MS16-088: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2013: 12 juli 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3115292
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-088.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • CPU-användningen blir 100 procent när du konvertera om japanska tecken i en textruta i Word 2013.
  • När du sparar ett dokument som en PDF-fil i Word 2013 visas osynliga tabell och text i PDF-filen.
  • Om du öppnar två dokument som innehåller samma Makronamn men olika VBProject namn i Word 2013, fungerar inte fältet MacroButton slutar att fungera.
  • Bilder i e-postmeddelanden skalas inte på rätt sätt i Outlook 2013 om du använder bildskärmar med hög DPI.
  • För Office-tillägget API: er, om en tabell cell lodrätt ändras anses tabellen inte längre enhetlig och bindning av API: er inte fungerar vissa tabell. Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet och tabellens celler lodrät justering påverkar inte längre en tabell uniformness.
  • Excel-celler som klistras in som OLE-länkar försvinner i ett e-postmeddelande i Skapa läge.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3115173.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
word2013-kb3115292-fullfile-x86-glb.exeD2D46295C00E9C39AF2F4552F9C3284F96C11A031DB9303FE9DF31FA62E95A297D5E828F225B08BD066CB9255BE3F3B0FC9DBA76
word2013-kb3115292-fullfile-x64-glb.exeC05C0733A3823357212078A8D8B236E33E3E6DCE901075FDDE3D29000E94ACD59637309D3C6D3C14D7D9680862B0A588F98BB39B

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x86-versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100027975215-Jun-1610:13
bibform.xml_1025bibform.XML10610015-Jun-1610:11
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4631.100093814415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4631.100098832015-Jun-1609:54
bibform.xml_1029bibform.XML11251215-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4631.1000105641615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4631.100089667215-Jun-1609:54
bibform.xml_1031bibform.XML11424015-Jun-1610:11
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4631.100098422415-Jun-1609:54
bibform.xml_1032bibform.XML11434015-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4631.1000112297615-Jun-1609:54
bibform.xml_3082bibform.XML11493015-Jun-1610:12
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4631.100093200015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4631.100091305615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4631.100091612815-Jun-1609:54
bibform.xml_1036bibform.XML11484415-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4631.1000104003215-Jun-1609:54
bibform.xml_1037bibform.XML10642415-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4631.100092841615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4631.100095760015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4631.100093814415-Jun-1609:54
bibform.xml_1038bibform.XML11256015-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4631.1000107792015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4693.100085776015-Jun-1609:54
bibform.xml_1040bibform.XML11242615-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4631.100093660815-Jun-1609:54
bibform.xml_1041bibform.XML9720215-Jun-1610:11
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4631.100099548815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4631.1000101596815-Jun-1609:54
bibform.xml_1042bibform.XML9763015-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4631.100099497615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4631.100099702415-Jun-1609:54
bibform.xml_1062bibform.XML11451415-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4631.100097296015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4631.100086134415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4631.100090588815-Jun-1609:54
bibform.xml_1043bibform.XML11320815-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4631.100092329615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4631.1000103491215-Jun-1609:54
bibform.xml_1046bibform.XML11182815-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4693.100094070415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4631.100095401615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4631.1000107843215-Jun-1609:55
bibform.xml_1049bibform.XML11271215-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4631.100096118415-Jun-1609:55
bibform.xml_1051bibform.XML11103415-Jun-1610:12
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4631.1000107433615-Jun-1609:55
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4631.100096169615-Jun-1609:55
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4631.100099395215-Jun-1609:55
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4631.100090384015-Jun-1609:55
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4631.100092432015-Jun-1609:55
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4631.1000103184015-Jun-1609:55
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4631.100096784015-Jun-1609:55
bibform.xml_1066bibform.XML11362015-Jun-1610:13
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4631.1000106409615-Jun-1609:55
bibform.xml_2052bibform.XML9683015-Jun-1610:13
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4631.100081526415-Jun-1609:55
bibform.xml_1028bibform.XML9680415-Jun-1610:13
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4631.100082806415-Jun-1609:55
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx363366615-Jun-1610:11
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx363744915-Jun-1610:12
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx361898515-Jun-1610:12
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx360806215-Jun-1610:12
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx360338615-Jun-1610:11
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx365316715-Jun-1610:12
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx361200615-Jun-1610:12
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx360413015-Jun-1610:12
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx360342815-Jun-1610:12
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx361956015-Jun-1610:12
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx362959115-Jun-1610:12
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx364433415-Jun-1610:12
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx360744215-Jun-1610:12
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx360478515-Jun-1610:12
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx360904115-Jun-1610:12
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx359903215-Jun-1610:12
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx363689915-Jun-1610:11
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx363470015-Jun-1610:12
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx362833315-Jun-1610:12
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx362204415-Jun-1610:12
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx361138415-Jun-1610:12
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx360493115-Jun-1610:12
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx360801815-Jun-1610:12
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx360185315-Jun-1610:12
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx360939415-Jun-1610:12
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx361773215-Jun-1610:12
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx361370115-Jun-1610:12
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx361740015-Jun-1610:12
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx364658815-Jun-1610:12
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx361356715-Jun-1610:12
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx360472115-Jun-1610:12
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx361780915-Jun-1610:12
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx360952115-Jun-1610:12
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx365399015-Jun-1610:12
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx360703615-Jun-1610:12
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx364980315-Jun-1610:13
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx363147915-Jun-1610:13
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx361597015-Jun-1610:13
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx362731115-Jun-1610:13
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533614-Jun-1608:37
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.1000960222414-Jun-1608:38
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451677615-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768815-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452445615-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010758415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462173615-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507215-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461149615-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461559215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010656015-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150162842414-Jun-1608:38
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122415-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760015-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010814415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461917615-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452036015-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660815-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451524015-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963215-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462583215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708815-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461456815-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100052188815-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462071215-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150449629615-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400015-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.100051626415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450244015-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010809615-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240815-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963215-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452343215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452087215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611215-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461405615-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461661615-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010865615-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100062787215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010916815-Jun-1609:54
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462839215-Jun-1609:54
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820015-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461866415-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451472815-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010809615-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462224815-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758415-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252015-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862415-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240815-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507215-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252015-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010604815-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150551063215-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871215-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462532015-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760015-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452394415-Jun-1609:55
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010862415-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452752815-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450807215-Jun-1609:55
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.100050756015-Jun-1609:55
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34214-Jun-1608:37
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML34214-Jun-1608:37
bibform.xml_1033bibform.XML11131014-Jun-1608:39
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100078556814-Jun-1608:38
MSWord.olbMSWord.olb92483214-Jun-1608:38
Winword.exeWinword.exe15.0.4841.1000193196014-Jun-1608:38
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4841.1000633209614-Jun-1608:38
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv2516814-Jun-1608:38
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002209614-Jun-1608:38
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4841.10002182060014-Jun-1608:38

För alla x64-versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100032839215-Jun-1610:23
bibform.xml_1025bibform.XML10610015-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4841.1000106872815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4841.1000106872815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4841.1000106872815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4841.1000107692815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4841.1000107692815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4841.1000107692815-Jun-1609:54
bibform.xml_1029bibform.XML11251215-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4841.1000114502415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4841.1000114502415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4841.1000114502415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4841.100098528015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4841.100098528015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4841.100098528015-Jun-1609:54
bibform.xml_1031bibform.XML11424015-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4841.1000107334415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4841.1000107334415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4841.1000107334415-Jun-1609:54
bibform.xml_1032bibform.XML11434015-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4841.1000121157615-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4841.1000121157615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4841.1000121157615-Jun-1609:54
bibform.xml_3082bibform.XML11493015-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4841.1000102111215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4841.1000102111215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4841.1000102111215-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4841.1000100216815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4841.1000100216815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4841.1000100216815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4841.1000100472815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4841.1000100472815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4841.1000100472815-Jun-1609:54
bibform.xml_1036bibform.XML11484415-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4841.1000112863215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4841.1000112863215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4841.1000112863215-Jun-1609:54
bibform.xml_1037bibform.XML10642415-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4841.1000105951215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4841.1000105951215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4841.1000105951215-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4841.1000104620815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4841.1000104620815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4841.1000104620815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4841.1000102675215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4841.1000102675215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4841.1000102675215-Jun-1609:54
bibform.xml_1038bibform.XML11256015-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4841.1000116652015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4841.1000116652015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4841.1000116652015-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4841.100094636015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4841.100094636015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4841.100094636015-Jun-1609:54
bibform.xml_1040bibform.XML11242615-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4841.1000102521615-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4841.1000102521615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4841.1000102521615-Jun-1609:54
bibform.xml_1041bibform.XML9720215-Jun-1610:21
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4841.1000108408815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4841.1000108408815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4841.1000108408815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4841.1000110456815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4841.1000110456815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4841.1000110456815-Jun-1609:54
bibform.xml_1042bibform.XML9763015-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4841.1000108358415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4841.1000108358415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4841.1000108358415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4841.1000108562415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4841.1000108562415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4841.1000108562415-Jun-1609:54
bibform.xml_1062bibform.XML11451415-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4841.1000106156815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4841.1000106156815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4841.1000106156815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4841.100094994415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4841.100094994415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4841.100094994415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4841.100099449615-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4841.100099449615-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4841.100099449615-Jun-1609:54
bibform.xml_1043bibform.XML11320815-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4841.1000101190415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4841.1000101190415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4841.1000101190415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4841.1000112352015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4841.1000112352015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4841.1000112352015-Jun-1609:54
bibform.xml_1046bibform.XML11182815-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4841.1000102931215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4841.1000102931215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4841.1000102931215-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4841.1000104262415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4841.1000104262415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4841.1000104262415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4841.1000116703215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4841.1000116703215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4841.1000116703215-Jun-1609:54
bibform.xml_1049bibform.XML11271215-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4841.1000104979215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4841.1000104979215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4841.1000104979215-Jun-1609:54
bibform.xml_1051bibform.XML11103415-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4841.1000116294415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4841.1000116294415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4841.1000116294415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4841.1000105030415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4841.1000105030415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4841.1000105030415-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4841.1000108307215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4841.1000108307215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4841.1000108307215-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4841.100099244015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4841.100099244015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4841.100099244015-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4841.1000101292015-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4841.1000101292015-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4841.1000101292015-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4841.1000112044815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4841.1000112044815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4841.1000112044815-Jun-1609:54
WAC.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4841.1000105644815-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4841.1000105644815-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4841.1000105644815-Jun-1609:54
bibform.xml_1066bibform.XML11362015-Jun-1610:22
WAC.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4841.1000115270415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4841.1000115270415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4841.1000115270415-Jun-1609:54
bibform.xml_2052bibform.XML9683015-Jun-1610:23
WAC.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4841.100090387215-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4841.100090387215-Jun-1609:54
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4841.100090387215-Jun-1609:54
bibform.xml_1028bibform.XML9680415-Jun-1610:23
WAC.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4841.100091666415-Jun-1609:54
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4841.100091666415-Jun-1609:54
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4841.100091666415-Jun-1609:54
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx363366615-Jun-1610:21
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx363744915-Jun-1610:21
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx361898515-Jun-1610:21
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx360806215-Jun-1610:21
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx360338615-Jun-1610:21
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx365316715-Jun-1610:21
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx361200615-Jun-1610:21
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx360413015-Jun-1610:21
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx360342815-Jun-1610:21
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx361956015-Jun-1610:21
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx362959115-Jun-1610:22
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx364433415-Jun-1610:22
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx360744215-Jun-1610:22
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx360478515-Jun-1610:22
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx360904115-Jun-1610:22
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx359903215-Jun-1610:22
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx363689915-Jun-1610:21
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx363470015-Jun-1610:22
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx362833315-Jun-1610:22
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx362204415-Jun-1610:22
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx361138415-Jun-1610:22
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx360493115-Jun-1610:22
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx360801815-Jun-1610:22
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx360185315-Jun-1610:22
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx360939415-Jun-1610:22
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx361773215-Jun-1610:22
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx361370115-Jun-1610:22
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx361740015-Jun-1610:22
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx364658815-Jun-1610:22
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx361356715-Jun-1610:22
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx360472115-Jun-1610:22
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx361780915-Jun-1610:22
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx360952115-Jun-1610:22
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx365399015-Jun-1610:22
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx360703615-Jun-1610:22
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx364980315-Jun-1610:22
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx363147915-Jun-1610:22
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx361597015-Jun-1610:23
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx362731115-Jun-1610:23
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533614-Jun-1608:37
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.10001402897614-Jun-1608:38
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451677615-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768815-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452445615-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760015-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462173615-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461149615-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461559215-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010657615-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150162842414-Jun-1608:37
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122415-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760015-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010816015-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461917615-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452036015-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660815-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451524015-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462583215-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708815-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461456815-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100052189615-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462071215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150449629615-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400015-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.100051626415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450244015-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010811215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240815-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452343215-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452087215-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461405615-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461661615-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010867215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100062788015-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010918415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462839215-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820015-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461866415-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451472815-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010811215-Jun-1610:03
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462224815-Jun-1610:03
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758415-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252015-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862415-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240815-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507215-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252015-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010606415-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150551063215-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871215-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462532015-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760015-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452394415-Jun-1610:04
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010860815-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452752815-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450807215-Jun-1610:04
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.100050756015-Jun-1610:04
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34214-Jun-1608:37
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML34214-Jun-1608:37
bibform.xml_1033bibform.XML11131014-Jun-1608:39
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jun-1608:37
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jun-1608:37
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544014-Jun-1608:37
MSWord.olbMSWord.olb92534414-Jun-1608:38
Winword.exeWinword.exe15.0.4841.1000193401614-Jun-1608:38
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4841.1000831507214-Jun-1608:37
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv3078414-Jun-1608:37
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002619214-Jun-1608:37
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4841.10002791493614-Jun-1608:38

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3115292 – Zadnji pregled: 07/13/2016 10:59:00 – Revizija: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115292 KbMtsv
Povratne informacije