MS16-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 12 April 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3114947
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-042.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3148775.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Vissa modell-objektmetoder ta lång tid att hämta Cellegenskaper i Excel 2013.
  • När du har klistrat in ett intervall som innehåller en datatabell från en instans av Excel i en annan värdena från tabell klistras in i målområdet rätt, men tabellen också klistras in i den ursprungliga platsen på bladet.
  • Anta att du ändra standardvyn för nya blad i Excel 2013. När du startar Excel 2013 igen och skapa ett nytt kalkylblad i en miljö med pekaktiverade kraschar Excel 2013.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3148775.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3114734.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
excel2013-kb3114947-fullfile-x64-glb.exe5FB705CAD24786D6B5D521EDBB95CDC71E98FBBCBBE8836ED17B6B7D071CAB91ED4CE64E90BB0192F3C06EA46546EDAC9B400D28
excel2013-kb3114947-fullfile-x86-glb.exeA0F4B345D20C95388D2953DEDEE253B6D7C9F02672B8C903086F75F5D48B8765C96CA342AC6F07E4B0F8FBA2799659108A0F5C82

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x86-versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344816-Mar-1607:43
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:43
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500016-Mar-1607:43
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:43
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342416-Mar-1607:43
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392016-Mar-1607:12
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:43
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450416-Mar-1607:43
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392816-Mar-1607:12
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440016-Mar-1607:12
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:43
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960016-Mar-1607:08
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028016-Mar-1607:08
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600016-Mar-1607:08
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340016-Mar-1607:08
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365616-Mar-1607:08
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705616-Mar-1607:08
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735216-Mar-1607:08
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203216-Mar-1607:08
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012816-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962416-Mar-1607:08
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104016-Mar-1607:08
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249616-Mar-1607:08
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169616-Mar-1607:08
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408816-Mar-1607:08
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872816-Mar-1607:08
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367216-Mar-1607:08
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605616-Mar-1607:08
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668816-Mar-1607:08
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106416-Mar-1607:08
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464016-Mar-1607:08
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132816-Mar-1607:09
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134416-Mar-1607:09
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825616-Mar-1607:09
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395216-Mar-1607:09
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426416-Mar-1607:09
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456016-Mar-1607:09
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584016-Mar-1607:09
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854416-Mar-1607:09
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355216-Mar-1607:09
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446416-Mar-1607:09
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006416-Mar-1607:09
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783216-Mar-1607:09
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005616-Mar-1607:09
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650416-Mar-1607:09
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593616-Mar-1607:09
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551216-Mar-1607:09
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988816-Mar-1607:09
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723216-Mar-1607:09
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137616-Mar-1607:09
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828016-Mar-1607:09
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727216-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam38727016-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam39327916-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam38944216-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam38582316-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam39046616-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam39337016-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam39248616-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39087916-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam38646916-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam39132016-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam38452416-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam38607416-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam38901116-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam39140716-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam38435216-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam38527416-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam38709416-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam38427316-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam38472916-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam38832416-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam38540716-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam39038016-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam38552516-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam38614516-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam38556316-Mar-1607:09
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam38381416-Mar-1607:09
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518416-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039993616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144016-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696016-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940816-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040198416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904016-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873616-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952016-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145616-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246416-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720016-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041616-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006416-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:09
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33815-Mar-1604:41
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131215-Mar-1604:41
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Mar-1604:41
Excel.exeExcel.exe15.0.4815.10002570105615-Mar-1604:41
Excel.manExcel.exe.manifest122715-Mar-1604:41
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002195219215-Mar-1604:41
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614415-Mar-1604:41
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032815-Mar-1604:41
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam40898116-Mar-1607:08
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41

För alla x64-versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344816-Mar-1607:19
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:19
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500016-Mar-1607:19
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:19
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344016-Mar-1607:20
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392016-Mar-1607:20
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293616-Mar-1607:19
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:20
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:20
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394416-Mar-1607:20
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440016-Mar-1607:20
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:20
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4815.1000477460016-Mar-1607:16
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4815.1000496148016-Mar-1607:16
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4815.1000492722416-Mar-1607:16
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4815.1000462463216-Mar-1607:16
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4815.1000478489616-Mar-1607:16
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4815.1000520825616-Mar-1607:16
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4815.1000472808016-Mar-1607:16
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4815.1000484326416-Mar-1607:16
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4815.1000474084016-Mar-1607:16
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4815.1000514226416-Mar-1607:16
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4815.1000472800816-Mar-1607:16
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4815.1000487290416-Mar-1607:16
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4815.1000469533616-Mar-1607:16
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4815.1000497996816-Mar-1607:16
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4815.1000461490416-Mar-1607:16
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4815.1000473729616-Mar-1607:16
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4815.1000431789616-Mar-1607:16
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4815.1000495226416-Mar-1607:16
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4815.1000431584816-Mar-1607:16
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4815.1000496256816-Mar-1607:16
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4815.1000479258416-Mar-1607:16
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4815.1000463948816-Mar-1607:16
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4815.1000460518416-Mar-1607:16
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4815.1000472550416-Mar-1607:16
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4815.1000503580816-Mar-1607:16
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4815.1000470708816-Mar-1607:17
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218416-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4815.1000477979216-Mar-1607:17
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4815.1000501479216-Mar-1607:17
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4815.1000490567216-Mar-1607:17
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4815.1000495130416-Mar-1607:17
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4815.1000491908016-Mar-1607:17
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4815.1000497130416-Mar-1607:17
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4815.1000460774416-Mar-1607:17
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4815.1000462714416-Mar-1607:17
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959216-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4815.1000490675216-Mar-1607:17
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4815.1000488109616-Mar-1607:17
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4815.1000493844016-Mar-1607:17
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4815.1000411258416-Mar-1607:17
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4815.1000412896016-Mar-1607:17
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727216-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam39721416-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam40250216-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam40224116-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam39675016-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam40215016-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam40407716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam40411616-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39659616-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam39641816-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam40348516-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam39577616-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam39558616-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam40312116-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam40250716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam39543116-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam39575816-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam39668716-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam39627016-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam39769316-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam39645816-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam39999816-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam40279416-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam39638916-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam39770616-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam39501816-Mar-1607:17
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam39477816-Mar-1607:17
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040055216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939216-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952016-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236016-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720816-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027216-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:17
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33815-Mar-1604:41
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Mar-1604:41
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Mar-1604:41
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Mar-1604:41
Excel.exeExcel.exe15.0.4815.10003303852815-Mar-1604:41
Excel.manExcel.exe.manifest122715-Mar-1604:41
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002950214415-Mar-1604:41
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002950214415-Mar-1604:41
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870415-Mar-1604:41
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085615-Mar-1604:41
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam42670716-Mar-1607:16
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3114947 – senaste granskning 04/13/2016 07:52:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Excel 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114947 KbMtsv
Feedback