MS16-015: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 9 februari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114702
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-015.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3134226.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • En förbättring ingår att kontrollera att anrop till API Word mellan klienter och servrar är konsekvent. Om du infogar ett stycke i ett dokument är till exempel Referens-ID konsekvent mellan klienter och servrar.
  • Aktiverar tillägget utvecklare att hämta en lista över API krav uppsättningar.
  • En förbättring ingår som översätter vissa funktioner på flera språk. Detta förbättrar precisionen om betydelsen och för att undvika duplicity.
  • Innehåller översättningar för flera villkor i flera språk att förbättra noggrannheten i enlighet.
  • När Office-tillägg kommunicerar med 2016 Word, kan Word försättas i viloläge om det finns något användargränssnitt och det slutar svara till tillägg.
  • Anta att du sparar ett dokument med hjälp av den Spara som funktion i Word 2016. Sökvägen till ett länkat dokument i det nya dokumentet ändras oväntat när du öppnar det nya dokumentet.
  • Samarbeta i realtid i Word 2016 kan resultera i ytterligare onödiga lås på nyligen infogad stycken.
  • Felaktig utdata uppstår på stycken som innehåller ett lås. Det här problemet uppstår när Word 2016 kombinerar en lokala dokumentkopia med ändringar på en server under samarbeta i realtid. Problemet medför att potentiella duplicering av data.
Hur toobtain och installerar uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du canobtain fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3134226.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3114526.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2016-kb3114702-fullfile-x 86-glb.exe96203F5064D74A25161128CF70D40228FCA7E3AD67EEBC698BF0AFBE173C0A6E231DD6227A80D4EC225D7B4051867A3E52DFEFD5
word2016-kb3114702-fullfile-x 64-glb.exeA1424F58D9715527A6B86D3C76C2E57B373FFFE3CF2265E07DC7F5B4CB3BE1300E9E7E5F125C51148B593F0C483842D137D8A319

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4339.100081887213-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4339.100080556013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4339.100084549613-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4339.100076920813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4339.100082860013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4339.100088440813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4339.100083628013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.100078815213-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4339.100087877613-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4339.100079480813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4339.100085010413-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4339.100085164813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4339.100085932013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4339.100089413613-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4339.100080760813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4339.100081938413-Jan-1610:17
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4309.100080656016-Jan-1211:33
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.100081580813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4339.100082296813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4339.100087980013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4339.100081836013-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4339.100091103213-Jan-1610:17
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4339.100069496813-Jan-1610:17
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4339.100070367213-Jan-1610:17
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001030216013-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100068931216-Jan-1201:12
Winword.exeWinword.exe16.0.4339.1000193605613-Jan-1610:15
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4339.1000915525613-Jan-1610:15
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4339.10002953746413-Jan-1610:15

För alla x 64-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4339.1000942264
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4339.100094226413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4339.100089772013-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4339.100089772013-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4339.1000953528
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4339.100095352813-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4339.1000884416
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4339.100088441613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4339.1000964792
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4339.100096479213-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4339.1000955064
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4339.100095506413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4339.1000924344
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4339.100092434413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4339.100084805613-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4339.100084805613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4339.1000895160
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4339.100089516013-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4339.1000960696
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4339.100096069613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4339.1000881336
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4339.100088133613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4339.100094226413-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4339.100094226413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4339.100090744813-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4339.100090744813-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4339.1000963256
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4339.100096325613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4339.100085624813-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4339.100085624813-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4339.1000915128
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4339.100091512813-Jan-1610:15
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.1000867000
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.1000867000
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.100086700013-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4339.100095762413-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4339.100095762413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4339.1000860352
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4339.100086035213-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4339.100091410413-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4339.100091410413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4339.100090130413-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4339.100090130413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4339.100085983213-Jan-1610:15
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4339.100085983213-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4339.1000873656
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4339.100087365613-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4339.1000913080
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4339.100091308013-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4339.1000929464
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4339.100092946413-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4339.1000930488
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4339.100093048813-Jan-1610:15
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4339.1000938168
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4339.100093816813-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4339.1000973496
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4339.100097349613-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4339.1000886456
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4339.100088645613-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4339.1000968376
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4339.100096837613-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4339.1000898232
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4339.100089823213-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4339.100089464813-Jan-1610:16
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4339.100089464813-Jan-1610:16
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.1000894648
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.100089464813-Jan-1610:16
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.100089464813-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4339.1000880312
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4339.100088031213-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4339.100090232813-Jan-1610:16
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4339.100090232813-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4339.1000958648
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4339.100095864813-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4339.1000897216
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4339.100089721613-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4339.100098988013-Jan-1610:16
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4339.100098988013-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4339.1000774336
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4339.100077433613-Jan-1610:16
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4339.1000783040
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4339.100078304013-Jan-1610:16
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001591572813-Jan-1610:17
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100076867213-Jan-1605:39
Winword.exeWinword.exe16.0.4339.1000193912813-Jan-1610:17
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4339.10001185554413-Jan-1610:17
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4339.10003712735213-Jan-1610:17

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3114702 – senaste granskning 02/10/2016 05:20:00 – revision: 1.0

Word 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114702 KbMtsv
Feedback