MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2016: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114518
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av PowerPoint 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finnsMicrosoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Förbättringar och korrigeringar

Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-problem:
När du försöker använda PowerPoint 2016 för att öppna en presentation i SharePoint Server i skyddade hjälpmedelslägei Internet Explorer visas följande felmeddelande:

Tyvärr, vi kunde inte hitta C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Är det möjligt flyttades, bytt namn eller tagits bort?
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3101509.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 64-glb.exe79FDE247C3CBEA94AD54FC231F7C1C9A5507C4D88F85C06C1104FF4C17FAFDEE040E31A9F8343E51ACB358332DBBAE96F909B504
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 86-glb.exe935748FC3956322B8D72C579B9B1192BA1C64A11EB150C94D07DE72395178F2AADEB93AA7266B1C62A96AB51F83B9CDEC4FFA387

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av PowerPoint 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4312.100012146409-Dec-1502:50
ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4312.100012248809-Dec-1502:50
ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4312.100012340969-Dec-1502:50
ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4312.100012131049-Dec-1502:50
ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4312.100012381929-Dec-1502:50
ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4312.100012443369-Dec-1502:50
ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4312.100012218089-Dec-1502:50
ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:50
ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4312.100012125929-Dec-1502:50
ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4312.100012340969-Dec-1502:50
ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4312.100011956969-Dec-1502:50
ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4312.100012387049-Dec-1502:50
ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4312.100012156649-Dec-1502:50
ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4312.100012335849-Dec-1502:50
ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:50
ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4312.100012182249-Dec-1502:51
ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4312.100012305129-Dec-1502:50
ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4312.100012412649-Dec-1502:51
ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4312.100012202729-Dec-1502:51
ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4312.100012212969-Dec-1502:51
ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4312.100012202729-Dec-1502:51
ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4312.100012105449-Dec-1502:51
ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4312.100012100329-Dec-1502:51
ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4312.100012207849-Dec-1502:51
ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4312.100012351209-Dec-1502:51
ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4312.100012207849-Dec-1502:51
ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4312.100012259049-Dec-1502:51
ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4312.100012392169-Dec-1502:51
ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4312.100012238569-Dec-1502:51
ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4312.100012381929-Dec-1502:51
ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4312.100012172009-Dec-1502:51
ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4312.100012197609-Dec-1502:51
ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4312.100012197609-Dec-1502:51
ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4312.100012105449-Dec-1502:51
ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4312.100012253929-Dec-1502:51
ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4312.100012346089-Dec-1502:51
ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4312.100012259049-Dec-1502:51
ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4312.100012484329-Dec-1502:51
ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4312.100012008169-Dec-1502:51
ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4312.100012023529-Dec-1502:51
ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4312.100012033769-Dec-1504:01
ppcore.dllppcore.dll16.0.4324.10001191189611-Dec-1510:25

För alla x 64-baserade versioner av PowerPoint 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4312.100012146409-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4312.10001214640
ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4312.100012248809-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4312.100012248809-Dec-1502:38
ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4312.100012340969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4312.10001234096
ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4312.100012131049-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4312.10001213104
ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4312.100012381929-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4312.10001238192
ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4312.100012443369-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4312.10001244336
ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4312.100012218089-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4312.10001221808
ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:38
ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4312.100012125929-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4312.10001212592
ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4312.100012340969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4312.10001234096
ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4312.100011956969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4312.10001195696
ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4312.100012387049-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4312.100012387049-Dec-1502:38
ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4312.100012156649-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4312.100012156649-Dec-1502:38
ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4312.100012335849-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4312.10001233584
ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4312.100012084969-Dec-1502:38
ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4312.100012182249-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4312.10001218224
ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4312.100012305129-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4312.10001230512
ppt.Edit.ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4312.10001230512
ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4312.100012412649-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4312.100012412649-Dec-1502:38
ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4312.100012202729-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4312.10001220272
ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4312.100012212969-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4312.100012212969-Dec-1502:38
ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4312.100012202729-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4312.100012202729-Dec-1502:39
ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4312.100012105449-Dec-1502:38
ppt.Conversion.ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4312.100012105449-Dec-1502:38
ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4312.100012100329-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4312.10001210032
ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4312.100012207849-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4312.10001220784
ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4312.100012351209-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4312.10001235120
ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4312.100012207849-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4312.10001220784
ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4312.100012259049-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4312.10001225904
ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4312.100012392169-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4312.10001239216
ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4312.100012238569-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4312.10001223856
ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4312.100012381929-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4312.10001238192
ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4312.100012172009-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4312.10001217200
ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4312.100012197609-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4312.10001219760
ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4312.100012197609-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4312.100012197609-Dec-1502:39
ppt.Edit.ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4312.10001219760
ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4312.100012105449-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4312.10001210544
ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4312.100012253929-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4312.10001225392
ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4312.100012346089-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4312.10001234608
ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4312.100012259049-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4312.10001225904
ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4312.100012484329-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4312.10001248432
ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4312.100012008169-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4312.10001200816
ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4312.100012023529-Dec-1502:39
ppt.Conversion.ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4312.10001202352
ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4312.1000120337610-Dec-1507:13
ppt.Conversion.ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4312.10001203376
ppt.Edit.ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4312.10001203376
ppcore.dllppcore.dll16.0.4324.10001834260811-Dec-1510:25

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3114518 – senaste granskning 01/13/2016 17:49:00 – revision: 1.0

PowerPoint 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114518 KbMtsv
Feedback