MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114526
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns Microsoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Förbättringar och korrigeringar

Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du använder en japansk input method editor i Word 2016 kan följande problem uppstå:
    • Vissa specialtecken, till exempel inringade siffror visas inte på rätt sätt.
    • BACKSTEG- och delete-operationer fungerar inte.
    • Om du markerar ett objekt från en kandidatlistan fungerar inte.
  • När du anger ett hårt bindestreck i ett dokument i Word 2016 med vissa teckensnitt visas en ruta i stället för ett hårt bindestreck.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3124585.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3114382.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2016-kb3114526-fullfile-x 64-glb.exe3A7D8E47B1EC0C856F459A469C783D0B026B0BBB95B240F535500B500C186F91E4F74C000E8C60535E72CE5E261E8C2F30B9050E
word2016-kb3114526-fullfile-x 86-glb.exe7961CDCB3EE23D75E74E3353422E99CFC01F7816C470E977480D2859043A49DD6CFFA6437054A2C1966967376A1A182CF5DC7C7A

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4312.10007963209-Dec-1502:43
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4309.10008065609-Dec-1502:44
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4312.10008705609-Dec-1502:44
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4291.10001029291210-Dec-1507:12
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.10006893129-Dec-1504:01
Winword.exeWinword.exe16.0.4324.1000193605611-Dec-1510:25
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4324.1000915474411-Dec-1510:25
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4324.10002953490411-Dec-1510:25

För alla x 64-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4324.1000942264
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4324.100094226411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4324.100089772811-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4324.100089772811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4324.1000953528
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4324.100095352811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4324.1000884416
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4324.100088441611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4324.1000964792
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4324.100096479211-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4324.1000955064
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4324.100095506411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4324.1000924352
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4324.100092435211-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4324.100084806411-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4324.100084806411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4324.1000895160
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4324.100089516011-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4324.1000960696
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4324.100096069611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4324.1000881336
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4324.100088133611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4324.100094226411-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4324.100094226411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4324.100090745611-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4324.100090745611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4324.1000963256
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4324.100096325611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4324.100085624811-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4324.100085624811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4324.1000915128
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4324.100091512811-Dec-1510:23
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4324.1000867000
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4324.1000867000
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4324.100086700011-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4324.100095762411-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4324.100095762411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4324.1000860344
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4324.100086034411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4324.100091410411-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4324.100091410411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4324.100090130411-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4324.100090130411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4324.100085984011-Dec-1510:23
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4324.100085984011-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4324.1000873656
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4324.100087365611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4324.1000913080
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4324.100091308011-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4324.1000929472
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4324.100092947211-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4324.1000930496
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4324.100093049611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4324.1000938168
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4324.100093816811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4324.1000973496
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4324.100097349611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4324.1000886464
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4324.100088646411-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4324.1000968376
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4324.100096837611-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4324.1000898232
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4324.100089823211-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4324.1000894656
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4324.100089465611-Dec-1510:23
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4324.1000894648
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4324.100089464811-Dec-1510:23
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4324.100089464811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4324.1000880312
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4324.100088031211-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4324.1000902328
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4324.100090232811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4324.1000958648
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4324.100095864811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4324.1000897208
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4324.100089720811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4324.1000989880
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4324.100098988011-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4324.1000774328
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4324.100077432811-Dec-1510:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4324.1000783040
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4324.100078304011-Dec-1510:23
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4288.10001590842410-Dec-1507:18
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100076867210-Dec-1507:14
Winword.exeWinword.exe16.0.4324.1000193912811-Dec-1510:25
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4324.10001185504011-Dec-1510:25
wwlib.dllwwlib.dll3712070411-Dec-1510:25

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3114526 – Zadnji pregled: 01/14/2016 04:13:00 – Revizija: 1.0

Word 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114526 KbMtsv
Povratne informacije