MS16-054: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 10 maj 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3115094
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-054.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3155544.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Denna uppdatering lägger till stöd för skript för Javanesisk skrift.
 • Anta att du har ett dokument som har signerats digitalt och dokumentet innehåller kontroller som är bundna till dokumentets metadata. Efter dokumentets metadata har uppdaterats anser 2016 Word dokumentsignatur är giltig.
 • Hebreiska tecken i fotnot referenser återförs i Word 2016.
 • När du klistrar in blandade RTL och LTR oformaterad text i ett dokument i Word 2016, skiljetecken visas på fel sida av orden.
 • Ibland visas inte Word 2016 en MacroButton fältet och visar följande meddelande i stället:
  Texten kan inte vara mer än en rad!

 • 2016 Word kraschar när du aktiverar och inaktiverar Dela fönster för ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2016.
 • Word-2016 kan krascha om element i en lista som börjar med ett diakritiskt tecken och används i en lista kan (i stället för en tabb) för indrag.
 • När du jämför eller kombinera två versioner av ett dokument som coauthored av olika medförfattare i Word 2016 markeras alla OLE-objekt ändras.
 • Autokorrigering ändrar felaktiga tecken i närvaro av diakritiskt tecken i Word 2016.
 • Ibland Word 2016 visar siffror felaktigt när det Numeriskt värde inställningen Kontext i den Word-alternativ i dialogrutan.
 • När du rullar genom ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2016 växlat ActiveX-kontrollen för designläge.
 • Den Skicka som PDF funktionen är inte tillgänglig i läsläge i SharePoint Server 2016.
 • Vissa symboltecken ändras till "1" oväntat i följande scenarier:
  • Du skickar ett RTF-format e-postmeddelande som innehåller vissa symboltecken i Outlook 2016.
  • Du kopiera och klistra in vissa symboltecken i Word 2016.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3155544.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter inte alla tidigare utgivna uppdateringar.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2016-kb3115094-fullfile-x64-glb.exeBAB488B3FB7D59524C8FAEA172BF2A65EED15D9B52F2AD4984887484B7351B948203EE8D26D682FB839FC4BAF524BD7F654FE75D
word2016-kb3115094-fullfile-x86-glb.exe792E081CA156D02EDAC39E6E9FF1D2D8805D9B8307A3F621F7A061E25751F293010C8DC18331165EC4A5BE53C23F8DA7E2A8DD18

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x86-versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4339.100081887220-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4339.100080556020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4339.100084549620-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4339.100076920820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4339.100082860020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4339.100088440820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4339.100083628020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4339.100078815220-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4339.100087877620-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4339.100079480820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4339.100085010420-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4339.100085164820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4339.100085932020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4339.100089413620-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4339.100080760820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4339.100081938420-Apr-1606:36
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4309.100080656020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4339.100081580820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4339.100082296820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4339.100087980020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4339.100081836020-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4339.100091103220-Apr-1606:36
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4339.100069496820-Apr-1606:36
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4339.100070367220-Apr-1606:36
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001030216021-Apr-1604:50
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100068931219-Apr-1601:42
Winword.exeWinword.exe16.0.4378.1001193605621-Apr-1607:54
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4378.1001915628021-Apr-1607:54
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4378.10012956664821-Apr-1607:54

För alla x64-versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4378.100194226421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4378.100194226421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4378.100189772021-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4378.100189772021-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4378.100195352821-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4378.100195352821-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4378.100188440821-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4378.100188440821-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4378.100196479221-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4378.100196479221-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4378.100195506421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4378.100195506421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4378.100192434421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4378.100192434421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4378.100184806421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4378.100184806421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4378.100189516821-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4378.100189516821-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4378.100196069621-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4378.100196069621-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4378.100188133621-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4378.100188133621-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4378.100194226421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4378.100194226421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4378.100190744821-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4378.100190744821-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4378.100196325621-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4378.100196325621-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4378.100185624821-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4378.100185624821-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4378.100191513621-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4378.100191513621-Apr-1607:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4378.1001867000
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4378.100186700021-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4378.100186700021-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4378.100195763221-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4378.100195763221-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4378.100186034421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4378.100186034421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4378.100191410421-Apr-1607:54
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4378.100191410421-Apr-1607:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4378.100190130421-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4378.100190130421-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4378.100185983221-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4378.100185983221-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4378.100187365621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4378.100187365621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4378.100191308821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4378.100191308821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4378.100192946421-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4378.100192946421-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4378.100193048821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4378.100193048821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4378.100193816821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4378.100193816821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4378.100197349621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4378.100197349621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4378.100188645621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4378.100188645621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4378.100196837621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4378.100196837621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4378.100189823221-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4378.100189823221-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4378.100189464821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4378.100189464821-Apr-1607:55
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4378.1001894648
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4378.100189464821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4378.100189464821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4378.100188031221-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4378.100188031221-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4378.100190232821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4378.100190232821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4378.100195865621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4378.100195865621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4378.100189721621-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4378.100189721621-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4378.100198988021-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4378.100198988021-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4378.100177432821-Apr-1607:55
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4378.100177432821-Apr-1607:55
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4378.100178304021-Apr-1607:55
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4378.100178304021-Apr-1607:55
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001591572821-Apr-1604:52
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.1000768672
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll16.0.4309.100076867221-Apr-1604:47
Winword.exeWinword.exe16.0.4378.1001193913621-Apr-1607:57
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4378.10011185708821-Apr-1607:57
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4378.10013717394421-Apr-1607:57

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3115094 – senaste granskning 05/11/2016 00:16:00 – revision: 1.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115094 KbMtsv
Feedback