MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2013: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114482
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel
3124585.

Förbättringar och korrigeringar

Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-problem:
När du försöker använda PowerPoint 2013 för att öppna en presentation i SharePoint Server i skyddat läge i Internet Explorer visas följande felmeddelande:

Tyvärr, vi kunde inte hitta C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Är det möjligt flyttades, bytt namn eller tagits bort?
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 kan uppdateringen hämtas från Microsoft Update bara.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3101359.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 64-glb.exe322C7C17E92627ECC2BF2B6592D335E5A1E849FE5AF52DA432DA9B7971E499B0021221223FEFB5FC5A069057A651182B6110F056
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 86-glb.exeE5A1E710E6520752BF0B1464C331B6C7B6DF677D5904812377F3B4BA0605C0BDFAC0F56378CC0E16D638B829A0389ADCB7CB74BA

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av PowerPoint 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.100012504809-Dec-1509:01
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.100012899049-Dec-1509:01
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.100012940009-Dec-1509:01
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.100012417769-Dec-1509:01
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.100012643049-Dec-1509:01
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.100013380329-Dec-1509:01
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1509:01
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1509:01
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.100012520169-Dec-1509:01
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.100013216489-Dec-1509:01
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.100012540649-Dec-1509:02
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.100012878569-Dec-1509:02
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.100012801769-Dec-1509:02
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.100012970729-Dec-1509:02
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.100012376809-Dec-1509:02
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.100012561129-Dec-1509:02
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.100012489449-Dec-1509:01
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.100013027049-Dec-1509:02
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.100012381929-Dec-1509:02
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.100012919529-Dec-1509:02
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1509:02
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.100012407529-Dec-1509:02
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1509:02
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.100012550889-Dec-1509:02
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.100013093609-Dec-1509:02
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.100012515049-Dec-1509:02
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.100012596969-Dec-1509:02
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.100013057769-Dec-1509:02
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.100012776169-Dec-1509:02
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.100013001449-Dec-1509:02
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1509:03
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.100012955369-Dec-1509:03
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1509:03
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1509:03
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1509:03
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.100012945129-Dec-1509:03
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.100013129449-Dec-1509:03
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.100012023529-Dec-1509:03
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.100012044009-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.1000308809-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.1000313929-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.1000314009-Dec-1509:01
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.1000314489-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.1000309209-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.1000303689-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.1000308809-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.1000314409-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.1000314569-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.1000298569-Dec-1509:01
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.1000308809-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.1000298889-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.1000309209-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.1000314489-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:02
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.1000314569-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.1000308809-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:02
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:03
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.1000314169-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.1000309209-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.1000308889-Dec-1509:03
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.1000293449-Dec-1509:03
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.1000298569-Dec-1509:03
pptico.exepptico.exe15.0.4553.100035094168-Dec-1510:43
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.100012412648-Dec-1510:44
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx2844468-Dec-1510:44
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx2983028-Dec-1510:44
Pptpia.dllMicrosoft.Office.Interop.PowerPoint.dll15.0.4787.10004041688-Dec-1510:43
msppt.olbmsppt.olb4164568-Dec-1510:44
Powerpnt.exePowerpnt.exe15.0.4787.100018464488-Dec-1510:44
Powerpnt.manPowerpnt.exe.manifest37088-Dec-1510:44
ppcore.dllppcore.dll15.0.4787.1000104705768-Dec-1510:44
ppresources.dllppresources.dll12863128-Dec-1510:44
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.1000309128-Dec-1510:44
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4763.10001629128-Dec-1510:44
ppintl.rest.idx_dll_1025ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1026ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001542809-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1029ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:01
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170089-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1030ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1031ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1032ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1033ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001548248-Dec-1510:44
ppintl.rest.idx_dll_3082ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1061ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:01
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000175209-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1035ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1036ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:01
ppintl.rest.idx_dll_1037ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1081ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1050ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1038ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001517209-Dec-1509:02
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.1000169609-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1057ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1040ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001517209-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1041ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:01
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.1000174889-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1087ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001506969-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1042ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001486489-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1063ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1062ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:02
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.1000169769-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1086ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1044ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1043ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:02
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170089-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1045ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1046ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001547929-Dec-1509:02
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170249-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_2070ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001542809-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1048ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1049ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:02
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.1000169609-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1051ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:02
ppintl.rest.idx_dll_1060ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_2074ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1053ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:03
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.1000169609-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1054ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001512089-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1055ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1058ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:03
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.1000174729-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1066ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001547929-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_2052ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:03
ppintl.rest.idx_dll_1028ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:03
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx2841499-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx2827519-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx2910139-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx3048449-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx2840229-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx2978869-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx2819649-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx2958139-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx2791949-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx2967989-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx2885909-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx2361779-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx2805329-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx2943489-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx2824509-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx2824649-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx2880369-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx2880299-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx2828869-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx2967189-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx3074859-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx3094099-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx2828449-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx2814529-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx2886319-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx3024589-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx2839609-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx2978249-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx2843909-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx2843849-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx2832649-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx2957289-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx2849868-Dec-1510:44
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx2836558-Dec-1510:44
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx2900109-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx3038059-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx2879039-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx2879559-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx2818869-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx2818939-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx2819609-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx2819689-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx2831489-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx2969359-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx2810249-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx2962209-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx2838989-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx2977629-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx2839929-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx2978569-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx2839229-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx2977869-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx2839799-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx2978439-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx2865659-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx3003879-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx2842539-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx2981179-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx2839789-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx2978429-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx2839279-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx2977919-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx2885919-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx3024119-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx2820789-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx2959249-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx2884079-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx2884469-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx2828579-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx2828479-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx2890009-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx3028189-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx2850669-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx2850729-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx2841149-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx2841079-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx2837909-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx2837979-Dec-1508:44
Powerpnt.veman.XMLPowerpnt.visualelementsmanifest.XML3448-Dec-1510:44

För alla x 64-baserade versioner av PowerPoint 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.100012504809-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.100012504809-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1025ppintl.dll15.0.4741.100012504809-Dec-1508:50
ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.100012899049-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.100012899049-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1026ppintl.dll15.0.4741.100012899049-Dec-1508:50
ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.100012940009-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.100012940009-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1029ppintl.dll15.0.4741.100012940009-Dec-1508:50
ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.100012417769-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.100012417769-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1030ppintl.dll15.0.4741.100012417769-Dec-1508:50
ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.100012643049-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.100012643049-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1031ppintl.dll15.0.4741.100012643049-Dec-1508:50
ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.100013380329-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.100013380329-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1032ppintl.dll15.0.4741.100013380329-Dec-1508:50
ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_3082ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1061ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.100012520169-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.100012520169-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1035ppintl.dll15.0.4741.100012520169-Dec-1508:50
ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.100013216489-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.100013216489-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1036ppintl.dll15.0.4741.100013216489-Dec-1508:50
ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.100012540649-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.100012540649-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1037ppintl.dll15.0.4741.100012540649-Dec-1508:50
ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.100012878569-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.100012878569-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1081ppintl.dll15.0.4741.100012878569-Dec-1508:50
ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.100012801769-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.100012801769-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1050ppintl.dll15.0.4741.100012801769-Dec-1508:50
ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.100012970729-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.100012970729-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1038ppintl.dll15.0.4741.100012970729-Dec-1508:50
ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.100012376809-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.100012376809-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1057ppintl.dll15.0.4741.100012376809-Dec-1508:50
ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.100012561129-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.100012561129-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1040ppintl.dll15.0.4741.100012561129-Dec-1508:50
ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.100012489449-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.100012489449-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1041ppintl.dll15.0.4741.100012489449-Dec-1508:50
ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.100013027049-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.100013027049-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1087ppintl.dll15.0.4741.100013027049-Dec-1508:50
ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.100012381929-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.100012381929-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1042ppintl.dll15.0.4741.100012381929-Dec-1508:50
ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.100012919529-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.100012919529-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1063ppintl.dll15.0.4741.100012919529-Dec-1508:50
ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1062ppintl.dll15.0.4741.100012684009-Dec-1508:50
ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.100012407529-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.100012407529-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1086ppintl.dll15.0.4741.100012407529-Dec-1508:50
ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1044ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.100012550889-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.100012550889-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1043ppintl.dll15.0.4741.100012550889-Dec-1508:50
ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.100013093609-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.100013093609-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1045ppintl.dll15.0.4741.100013093609-Dec-1508:50
ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.100012515049-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.100012515049-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1046ppintl.dll15.0.4741.100012515049-Dec-1508:50
ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.100012596969-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.100012596969-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_2070ppintl.dll15.0.4741.100012596969-Dec-1508:50
ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.100013057769-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.100013057769-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1048ppintl.dll15.0.4741.100013057769-Dec-1508:50
ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.100012776169-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.100012776169-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1049ppintl.dll15.0.4741.100012776169-Dec-1508:50
ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.100013001449-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.100013001449-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1051ppintl.dll15.0.4741.100013001449-Dec-1508:50
ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1060ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.100012955369-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.100012955369-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_2074ppintl.dll15.0.4741.100012955369-Dec-1508:50
ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1053ppintl.dll15.0.4741.100012392169-Dec-1508:50
ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1054ppintl.dll15.0.4741.100012576489-Dec-1508:50
ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1055ppintl.dll15.0.4741.100012868329-Dec-1508:50
ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.100012945129-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.100012945129-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1058ppintl.dll15.0.4741.100012945129-Dec-1508:50
ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.100013129449-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.100013129449-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1066ppintl.dll15.0.4741.100013129449-Dec-1508:50
ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.100012023529-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.100012023529-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_2052ppintl.dll15.0.4741.100012023529-Dec-1508:50
ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.100012044009-Dec-1508:50
ppt.Conversion.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.100012044009-Dec-1508:50
ppt.Edit.ppintl.dll_1028ppintl.dll15.0.4741.100012044009-Dec-1508:50
mssrintl.dll_1025mssrintl.dll15.0.4703.1000308889-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1026mssrintl.dll15.0.4703.1000314009-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1029mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1030mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1031mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1032mssrintl.dll15.0.4703.1000313929-Dec-1509:15
mssrintl.dll_3082mssrintl.dll15.0.4703.1000314409-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1061mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1035mssrintl.dll15.0.4703.1000309209-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1036mssrintl.dll15.0.4703.1000314249-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1037mssrintl.dll15.0.4703.1000303769-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1081mssrintl.dll15.0.4703.1000308889-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1050mssrintl.dll15.0.4703.1000314489-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1038mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1057mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1040mssrintl.dll15.0.4703.1000314569-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1041mssrintl.dll15.0.4703.1000298569-Dec-1509:15
mssrintl.dll_1087mssrintl.dll15.0.4703.1000308889-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1042mssrintl.dll15.0.4703.1000298889-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1063mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1062mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1086mssrintl.dll15.0.4703.1000309049-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1044mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1043mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1045mssrintl.dll15.0.4703.1000314569-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1046mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:16
mssrintl.dll_2070mssrintl.dll15.0.4703.1000314489-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1048mssrintl.dll15.0.4703.1000314409-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1049mssrintl.dll15.0.4703.1000308889-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1051mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:16
mssrintl.dll_1060mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:16
mssrintl.dll_2074mssrintl.dll15.0.4703.1000314169-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1053mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1054mssrintl.dll15.0.4703.1000309209-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1055mssrintl.dll15.0.4703.1000309129-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1058mssrintl.dll15.0.4703.1000314329-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1066mssrintl.dll15.0.4703.1000308809-Dec-1509:17
mssrintl.dll_2052mssrintl.dll15.0.4703.1000293449-Dec-1509:17
mssrintl.dll_1028mssrintl.dll15.0.4703.1000298569-Dec-1509:17
pptico.exepptico.exe15.0.4553.100035094168-Dec-1510:44
ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.100012412648-Dec-1510:44
ppt.Conversion.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.100012412648-Dec-1510:44
ppt.Edit.ppintl.dll_1033ppintl.dll15.0.4741.100012412648-Dec-1510:44
previewtemplate.potx_1033previewtemplate.potx2844468-Dec-1510:44
previewtemplate2.potx_1033previewtemplate2.potx2983028-Dec-1510:44
Pptpia.dllMicrosoft.Office.Interop.PowerPoint.dll15.0.4787.10004041688-Dec-1510:43
msppt.olbmsppt.olb4164568-Dec-1510:44
Powerpnt.exePowerpnt.exe15.0.4787.100018479848-Dec-1510:44
Powerpnt.manPowerpnt.exe.manifest37088-Dec-1510:44
ppcore.dllppcore.dll15.0.4787.1000161066728-Dec-1510:44
ppresources.dllppresources.dll12863048-Dec-1510:44
mssrintl.dll_1033mssrintl.dll15.0.4703.1000309128-Dec-1510:44
msosrec.exemsosrec.exe15.0.4763.10002248648-Dec-1510:44
ppintl.rest.idx_dll_1025ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1026ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001542809-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1029ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:15
ppintl.dll.idx_dll_1030ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170249-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1030ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1031ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1032ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1033ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001548248-Dec-1510:44
ppintl.rest.idx_dll_3082ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1061ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:15
ppintl.dll.idx_dll_1035ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000175369-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1035ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1036ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1037ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1081ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1050ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1038ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001517209-Dec-1509:15
ppintl.dll.idx_dll_1057ppintl.dll.idx_dll15.0.4463.1000169609-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1057ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1040ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001517209-Dec-1509:15
ppintl.rest.idx_dll_1041ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:15
ppintl.dll.idx_dll_1087ppintl.dll.idx_dll15.0.4454.1000174729-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1087ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001506969-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1042ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001486489-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1063ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1062ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:16
ppintl.dll.idx_dll_1086ppintl.dll.idx_dll15.0.4460.1000169609-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1086ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1044ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1043ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:16
ppintl.dll.idx_dll_1045ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170089-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1045ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1046ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001547929-Dec-1509:16
ppintl.dll.idx_dll_2070ppintl.dll.idx_dll15.0.4442.1000170249-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_2070ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001542809-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1048ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1049ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:16
ppintl.dll.idx_dll_1051ppintl.dll.idx_dll15.0.4466.1000169609-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1051ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_1060ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:16
ppintl.rest.idx_dll_2074ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001537689-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1053ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001522329-Dec-1509:17
ppintl.dll.idx_dll_1054ppintl.dll.idx_dll15.0.4448.1000169609-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1054ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001512089-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1055ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001532569-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1058ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001527449-Dec-1509:17
ppintl.dll.idx_dll_1066ppintl.dll.idx_dll15.0.4469.1000174889-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1066ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001547929-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_2052ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:17
ppintl.rest.idx_dll_1028ppintl.rest.idx_dll15.0.4741.10001496729-Dec-1509:17
previewtemplate.potx_1025previewtemplate.potx2841499-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1025previewtemplate2.potx2827519-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1026previewtemplate.potx2910139-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1026previewtemplate2.potx3048449-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1029previewtemplate.potx2840229-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1029previewtemplate2.potx2978869-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1030previewtemplate.potx2819649-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1030previewtemplate2.potx2958139-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1031previewtemplate.potx2791949-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1031previewtemplate2.potx2967989-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1032previewtemplate.potx2885909-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1032previewtemplate2.potx2361779-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_3082previewtemplate.potx2805329-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_3082previewtemplate2.potx2943489-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1061previewtemplate.potx2824509-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1061previewtemplate2.potx2824649-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1035previewtemplate.potx2880369-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1035previewtemplate2.potx2880299-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1036previewtemplate.potx2828869-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1036previewtemplate2.potx2967189-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1037previewtemplate.potx3074859-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1037previewtemplate2.potx3094099-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1081previewtemplate.potx2828449-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1081previewtemplate2.potx2814529-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1050previewtemplate.potx2886319-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1050previewtemplate2.potx3024589-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1038previewtemplate.potx2839609-Dec-1508:42
previewtemplate2.potx_1038previewtemplate2.potx2978249-Dec-1508:42
previewtemplate.potx_1057previewtemplate.potx2843909-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1057previewtemplate2.potx2843849-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1040previewtemplate.potx2832649-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1040previewtemplate2.potx2957289-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1041previewtemplate.potx2849868-Dec-1510:44
previewtemplate2.potx_1041previewtemplate2.potx2836558-Dec-1510:44
previewtemplate.potx_1087previewtemplate.potx2900109-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1087previewtemplate2.potx3038059-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1042previewtemplate.potx2879039-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1042previewtemplate2.potx2879559-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1063previewtemplate.potx2818869-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1063previewtemplate2.potx2818939-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1062previewtemplate.potx2819609-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1062previewtemplate2.potx2819689-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1086previewtemplate.potx2831489-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1086previewtemplate2.potx2969359-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1044previewtemplate.potx2810249-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1044previewtemplate2.potx2962209-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1043previewtemplate.potx2838989-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1043previewtemplate2.potx2977629-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1045previewtemplate.potx2839929-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1045previewtemplate2.potx2978569-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1046previewtemplate.potx2839229-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1046previewtemplate2.potx2977869-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_2070previewtemplate.potx2839799-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_2070previewtemplate2.potx2978439-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1048previewtemplate.potx2865659-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1048previewtemplate2.potx3003879-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1049previewtemplate.potx2842539-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1049previewtemplate2.potx2981179-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1051previewtemplate.potx2839789-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1051previewtemplate2.potx2978429-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1060previewtemplate.potx2839279-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1060previewtemplate2.potx2977919-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_2074previewtemplate.potx2885919-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_2074previewtemplate2.potx3024119-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1053previewtemplate.potx2820789-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1053previewtemplate2.potx2959249-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1054previewtemplate.potx2884079-Dec-1508:43
previewtemplate2.potx_1054previewtemplate2.potx2884469-Dec-1508:43
previewtemplate.potx_1055previewtemplate.potx2828579-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1055previewtemplate2.potx2828479-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1058previewtemplate.potx2890009-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1058previewtemplate2.potx3028189-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1066previewtemplate.potx2850669-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1066previewtemplate2.potx2850729-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_2052previewtemplate.potx2841149-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_2052previewtemplate2.potx2841079-Dec-1508:44
previewtemplate.potx_1028previewtemplate.potx2837909-Dec-1508:44
previewtemplate2.potx_1028previewtemplate2.potx2837979-Dec-1508:44
Powerpnt.veman.XMLPowerpnt.visualelementsmanifest.XML3448-Dec-1510:44

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3114482 – Zadnji pregled: 01/13/2016 18:24:00 – Revizija: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114482 KbMtsv
Povratne informacije