MS16-029: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 8 mars 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114855
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsofts säkerhetsbulletin MS16-029.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel3141806.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Anta att du har ett dokument med innehåll kontroller för kombinationsrutor som är länkade till den anpassade XML-delar i ett dokument i Word 2016. När du väljer ett värde i en av dessa kontroller och gör sedan Ångra och spara åtgärden, ändras typinställningen av vissa innehållskontroller från kombinationsrutan till RTF och det förlorar till noden i delen av den anpassade XML-mappningen.
 • När du använder en skrivare till att skriva ut ett dokument och sedan ändrar till en annan skrivare programmässigt i Word 2016, 2016 Word kraschar.
 • När du sparar ett dokument som en PDF-fil i Word 2016 bryts innehållet i PDF-filen.
 • När du infogar en online bild i ett dokument i Word 2016 får ett felmeddelande som platsen för filen med medlemsstaterna att det inte går att infoga bilden från tillfälliga Internet. Dessutom kraschar 2016 Word.
 • När du rullar HTML-e-postmeddelanden i Outlook 2016 eller Word 2016, 2016 i Outlook eller Word 2016 kraschar.
 • Det tar lång tid att uppdatera en innehållskontroll i kontrollen XML-mappning i Word 2016. Den här uppdateringen förbättrar prestanda för innehållskontroller i Word 2016.
 • Om standardspråk för inmatning är inställt på ett språk som skrivs med kyrilliska tecken, fungerar inte vissa kortkommandon (till exempel Ctrl + C och Ctrl + V) i Word 2016.
 • Den WindowBeforeRightClick När du högerklickar i ett dokument i Word 2016 inte att starta händelsen.
 • När du försöker infoga en HTML-fil som ett objekt i ett dokument i Microsoft Word 2016 visas följande felmeddelande:
  Används för att skapa det här objektet är en HTML-fil. Programmet inte är installerat antingen på datorn eller svarar inte. Installera HTML-fil om du vill redigera det här objektet eller se till att alla dialogrutor i HTML-filen är stängd.
 • Om du stegar genom kod (till exempel med hjälp av den Stegafungerar) i ett dokument i Word 2016, 2016 Word kraschar.
 • När du installerar uppdateringar för Word 2016 mallen Normal (Normal.dotm) har bytt namn till Normal.dotm.old och skapas en ny Normal.dotm.
 • Det finns inte tillräckligt med minne eller diskutrymme utrymme att numrera om eller skriva ut dokument i Word 2016.
 • När du använder ctx.trackedObjects.add()och ta bort apps utan manuellt Rensa objekt, Word 2016 smidigt automatiskt Rensa objekten innan den inaktiverar apps.
 • Vidarebefordra intebusiness bar information strängen är beskuren och inte visas helt i vissa icke-engelska versioner av Outlook 2016.
 • En Universal Naming Convention (UNC)-sökväg som innehåller några helbreddstecken är inte löst som en hyperlänk i Word 2016.
 • När du lägger till en sammanhängande avsnittsbrytning i ett dokument i Word 2016 en lastRenderedPageBreak objekt läggs till.
 • Om du använder Visual Studio Tools for Office (VSTO) verktyg för att köra kod i ett dokument i Word 2016, försvinner markeringen för en användare i dokumentet.
 • Alternativet Använd inte HTML-punkt automatiskt avstånd kompatibilitet är inte tillgänglig för att konvertera filer i Word 2016.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel3141806.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3114702.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2016-kb3114855-fullfile-x 86-glb.exeE7EF8935BC3A617262CD55B6E7152714EB29B0F492D5CBCED1B1329160E83E8681CAB4D12771382057B985BC211D301FB23DD416
word2016-kb3114855-fullfile-x 64-glb.exeF9CB90E4A0F58BD7D01080F63821798DB34540718C8E9209748AF3A19724824359DFD3DCE5411C43BA206EE6583CE0A158D09C02

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4339.100081887218-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4339.100080556018-Feb-1601:27
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4339.100084549618-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4339.100076920818-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4339.100082860018-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4339.100088440818-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4339.100083628018-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.100078815218-Feb-1601:27
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4339.100087877618-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4339.100079480818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4339.100085010418-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4339.100085164818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4339.100085932018-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4339.100089413618-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4339.100080760818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4339.100081938418-Feb-1601:28
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4309.100080656018-Feb-1601:28
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.100081580818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4339.100082296818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4339.100087980018-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4339.100081836018-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4339.100091103218-Feb-1601:28
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4339.100069496818-Feb-1601:28
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4339.100070367218-Feb-1601:28
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001030216018-Feb-1603:50
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100068931217-Feb-1612:58
Winword.exeWinword.exe16.0.4351.1001193606418-Feb-1607:24
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4351.1001915577618-Feb-1607:24
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4351.10012956613618-Feb-1607:24

För alla x 64-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4351.1001942272
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4351.100194227218-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4351.1001897728
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4351.100189772818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4351.1001953536
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4351.100195353618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4351.1001884416
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4351.100188441618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4351.1001964800
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4351.100196480018-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4351.1001955072
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4351.100195507218-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4351.1001924344
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4351.100192434418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4351.1001848064
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4351.100184806418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4351.1001895168
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4351.100189516818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4351.1001960704
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4351.100196070418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4351.1001881344
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4351.100188134418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4351.1001942272
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4351.100194227218-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4351.1001907456
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4351.100190745618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4351.1001963264
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4351.100196326418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4351.1001856256
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4351.100185625618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4351.1001915128
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4351.100191512818-Feb-1607:24
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4351.1001867000
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4351.1001867000
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4351.100186700018-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4351.1001957624
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4351.100195762418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4351.1001860344
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4351.100186034418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4351.1001914104
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4351.100191410418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4351.1001901312
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4351.100190131218-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4351.1001859840
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4351.100185984018-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4351.1001873656
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4351.100187365618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4351.1001913088
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4351.100191308818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4351.1001929464
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4351.100192946418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4351.1001930496
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4351.100193049618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4351.1001938168
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4351.100193816818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4351.1001973504
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4351.100197350418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4351.1001886464
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4351.100188646418-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4351.1001968376
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4351.100196837618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4351.1001898240
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4351.100189824018-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4351.1001894656
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4351.100189465618-Feb-1607:24
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4351.1001894648
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4351.1001894648
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4351.100189464818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4351.1001880312
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4351.100188031218-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4351.1001902336
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4351.100190233618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4351.1001958656
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4351.100195865618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4351.1001897216
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4351.100189721618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4351.1001989888
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4351.100198988818-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4351.1001774336
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4351.100177433618-Feb-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4351.1001783040
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4351.100178304018-Feb-1607:24
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001591572818-Feb-1603:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100076867218-Feb-1603:46
Winword.exeWinword.exe16.0.4351.1001193912818-Feb-1607:26
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4351.10011185606418-Feb-1607:26
wwlib.dllwwlib.dll3717036818-Feb-1607:26

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3114855 – Zadnji pregled: 03/08/2016 21:52:00 – Revizija: 1.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114855 KbMtsv
Povratne informacije