MS16-088: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 12 juli 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3115262
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-088.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Obs! Den här säkerhetsuppdateringen ändrar funktionen hos Excel-tillägg och filer som innehåller HTML-innehåll. Mer information finns iMer information -avsnittet.
Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du skriver ut förhandsgranska ett kalkylblad i vyn Sidlayout i Excel 2013 kan låsa Excel 2013.
  • Går långsamt när du använder metoden Sheet.Select flera gånger på samma ark i VBA-makro.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. En ändring som ingår i den här uppdateringen gäller för hur Excel hanterar dokument som öppnas från betrodda platser som inte stöds i skyddad vy. Dessa omfattar obetrodda Excel-tillägg (.xla eller .xlam) och HTML-innehåll (.htm eller .html, inklusive de dokument som namnges med filtillägget .xls). Dessa filer över tidigare skyddad vy när öppnas. Detta kan leda till ett säkerhetsproblem. Den här säkerhetsuppdateringen blockerar nu dessa filer inte kan öppnas från betrodda platser. Den här säkerhetsuppdateringen kan bryta kompatibilitet med befintliga lösningar. Undvik de här problemen behöver användarna förtroende filen manuellt innan de öppnar den i Excel.

Mer information om Office finns betrodda platser och hur kan man lita på en fil på följande Microsoft-webbsida: Du kan också följa stegen manuellt Avblockera ett Excel-tillägg (.xla eller .xlam).

Obs! Den här åtgärden kan inte ångras.
  1. Leta upp filen .xla eller .xlam i File Explorer.
  2. Högerklicka på filen och klicka sedan påEgenskaper.
  3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Säkerhetväljer duAvblockerakryssrutan.
  4. Klicka på Använd, och klicka sedan på OK.
När du gör det ska Excel-tillägg vara tillgänglig och visas som förväntat.

Viktigt Vi rekommenderar inte att du avinstallerar en säkerhetsuppdatering. Detta lämnar systemet sårbart.

Office security team överväger ändras uppdateras i framtiden att bevara säkerheten och hjälper kunder att lösa problem som orsakas av den här säkerhetsuppdateringen arbetsflöde. Mer information finns i följande stöd för Excel-teamets blogg:

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3114947.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
excel2013-kb3115262-fullfile-x86-glb.exe201C2510311E55318A06E60198C85000D440C56D8639553559148FBCB0A90D918AF4DA03E45B3E58AF7B1286F2B6DA6B3D0FF7DF
excel2013-kb3115262-fullfile-x64-glb.exeFCFAC0BEFEB551285CFDEE6D43573D9D15D375104A6D0F34FF258EFAEE29D288097AEBDF9FFC0CB3673DD7762F2C6EFBCA8FBD69

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x86-versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344815-Jun-1610:28
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448015-Jun-1610:28
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500015-Jun-1610:28
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448815-Jun-1610:28
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449615-Jun-1610:28
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342415-Jun-1610:28
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395215-Jun-1610:28
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392015-Jun-1609:56
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448015-Jun-1610:28
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293615-Jun-1610:28
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241615-Jun-1610:28
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450415-Jun-1610:28
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449615-Jun-1610:28
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449615-Jun-1610:28
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395215-Jun-1610:28
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392815-Jun-1609:56
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440015-Jun-1609:56
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191215-Jun-1610:28
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241615-Jun-1610:28
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960015-Jun-1609:52
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028015-Jun-1609:52
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600015-Jun-1609:52
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340015-Jun-1609:52
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365615-Jun-1609:52
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705615-Jun-1609:52
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735215-Jun-1609:52
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203215-Jun-1609:52
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962415-Jun-1609:52
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104015-Jun-1609:52
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249615-Jun-1609:52
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169615-Jun-1609:52
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408815-Jun-1609:52
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872815-Jun-1609:52
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367215-Jun-1609:52
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605615-Jun-1609:52
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668815-Jun-1609:52
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106415-Jun-1609:52
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464015-Jun-1609:52
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132815-Jun-1609:52
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134415-Jun-1609:52
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825615-Jun-1609:52
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395215-Jun-1609:52
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426415-Jun-1609:52
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456015-Jun-1609:52
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584015-Jun-1609:52
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218415-Jun-1609:52
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854415-Jun-1609:52
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355215-Jun-1609:52
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446415-Jun-1609:52
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006415-Jun-1609:52
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783215-Jun-1609:52
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005615-Jun-1609:52
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650415-Jun-1609:52
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593615-Jun-1609:52
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959215-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551215-Jun-1609:52
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988815-Jun-1609:52
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061615-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723215-Jun-1609:52
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904815-Jun-1609:52
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137615-Jun-1609:52
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932015-Jun-1609:52
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828015-Jun-1609:52
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727215-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam38727015-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam39327915-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam38944215-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam38582315-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam39046615-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam39337015-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam39248615-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39087915-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam38646915-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam39132015-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam38452415-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam38607415-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam38901115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam39140715-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam38435215-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam38527415-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam38709415-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam38427315-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam38472915-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam38832415-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam38540715-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam39038015-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam38552515-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam38614515-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam38556315-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam38381415-Jun-1609:52
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554414-Jun-1608:37
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723214-Jun-1608:38
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039993615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696015-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040198415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904015-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361615-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873615-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668815-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952015-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092815-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688015-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259215-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720015-Jun-1609:52
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041615-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027215-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006415-Jun-1609:52
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108815-Jun-1609:52
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086414-Jun-1608:37
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33814-Jun-1608:37
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131214-Jun-1608:38
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756814-Jun-1608:38
Excel.exeExcel.exe15.0.4841.10002573996814-Jun-1608:38
Excel.manExcel.exe.manifest122714-Jun-1608:38
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4841.10002195475214-Jun-1608:38
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614414-Jun-1608:38
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032814-Jun-1608:38
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam40898115-Jun-1609:52
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100017311214-Jun-1608:37

För alla x64-versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344815-Jun-1610:04
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448015-Jun-1610:04
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500015-Jun-1610:04
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448815-Jun-1610:04
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451215-Jun-1610:04
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344015-Jun-1610:04
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393615-Jun-1610:04
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392015-Jun-1610:04
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449615-Jun-1610:04
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293615-Jun-1610:04
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241615-Jun-1610:04
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448815-Jun-1610:04
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449615-Jun-1610:04
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451215-Jun-1610:04
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393615-Jun-1610:04
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394415-Jun-1610:04
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440015-Jun-1610:05
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191215-Jun-1610:05
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241615-Jun-1610:05
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4841.1000477459215-Jun-1610:00
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859215-Jun-1610:00
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4841.1000496147215-Jun-1610:00
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061615-Jun-1610:00
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4841.1000492722415-Jun-1610:01
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4841.1000462464015-Jun-1610:00
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115215-Jun-1610:00
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4841.1000478489615-Jun-1610:00
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371215-Jun-1610:00
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4841.1000520825615-Jun-1610:00
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751215-Jun-1610:00
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4841.1000472808015-Jun-1610:01
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4841.1000484326415-Jun-1610:01
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4841.1000474084015-Jun-1610:01
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319215-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4841.1000514227215-Jun-1610:01
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4841.1000472800815-Jun-1610:01
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4841.1000487290415-Jun-1610:01
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4841.1000469533615-Jun-1610:01
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4841.1000497996015-Jun-1610:01
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4841.1000461491215-Jun-1610:01
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4841.1000473729615-Jun-1610:01
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4841.1000431789615-Jun-1610:00
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676015-Jun-1610:00
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4841.1000495225615-Jun-1610:01
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4841.1000431584815-Jun-1610:01
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4841.1000496256815-Jun-1610:01
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167215-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4841.1000479257615-Jun-1610:01
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4841.1000463948815-Jun-1610:01
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4841.1000460518415-Jun-1610:01
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4841.1000472549615-Jun-1610:01
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4841.1000503580815-Jun-1610:01
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035215-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4841.1000470708815-Jun-1610:01
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218415-Jun-1610:01
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4841.1000477979215-Jun-1610:01
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4841.1000501478415-Jun-1610:01
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4841.1000490567215-Jun-1610:01
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4841.1000495130415-Jun-1610:01
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4841.1000491908015-Jun-1610:01
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4841.1000497130415-Jun-1610:01
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4841.1000460774415-Jun-1610:01
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4841.1000462713615-Jun-1610:01
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959215-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4841.1000490675215-Jun-1610:01
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4841.1000488109615-Jun-1610:01
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061615-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4841.1000493844015-Jun-1610:01
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904815-Jun-1610:01
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4841.1000411258415-Jun-1610:01
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932015-Jun-1610:01
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4841.1000412896815-Jun-1610:01
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727215-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam39721415-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam40250215-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam40224115-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam39675015-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam40215015-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam40407715-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam40411615-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39659615-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam39641815-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam40348515-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam39577615-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam39558615-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam40312115-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam40250715-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam39543115-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam39575815-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam39668715-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam39627015-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam39769315-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam39645815-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam39999815-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam40279415-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam39638915-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam39770615-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam39501815-Jun-1610:01
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam39477815-Jun-1610:01
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554414-Jun-1608:37
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518415-Jun-1610:00
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041615-Jun-1610:00
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772015-Jun-1610:00
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645615-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792015-Jun-1610:00
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850415-Jun-1610:00
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054415-Jun-1610:00
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940815-Jun-1610:00
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850415-Jun-1610:00
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723214-Jun-1608:37
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413615-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039850415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672015-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235215-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696015-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940815-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040055215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108815-Jun-1610:00
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904015-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092815-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668815-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092815-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515215-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361615-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740815-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259215-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668815-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952015-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798415-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236015-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144015-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259215-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720815-Jun-1610:01
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041615-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027215-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006415-Jun-1610:01
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108815-Jun-1610:01
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468814-Jun-1608:38
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33814-Jun-1608:37
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376814-Jun-1608:37
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376814-Jun-1608:37
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756814-Jun-1608:37
Excel.exeExcel.exe15.0.4841.10003306617614-Jun-1608:37
Excel.manExcel.exe.manifest122714-Jun-1608:37
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4841.10002950572814-Jun-1608:37
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4841.10002950572814-Jun-1608:37
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870414-Jun-1608:37
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085614-Jun-1608:37
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam42670715-Jun-1610:00
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100021613614-Jun-1608:37

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3115262 – Zadnji pregled: 07/30/2016 19:38:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Excel 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115262 KbMtsv
Povratne informacije