisk. Det gick inte att läsa från den valda startdisken. Kontrollera startsökvägen och diskmaskinvaran. Läs i dokumentationen för Windows XP (TM) om diskkonfiguration av maskinvara och diskkonfiguration av maskinvara, samt i referenshandböckerna för maskinvaran för ytterligare information. Det gick inte att starta.Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.
repair tshoot smallbiz
Egenskaper

Artikel-id: 311073 – senaste granskning 12/07/2015 08:04:26 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB311073
Feedback