Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS15 131: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 8 December 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114382
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-131.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3116111.
Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller följande förbättringar:
 • Byter namn på strängen "Tillägg" till "Tillägg" sträng för konsekvens.
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Word-objekt som visas som en ikon visas inte när du öppnar en ritning som innehåller en Word-objekt i Visio 2016. Om du trycker på Ctrl + A Markera alla former i dokumentet för att hitta Word-objekt och försök att ändra ikonen i denKonvertera i dialogrutan visas följande felmeddelande:
  Ett fel (1424) inträffade under åtgärden konvertera objekt.
  Objektet är tomt.

 • När du trycker på F9 upprepade gånger för att uppdatera ett inkapslat fält (ett IF-fält som har ett villkor för en växel Caps) i Word 2016 visas resultatet av beräkningen av fältet som växlar mellan villkoret i vilken alla bokstäver med versaler och villkor som den första bokstaven är ett kapital.
 • Den ContentControlOnExit händelsen är inte utlöses när du redigerar en innehållskontroll i dokumentet och klicka sedan på i huvudet på ett dokument i Word 2016.

 • När du har aktiverat funktionen Spåra ändringar i Word 2016 spåras borttagen text för granskare som har samma namn.
 • Anta att du har ett dokument som innehåller fotnoter och både manuella och automatiska sidbrytningar i Word 2016. Du anger den Numrering till Starta om varje sida i den Fotnoter och slutkommentarer i dialogrutan. När du skriver ut ett dokument i bakgrunden numrerade fotnoter tal i utskriften i följd i stället för startas på varje sida.
 • En text om fel för överföring av dokument och digitala signaturer är oläsliga på Backstage i Word 2016 som använder temat mörkgrå.
 • HTML-tabeller visas inte korrekt dokument i Word 2016.
 • När du använder API-tillägg för att ange innehållskontroll text i ett gemensamt session i Word 2016 krascha Word 2016.
 • Om ett område innehåller endast en innehållskontroll slut-taggen i Range.ContentControls Egenskapen inte samla in innehållskontrollen.
 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.Hämta och installera säkerhetsuppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här säkerhetsuppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3116111.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering 3101513.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Word-x-none.mspA32BD313C2991C29B7C23337A0DB238F040E9D2BAC7DD1959D101E5E831817802D8D5B331700A9B1A4B856A4EB4C561C1D4FC993
Word-x-none.msp1827CE4129D32D16A629A5DEC89CC95B1943C87B8D2C0B1F049D2D74BC1DBE01EC2D65739619C13BD8BFC8B0A7AD08488B8C230D

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4312.100079632018-Nov-1509:56
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4309.100080656018-Nov-1509:56
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4312.100087056018-Nov-1509:56
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4291.10001029291218-Nov-1510:44
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100068931218-Nov-1510:43
Winword.exeWinword.exe16.0.4312.1001192681618-Nov-1510:44
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4312.1000914448018-Nov-1510:44
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4312.10012952400018-Nov-1510:44

För alla x 64-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4312.1001933408
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4312.100193340819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4312.100188886418-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4312.100188886419-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4312.1001944672
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4312.100194467219-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4312.1001875552
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4312.100187555219-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4312.1001955936
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4312.100195593619-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4312.1001946208
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4312.100194620819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4312.1001915488
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4312.100191548819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4312.100183920018-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4312.100183920019-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4312.1001886304
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4312.100188630419-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4312.1001951840
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4312.100195184019-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4312.1001872480
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4312.100187248019-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4312.100193340818-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4312.100193340819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4312.100189859218-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4312.100189859219-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4312.1001954400
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4312.100195440019-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4312.100184739218-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4312.100184739219-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4312.1001906272
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4312.100190627219-Nov-1505:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4312.1001858144
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4312.1001858144
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4312.100185814419-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4312.100194876818-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4312.100194876819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4312.1001851488
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4312.100185148819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4312.100190524818-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4312.100190524819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4312.100189244818-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4312.100189244819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4312.100185097618-Nov-1509:54
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4312.100185097618-Nov-1509:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4312.1001864800
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4312.100186480019-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4312.1001904224
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4312.100190422419-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4312.1001920608
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4312.100192060819-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4312.1001921632
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4312.100192163219-Nov-1505:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4312.1001929312
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4312.100192931219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4312.1001964640
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4312.100196464019-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4312.1001877600
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4312.100187760019-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4312.1001959520
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4312.100195952019-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4312.1001889376
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4312.100188937619-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4312.100188579218-Nov-1509:55
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4312.100188579219-Nov-1505:53
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4312.1001885792
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4312.100188579218-Nov-1509:55
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4312.100188579219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4312.1001871456
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4312.100187145619-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4312.100189347218-Nov-1509:55
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4312.100189347219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4312.1001949792
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4312.100194979219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4312.1001888352
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4312.100188835219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4312.100198102418-Nov-1509:55
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4312.100198102418-Nov-1509:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4312.1001765472
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4312.100176547219-Nov-1505:53
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4312.1001774176
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4312.100177417619-Nov-1505:53
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4288.10001590842419-Nov-1501:36
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100076867219-Nov-1501:31
Winword.exeWinword.exe16.0.4312.1001192988819-Nov-1505:54
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4312.10001184476819-Nov-1505:54
wwlib.dllwwlib.dll3711132819-Nov-1505:54

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3114382 – senaste granskning 12/09/2015 00:57:00 – revision: 1.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114382 KbMtsv
Feedback