MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2013: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114494
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finnsArticle3124585 i Microsoft Knowledge Base.

Förbättringar och korrigeringar

Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du försöker infoga en HTML-fil som ett objekt i ett dokument i Microsoft Word 2013 visas följande felmeddelande:

    Används för att skapa det här objektet är en HTML-fil. Programmet inte är installerat antingen på datorn eller svarar inte. Installera HTML-fil om du vill redigera det här objektet eller se till att alla dialogrutor i HTML-filen är stängd.
  • Om standardspråk för inmatning är inställt på ett språk som skrivs med kyrilliska tecken, fungerar inte vissa kortkommandon (till exempel Ctrl + C och Ctrl + V) i Word 2013.
  • AUniversal Naming Convention (UNC)-sökväg som innehåller några helbreddstecken löst inte som en hyperlänk i Word 2013.
  • Det tar lång tid att uppdatera anpassade XML-koden i fönstret XML-mappning i Word 2013.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 kan uppdateringen hämtas från Microsoft Update bara.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3114342.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2013-kb3114494-fullfile-x 64-glb.exe12B1E304C9EB65E0E7A41495F59D0C4E8BEA3282F5FB9D2563B3A534A919A25E602524FD5BB4DC570B4254291F3663EB6F05C84D
word2013-kb3114494-fullfile-x 86-glb.exe1E71B473A6909E75C89EA582A0390B7CE3DFA92639C0159C3C0BBBC3002A33C5ACB2B16C77C33035F2E5C8FA75F4FCF67741CBC2

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.10002797529-Dec-1509:15
bibform.xml_1025bibform.XML1061009-Dec-1509:13
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4631.10009381449-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4631.10009883209-Dec-1508:51
bibform.xml_1029bibform.XML1125129-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4631.100010564169-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4631.10008966729-Dec-1508:51
bibform.xml_1031bibform.XML1142409-Dec-1509:13
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4631.10009842249-Dec-1508:51
bibform.xml_1032bibform.XML1143409-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4631.100011229769-Dec-1508:51
bibform.xml_3082bibform.XML1149309-Dec-1509:14
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4631.10009320009-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4631.10009130569-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4631.10009161289-Dec-1508:51
bibform.xml_1036bibform.XML1148449-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4631.100010400329-Dec-1508:51
bibform.xml_1037bibform.XML1064249-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4631.10009284169-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4631.10009576009-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4631.10009381449-Dec-1508:51
bibform.xml_1038bibform.XML1125609-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4631.100010779209-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4693.10008577609-Dec-1508:51
bibform.xml_1040bibform.XML1124269-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4631.10009366089-Dec-1508:51
bibform.xml_1041bibform.XML972029-Dec-1509:13
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4631.10009954889-Dec-1508:51
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4631.100010159689-Dec-1508:51
bibform.xml_1042bibform.XML976309-Dec-1509:14
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4631.10009949769-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4631.10009970249-Dec-1508:52
bibform.xml_1062bibform.XML1145149-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4631.10009729609-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4631.10008613449-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4631.10009058889-Dec-1508:52
bibform.xml_1043bibform.XML1132089-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4631.10009232969-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4631.100010349129-Dec-1508:52
bibform.xml_1046bibform.XML1118289-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4693.10009407049-Dec-1508:52
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4631.10009540169-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4631.100010784329-Dec-1508:52
bibform.xml_1049bibform.XML1127129-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4631.10009611849-Dec-1508:52
bibform.xml_1051bibform.XML1110349-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4631.100010743369-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4631.10009616969-Dec-1508:52
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4631.10009939529-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4631.10009038409-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4631.10009243209-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4631.100010318409-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4631.10009678409-Dec-1508:52
bibform.xml_1066bibform.XML1136209-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4631.100010640969-Dec-1508:52
bibform.xml_2052bibform.XML968309-Dec-1509:15
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4631.10008152649-Dec-1508:52
bibform.xml_1028bibform.XML968049-Dec-1509:15
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4631.10008280649-Dec-1508:52
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx36336669-Dec-1509:13
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx36374499-Dec-1509:14
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx36189859-Dec-1509:14
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx36080629-Dec-1509:14
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx36033869-Dec-1509:13
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx36531679-Dec-1509:14
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx36120069-Dec-1509:14
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx36041309-Dec-1509:14
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx36034289-Dec-1509:14
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx36195609-Dec-1509:14
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx36295919-Dec-1509:14
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx36443349-Dec-1509:14
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx36074429-Dec-1509:14
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx36047859-Dec-1509:14
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx36090419-Dec-1509:14
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx35990329-Dec-1509:14
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx36368999-Dec-1509:13
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx36347009-Dec-1509:14
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx36283339-Dec-1509:14
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx36220449-Dec-1509:14
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx36113849-Dec-1509:15
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx36049319-Dec-1509:15
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx36080189-Dec-1509:15
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx36018539-Dec-1509:15
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx36093949-Dec-1509:15
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx36177329-Dec-1509:15
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx36137019-Dec-1509:15
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx36174009-Dec-1509:15
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx36465889-Dec-1509:15
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx36135679-Dec-1509:15
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx36047219-Dec-1509:15
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx36178099-Dec-1509:15
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx36095219-Dec-1509:15
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx36539909-Dec-1509:15
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx36070369-Dec-1509:15
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx36498039-Dec-1509:15
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx36314799-Dec-1509:15
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx36159709-Dec-1509:15
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx36273119-Dec-1509:15
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.100030153368-Dec-1510:43
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.100096022248-Dec-1510:44
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045167769-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.10001076889-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045244569-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001075849-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046217369-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001050729-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046114969-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046155929-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001065609-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15016284248-Dec-1510:44
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046212249-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001076009-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001081449-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046212249-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046191769-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045203609-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001066089-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045152409-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001096329-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046258329-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001070889-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046145689-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001075849-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.10005218889-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046207129-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15044962969-Dec-1508:51
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001040009-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.10005162649-Dec-1508:51
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045024409-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001080969-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045224089-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001096329-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045234329-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001075849-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045208729-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001061129-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046140569-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046166169-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001086569-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.10006278729-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001091689-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046283929-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.10001082009-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046186649-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045147289-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001080969-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046222489-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001075849-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046125209-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001086249-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045224089-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001050729-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046125209-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001060489-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15055106329-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.10001087129-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046253209-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001076009-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045239449-Dec-1508:52
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001086249-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045275289-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045080729-Dec-1508:52
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.10005075609-Dec-1508:52
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML3428-Dec-1510:44
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML3428-Dec-1510:44
bibform.xml_1033bibform.XML1113108-Dec-1510:45
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.10007855688-Dec-1510:44
MSWord.olbMSWord.olb9248328-Dec-1510:44
Winword.exeWinword.exe15.0.4787.100019227208-Dec-1510:44
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4787.100063213128-Dec-1510:44
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv251688-Dec-1510:44
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.1000220968-Dec-1510:44
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4787.1000218067528-Dec-1510:44

För alla x 64-baserade versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.10003283929-Dec-1509:30
bibform.xml_1025bibform.XML1061009-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4787.100010594889-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4787.100010594889-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4787.100010594889-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4787.100010676809-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4787.100010676809-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4787.100010676809-Dec-1508:52
bibform.xml_1029bibform.XML1125129-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4787.100011357769-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4787.100011357769-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4787.100011357769-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4787.10009760329-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4787.10009760329-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4787.10009760329-Dec-1508:52
bibform.xml_1031bibform.XML1142409-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4787.100010640969-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4787.100010640969-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4787.100010640969-Dec-1508:52
bibform.xml_1032bibform.XML1143409-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4787.100012023369-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4787.100012023369-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4787.100012023369-Dec-1508:52
bibform.xml_3082bibform.XML1149309-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4787.100010118729-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4787.100010118729-Dec-1508:52
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4787.100010118729-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4787.10009929289-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4787.10009929289-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4787.10009929289-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4787.10009954889-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4787.10009954889-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4787.10009954889-Dec-1508:52
bibform.xml_1036bibform.XML1148449-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4787.100011193929-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4787.100011193929-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4787.100011193929-Dec-1508:52
bibform.xml_1037bibform.XML1064249-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4787.100010502729-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4787.100010502729-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4787.100010502729-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4787.100010369609-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4787.100010369609-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4787.100010369609-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4787.100010175049-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4787.100010175049-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4787.100010175049-Dec-1508:52
bibform.xml_1038bibform.XML1125609-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4787.100011572809-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4787.100011572809-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4787.100011572809-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4787.10009371209-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4787.10009371209-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4787.10009371209-Dec-1508:52
bibform.xml_1040bibform.XML1124269-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4787.100010159689-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4787.100010159689-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4787.100010159689-Dec-1508:52
bibform.xml_1041bibform.XML972029-Dec-1509:28
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4787.100010748489-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4787.100010748489-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4787.100010748489-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4787.100010953289-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4787.100010953289-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4787.100010953289-Dec-1508:52
bibform.xml_1042bibform.XML976309-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4787.100010743369-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4787.100010743369-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4787.100010743369-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4787.100010763849-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4787.100010763849-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4787.100010763849-Dec-1508:52
bibform.xml_1062bibform.XML1145149-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4787.100010523209-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4787.100010523209-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4787.100010523209-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4787.10009407049-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4787.10009407049-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4787.10009407049-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4787.10009852489-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4787.10009852489-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4787.10009852489-Dec-1508:52
bibform.xml_1043bibform.XML1132089-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4787.100010026569-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4787.100010026569-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4787.100010026569-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4787.100011142729-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4787.100011142729-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4787.100011142729-Dec-1508:52
bibform.xml_1046bibform.XML1118289-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4787.100010200649-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4787.100010200649-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4787.100010200649-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4787.100010333769-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4787.100010333769-Dec-1508:52
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4787.100010333769-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4787.100011577929-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4787.100011577929-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4787.100011577929-Dec-1508:52
bibform.xml_1049bibform.XML1127129-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4787.100010405449-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4787.100010405449-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4787.100010405449-Dec-1508:52
bibform.xml_1051bibform.XML1110349-Dec-1509:29
WAC.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4787.100011536969-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4787.100011536969-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4787.100011536969-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4787.100010410569-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4787.100010410569-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4787.100010410569-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4787.100010738249-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4787.100010738249-Dec-1508:52
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4787.100010738249-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4787.10009832009-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4787.10009832009-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4787.10009832009-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4787.100010036809-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4787.100010036809-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4787.100010036809-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4787.100011112009-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4787.100011112009-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4787.100011112009-Dec-1508:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4787.100010472009-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4787.100010472009-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4787.100010472009-Dec-1508:52
bibform.xml_1066bibform.XML1136209-Dec-1509:30
WAC.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4787.100011434569-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4787.100011434569-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4787.100011434569-Dec-1508:52
bibform.xml_2052bibform.XML968309-Dec-1509:30
WAC.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4787.10008946249-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4787.10008946249-Dec-1508:52
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4787.10008946249-Dec-1508:52
bibform.xml_1028bibform.XML968049-Dec-1509:30
WAC.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4787.10009074249-Dec-1508:52
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4787.10009074249-Dec-1508:52
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4787.10009074249-Dec-1508:52
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx36336669-Dec-1509:28
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx36374499-Dec-1509:28
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx36189859-Dec-1509:28
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx36080629-Dec-1509:28
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx36033869-Dec-1509:28
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx36531679-Dec-1509:28
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx36120069-Dec-1509:28
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx36041309-Dec-1509:28
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx36034289-Dec-1509:28
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx36195609-Dec-1509:28
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx36295919-Dec-1509:28
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx36443349-Dec-1509:28
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx36074429-Dec-1509:28
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx36047859-Dec-1509:29
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx36090419-Dec-1509:29
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx35990329-Dec-1509:29
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx36368999-Dec-1509:28
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx36347009-Dec-1509:29
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx36283339-Dec-1509:29
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx36220449-Dec-1509:29
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx36113849-Dec-1509:29
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx36049319-Dec-1509:29
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx36080189-Dec-1509:29
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx36018539-Dec-1509:29
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx36093949-Dec-1509:29
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx36177329-Dec-1509:29
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx36137019-Dec-1509:29
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx36174009-Dec-1509:29
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx36465889-Dec-1509:29
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx36135679-Dec-1509:29
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx36047219-Dec-1509:29
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx36178099-Dec-1509:29
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx36095219-Dec-1509:29
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx36539909-Dec-1509:30
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx36070369-Dec-1509:30
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx36498039-Dec-1509:30
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx36314799-Dec-1509:30
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx36159709-Dec-1509:30
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx36273119-Dec-1509:30
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.100030153368-Dec-1510:44
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.1000140289768-Dec-1510:44
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045167769-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.10001076889-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045244569-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001076009-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046217369-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001050729-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046114969-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046155929-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001065769-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15016284248-Dec-1510:44
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046212249-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001076009-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001081609-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046212249-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046191769-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045203609-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001066089-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045152409-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001096329-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046258329-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.10001070889-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046145689-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001075849-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.10005218969-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046207129-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15044962969-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001040009-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.10005162649-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045024409-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001081129-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045224089-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001096329-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045234329-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001075849-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045208729-Dec-1509:04
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001061129-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046140569-Dec-1509:04
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046166169-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001086729-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045188249-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.10006278809-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001091849-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046283929-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.10001082009-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046186649-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045147289-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001081129-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046222489-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.10001075849-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046125209-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.10001086249-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045224089-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.10001050729-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046125209-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001060649-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15055106329-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.10001087129-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15046253209-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.10001076009-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045239449-Dec-1509:05
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.10001086089-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045275289-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.15045080729-Dec-1509:05
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.10005075609-Dec-1509:05
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML3428-Dec-1510:44
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML3428-Dec-1510:44
bibform.xml_1033bibform.XML1113108-Dec-1510:45
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.10008654408-Dec-1510:44
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.10008654408-Dec-1510:44
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.10008654408-Dec-1510:44
MSWord.olbMSWord.olb9253448-Dec-1510:44
Winword.exeWinword.exe15.0.4787.100019247688-Dec-1510:44
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4787.100083037768-Dec-1510:44
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv307848-Dec-1510:44
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.1000261928-Dec-1510:44
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4787.1000279016008-Dec-1510:44

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3114494 – senaste granskning 01/14/2016 07:14:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114494 KbMtsv
Feedback