Emulera Frånvarohanteraren i Microsoft Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 311107
Sammanfattning
Funktionen Frånvarohanteraren i Microsoft Outlook är en Microsoft Exchange Server-tjänst. Det är endast tillgängligt när Exchange Server-överföringstjänsten ingår i en Outlook-användares profil. Du kan emulera denna funktion genom att skapa en e-postmall och definiera en regel i Regelguiden för automatiskt svar med mallen.

Observera: Microsoft har bekräftat att det finns ingen fungerande process för att uppnå dessa slutresultat för Microsoft Office Outlook 2007.
Mer Information

Hur du definierar en automatisk svarsmall

2010and för Microsoft Office Outlook senare versioner

 1. Klicka på ny e-post på menyfliken.
 2. Klicka på oformaterad Textpå fliken Formatera Text .
 3. Skriv den information du vill ha med i svarsmeddelandet.
 4. Klicka på filen i menyfliksområdet och klicka sedan på Spara som.
 5. Markera Outlook-mall i listan Filformat i dialogrutan Spara som .
 6. Skriv ett namn på svarsmallen i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

Microsoft Office Outlook 2003 och tidigare versioner av Outlook

Anmärkning: att slutföra dessa steg do not använder Microsoft Word som e-postredigerare.
Om Microsoft Word har angetts som ditt standardredigeringsprogram för e-post, måste du inaktivera som.
Annars kan att den "Outlook-mall" alternativet kommer inte visas i steg 4.
Eftersteg 5, kan du returnera Word till som standardredigerare för e-.
 1. Öppna ett nytt Outlook-meddelande som oformaterad text.
 2. Skriv den information du vill ha med i svarsmeddelandet.
 3. Klicka på Spara som i Arkiv -menyn.
 4. Klicka på Markera Outlook-mall i listan Filformat i dialogrutan Spara som .
 5. Skriv ett namn på svarsmallen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Hur du definierar en regel om du vill skicka ett automatiskt svar


2010and Mirosoft Office Outlook senare versioner

 1. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka sedan på fliken Info på menyn.
 2. Klicka på Hantera regler & aviseringaroch klicka sedan på Ny regel på fliken E-postregler .
 3. Klicka på Tillämpa regeln på meddelanden som tas emoti Regelguiden under Börja med en tom regeloch klicka sedan på Nästa.
 4. Under vilka villkor vill du hamarkerar du kryssrutan Skickas bara till mig eller andra kryssrutan som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på om du vill markera kryssrutan Svara med en specifik mall under Vad vill du göra med meddelandet.
 6. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen, klicka på den understrukna frasen en specifik mall.
 7. I dialogrutan Välj en svarsmall på mallen som du sparade i steg 6 i avsnittet "Definiera en mall för automatiskt svar" och klicka sedan på Öppna.
 8. Slutför Regelguiden, klickar du på Slutföroch klicka sedan på OK.


Microsoft Office Outlook 2003

 1. Klicka på regler och aviseringarVerktyg -menyn.
 2. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i dialogrutan regler och aviseringar .
 3. Klicka på Börja med en tom regel i Regelguiden, klicka på Kontrollera meddelanden när de anländeroch klicka sedan på Nästa.
 4. Under vilka villkor vill du ha?, markerar du kryssrutan Skickas bara till mig eller andra kryssrutan som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 5. Under Vad vill du göra med meddelandet?, markera kryssrutan Svara med en specifik mall .
 6. I steg 2: redigera sidan Regelbeskrivning i guiden, klickar du på den understrukna frasen en specifik mall.
 7. I dialogrutan Välj en svarsmall på mallen som du sparade i steg 5 i "Definiera en mall för automatiskt svar" och klicka sedan på Öppna.
 8. Slutför Regelguiden och klicka på Slutför.

I Outlook 2000, Outlook 98 och Outlook 2002

 1. Klicka på RegelguidenVerktyg -menyn.
 2. Klicka på Nyi dialogrutan Regelguiden .
 3. Under vilken typ av regel vill du skapa?, klicka på Börja med en tom regel, klicka på Kontrollera meddelanden när de anländeroch klicka sedan på Nästa.
 4. Under vilka villkor vill du ha?, markerar du kryssrutan Skickas bara till mig eller andra kriterier som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 5. Under Vad vill du göra med meddelandet?, markera kryssrutan Svara med en specifik mall .
 6. Klicka på den understrukna frasen en specifik mallunder Regelbeskrivning.
 7. I dialogrutan Välj en svarsmall på mallen som du sparade i steg 5 i "Definiera en mall för automatiskt svar" och klicka sedan på Öppna.
 8. Slutför Regelguiden, klickar du på Slutföroch klicka sedan på OK.
Regeln att "svara med en specifik mall" innebär att svaret skickas bara en gång till varje avsändare under en session. Därmed förhindras att flera svar skickas till en avsändare som har skickat flera meddelanden.

Under en session sparas i listan över användare som den hasresponded. När du startar om Outlook listan bort, och regeln återställs så att den startar igen för varje avsändare.

Anmärkning: Outlook måste vara igång för att Regelguiden automatiskt svara. Dessutom måste finnas Outlook 2007 köras och vara konfigurerat att regelbundet söka efter nya meddelanden.

Mer information om hur du emulerar Frånvarohanteraren i Outlook Express klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
267880 Frånvarohanteraren är inte tillgänglig i Outlook Express
Emulera frånvarande assistenten automatiskt svarar Outlook 2003, 2007 2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 311107 – senaste granskning 09/23/2015 07:43:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, , Microsoft Outlook 2013

 • kbpubtypekc kbhowto consumeroff2010track kbmt KB311107 KbMtsv
Feedback