MS16-088: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2016: 12 juli 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3115299
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-088.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av SharePoint Server 2016 är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Lägg till ny CSOM API: er för att få termen ange namnen på alla språk och för att hämta och ange gruppchefer och medarbetare.
 • Metoden setCustomFieldValue kan inte ange ett anpassat fält med Java-skript.
 • Ändringar i Egenskaper för nätverksnamnsresurs sprids inte till OData tills ett rapportering Uppdatera projekt startas.
 • Om betrodd autentisering har aktiverats i ett webbprogram, skicka e-arbetsflödesaktivitet inte ett e-postmeddelande om mottagarna anges med en sträng som vanligt e-postmeddelande.
 • Det planerade arbetet är felaktigt på sidan godkännande.
 • När du minskar arbetet för en aktivitet med fast arbete när du redigerar i projektet i webbdelen schema minskas aktivitetens varaktighet oväntat.
 • Om du har ett anpassat företagsfält som innehåller en formel som refererar till ett anpassat fält med en uppslagstabell får värdet inte anges på rätt sätt.
 • När du försöker skapa en grupp visas följande felmeddelande:
  RPC-servern är inte tillgänglig.

 • Om alternativet Validera application databasserver (rekommenderas) aktiveras inte installationsprogrammet för Access Services i Central administration för SharePoint Server 2016.
 • Anta att du är i redigeringsläge i ett projekt med en icke tilldelad uppgift. När du växlar från en aktivitetsvy i en tilldelningsvy som har ett aktivitets-ID, vyn har fastnat i lastning och du måste uppdatera sidan för att få det att fungera igen.
 • Du kan inte ta bort ägarlösa termer i termuppsättningen för ägarlösa.
 • Du kan inte läsa in tidrapporten om fältet ASSN_RESPONSE_PENDING anges till NULL för en av tilldelningarna.
 • När du använder icke-engelska tecken för att söka efter vissa termer oläsliga tecken visas och vissa sökresultat saknas från sökresultatsidan som använder funktionen hanterade navigering.
 • Fel kan uppstå när du tar bort en Återanvänd term och återanvända den i samma position via objektmodellen.
 • När du överför ett dokument och en publicerad version i SharePoint skrivs över dokumentet går inte att läsa om överföringen berör flera klient och server rundgångskommunikation.
 • När du ändrar startdatum och ett anpassat textfält i en projektinformationssida det anpassade fältet Flerradig text sparas och uppdateras.
 • När du sparar en projektinformationssida felmeddelandet CustomFieldRowDoesNotMatchCorrespondingDefinitionInDB visas.
 • Verkligt arbete för tilldelningen kan ändras när du ändrar startdatum för en tilldelning från sidan Mina uppgifter eller via sidan tidrapport i läge för enstaka inmatning.
 • När du försöker komma åt en icke-befintliga SharePoint-webbplats visas rotplatsen i stället för HTTP 404-felsida.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3170008.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter inte alla tidigare utgivna uppdateringar.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
sts2016-kb3115299-fullfile-x64-glb.exeC88BC8DEF23C87862F1C07D63F3C7FEF2B001C497C65BB3E7F07142AD2A0ACA57FB7931685D56A984E9780AD6DF7F3446DD7BA32

Filinformation

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Microsoft.Office.Access.Services.dllMicrosoft.Office.Access.Services.dll16.0.4399.1000465123224-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Access.Services.MOSS.dllMicrosoft.Office.Access.Services.MOSS.dll16.0.4405.100052196024-Jun-1602:15
ASCalc.dllASCalc.dll16.0.4399.100091109624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Access.Server.Application.dllMicrosoft.Office.Access.Server.Application.dll16.0.4405.100060082424-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Access.Server.calculation.Interop.dllMicrosoft.Office.Access.Server.calculation.Interop.dll16.0.4363.10006936824-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Access.Server.dllMicrosoft.Office.Access.Server.dll16.0.4405.1000141285624-Jun-1602:15
accsrv.Layouts.root.accsrvscripts.jsaccessserverscripts.js57553024-Jun-1602:15
msoxlsrv.dllMicrosoft.Office.Excel.Server.dll16.0.4369.1000144560824-Jun-1602:09
Conversion.chartserver.dllchartserver.dll16.0.4405.10001114340024-Jun-1602:09
ppt.Conversion.chartserver.dllchartserver.dll16.0.4405.100011143400
ppt.Edit.chartserver.dllchartserver.dll16.0.4405.100011143400
WAC.Office.chartserver.dllchartserver.dll16.0.4405.100011143400
prodfeat.XMLFeature.XML61524-Jun-1602:16
docxpageconverter.exedocxpageconverter.exe16.0.4405.1000112357624-Jun-1602:15
astcmmn_jsassetcommon.js1813824-Jun-1602:15
astpkrs_jsassetpickers.js6808224-Jun-1602:15
SM.jscmssitemanager.js2900124-Jun-1602:15
cmssummarylinks_jscmssummarylinks.js601524-Jun-1602:15
editmenu_jseditingmenu.js1135924-Jun-1602:15
hierlist_jshierarchicallistbox.js3032724-Jun-1602:15
MediaPlayer.jsMediaPlayer.js4739024-Jun-1602:15
ptdlg.jspickertreedialog.js295024-Jun-1602:15
select_jsSELECT.js238724-Jun-1602:15
slctctls_jsselectorcontrols.js1328824-Jun-1602:15
serializ_jsserialize.js321924-Jun-1602:15
SP.UI.assetlibrary.Ribbon.Debug.jsSP.UI.assetlibrary.Debug.js1321824-Jun-1602:15
SP.UI.assetlibrary.jsSP.UI.assetlibrary.js536724-Jun-1602:15
SP.UI.pub.htmldesign.Debug.jsSP.UI.pub.htmldesign.Debug.js3742924-Jun-1602:15
SP.UI.pub.htmldesign.jsSP.UI.pub.htmldesign.js1880424-Jun-1602:15
SP.UI.pub.Ribbon.Debug.jsSP.UI.pub.Ribbon.Debug.js13620124-Jun-1602:15
SP.UI.pub.Ribbon.jsSP.UI.pub.Ribbon.js7917024-Jun-1602:15
SP.UI.RTE.Publishing.Debug.jsSP.UI.RTE.Publishing.Debug.js9814624-Jun-1602:15
SP.UI.RTE.Publishing.jsSP.UI.RTE.Publishing.js4971724-Jun-1602:15
SP.UI.spellcheck.Debug.jsSP.UI.spellcheck.Debug.js6802724-Jun-1602:15
SP.UI.spellcheck.jsSP.UI.spellcheck.js3631624-Jun-1602:15
splchkpg_jsspellcheckentirepage.js6653 för beställning av24-Jun-1602:15
spelchek_jsspellchecker.js3465724-Jun-1602:15
videoportal.jsvideoportal.js1474124-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll_isapiMicrosoft.SharePoint.Publishing.dll16.0.4405.1000507058424-Jun-1602:15
sharepointpub.dllMicrosoft.SharePoint.Publishing.dll16.0.4405.1000507058424-Jun-1602:15
sharepointpub_gac.dllMicrosoft.SharePoint.Publishing.dll16.0.4405.1000507058424-Jun-1602:15
schema.xml_pubresfeapschema.XML4407024-Jun-1602:15
asctyps.XMLassetcontenttypes.XML284524-Jun-1602:15
asctyps2.XMLassetcontenttypes2.XML245924-Jun-1602:15
asflds.XMLassetfields.XML136524-Jun-1602:15
asflds2.XMLassetfields2.XML104424-Jun-1602:15
aslibalt.XMLassetlibrarytemplate.XML55424-Jun-1602:15
aslibft.XMLFeature.XML276224-Jun-1602:15
aslibui.XMLprovisionedui.XML507624-Jun-1602:15
aslibui2.XMLprovisionedui2.XML170724-Jun-1602:15
cdsele.XMLcontentdeploymentsource.XML63624-Jun-1602:15
cdsfeatu.XMLFeature.XML60324-Jun-1602:15
docmpgcv.XMLdocmpageconverter.XML49524-Jun-1602:15
docxpgcv.XMLdocxpageconverter.XML49524-Jun-1602:15
convfeat.XMLFeature.XML76524-Jun-1602:15
ippagecv.XMLinfopathpageconverter.XML57624-Jun-1602:15
xslappcv.XMLxslapplicatorconverter.XML57424-Jun-1602:15
analyticsreports.XMLanalyticsreports.XML276124-Jun-1602:16
xspsset.XMLcatalogsitesettings.XML55524-Jun-1602:16
xspfeat.XMLFeature.XML151324-Jun-1602:16
depoper.XMLdeploymentoperations.XML241424-Jun-1602:15
depfeat.XMLFeature.XML78724-Jun-1602:15
pestset.XMLenhancedhtmlediting.XML15624-Jun-1602:15
pefeat.XMLFeature.XML79224-Jun-1602:15
enthmft.XMLFeature.XML56324-Jun-1602:15
enthmset.XMLthemingsitesettings.XML100424-Jun-1602:15
enctb.XMLenterprisewikicontenttypebinding.XML55824-Jun-1602:16
enctb2.XMLenterprisewikicontenttypebinding2.XML38924-Jun-1602:16
enfet.XMLFeature.XML116724-Jun-1602:16
enct.XMLenterprisewikicontenttypes.XML145524-Jun-1602:16
enct2.XMLenterprisewikicontenttypes2.XML121024-Jun-1602:16
enlayfet.XMLFeature.XML161724-Jun-1602:16
prov.XMLprovisionedfiles.XML118024-Jun-1602:16
prov2.XMLprovisionedfiles2.XML119624-Jun-1602:16
ewiki2.XMLFeature.XML76524-Jun-1602:16
htmlfeat.XMLFeature.XML1126224-Jun-1602:15
htmlcolm.XMLhtmldesigncolumns.XML90824-Jun-1602:15
htmlcol2.XMLhtmldesigncolumns2.XML54224-Jun-1602:15
htmlcol3.XMLhtmldesigncolumns3.XML59624-Jun-1602:15
htmlcont.XMLhtmldesigncontenttypes.XML232924-Jun-1602:15
HTMLFILE.XMLhtmldesignfiles.XML65624-Jun-1602:15
htmlfil2.XMLhtmldesignfiles2.XML77024-Jun-1602:15
htmlfil3.XMLhtmldesignfiles3.XML89424-Jun-1602:15
htmldpui.XMLhtmldesignprovisionedui.XML66824-Jun-1602:15
htmldrib.XMLhtmldesignribbon.XML2931924-Jun-1602:15
htmldpct.XMLhtmldisplaytemplatecontenttypes.XML1136024-Jun-1602:15
htmldpwp.XMLhtmldisplaytemplatefiles.XML930124-Jun-1602:15
htmldpwp10.XMLhtmldisplaytemplatefiles10.XML57424-Jun-1602:15
htmldpwp11.XMLhtmldisplaytemplatefiles11.XML109024-Jun-1602:15
htmldpwp12.XMLhtmldisplaytemplatefiles12.XML40024-Jun-1602:15
htmldpwp13.XMLhtmldisplaytemplatefiles13.XML39524-Jun-1602:15
htmldpwp14.XMLhtmldisplaytemplatefiles14.XML85524-Jun-1602:15
htmldpwp15.XMLhtmldisplaytemplatefiles15.XML49124-Jun-1602:15
htmldpwp2.XMLhtmldisplaytemplatefiles2.XML82924-Jun-1602:15
htmldpwp3.XMLhtmldisplaytemplatefiles3.XML49624-Jun-1602:15
htmldpwp4.XMLhtmldisplaytemplatefiles4.XML49524-Jun-1602:15
htmldpwp5.XMLhtmldisplaytemplatefiles5.XML50524-Jun-1602:15
htmldpwp6.XMLhtmldisplaytemplatefiles6.XML41124-Jun-1602:15
htmldpwp7.XMLhtmldisplaytemplatefiles7.XML400224-Jun-1602:15
htmldpwp8.XMLhtmldisplaytemplatefiles8.XML39824-Jun-1602:15
htmldpwp9.XMLhtmldisplaytemplatefiles9.XML40024-Jun-1602:15
htmldtcbs.XMLhtmldisplaytemplatefilesoobcbs.XML57924-Jun-1602:15
htmldtqb.XMLhtmldisplaytemplatefilesqb.XML59724-Jun-1602:15
htmldtqbref.XMLhtmldisplaytemplatefilesqbref.XML50624-Jun-1602:15
htmldpwp_recs.XMLhtmldisplaytemplatefilesrecs.XML41724-Jun-1602:15
ststngimplk.XMLsitesettingsimportlink.XML66624-Jun-1602:15
altmp.xamalternatemediaplayer.XAML3563324-Jun-1602:15
mwpfeat.XMLFeature.XML62424-Jun-1602:15
mwpprovf.XMLprovisionedfiles.XML145624-Jun-1602:15
mwpprovu.XMLprovisionedui.XML2291324-Jun-1602:15
pnfeat.XMLFeature.XML78124-Jun-1602:15
pnstset.XMLnavigationsitesettings.XML472024-Jun-1602:15
plnfeat.XMLFeature.XML75924-Jun-1602:15
plnstset.XMLnavigationsitesettings.XML15124-Jun-1602:15
tpfeat.XMLFeature.XML230824-Jun-1602:16
tpcls.XMLpointpublishingcolumns.XML70024-Jun-1602:16
tpcts.XMLpointpublishingcontenttypes.XML48724-Jun-1602:16
tptltsch.XMLschema.XML408724-Jun-1602:16
pclts.XMLschema.XML235324-Jun-1602:16
pcltf.XMLFeature.XML85624-Jun-1602:16
pclt.XMLproductcataloglisttemplate.XML75224-Jun-1602:16
pcfeat.XMLFeature.XML169824-Jun-1602:16
pccol.XMLproductcatalogcolumns.XML625824-Jun-1602:16
pcct.XMLproductcatalogcontenttypes.XML82924-Jun-1602:16
pcct2.XMLproductcatalogcontenttypes2.XML64224-Jun-1602:16
pcprov.XMLprovisionedfiles.XML92524-Jun-1602:16
pubpubpf.XMLFeature.XML55024-Jun-1602:15
pppptset.XMLportalsettings.XML58324-Jun-1602:15
ctconvst.XMLcontenttypeconvertersettings.XML51024-Jun-1602:15
doclbset.XMLdocumentlibrarysettings.XML52324-Jun-1602:15
editmenu.XMLeditingmenu.XML46924-Jun-1602:15
pubfeat.XMLFeature.XML269524-Jun-1602:15
paglttmp.XMLpageslisttemplate.XML51524-Jun-1602:15
provui.XMLprovisionedui.XML4057324-Jun-1602:15
provui2.XMLprovisionedui2.XML148824-Jun-1602:15
provui3.XMLprovisionedui3.XML213524-Jun-1602:15
pubstset.XMLpublishingsitesettings.XML623424-Jun-1602:15
regext.XMLregionalsettingsextensions.XML32724-Jun-1602:15
siteacmn.XMLsiteactionmenucustomization.XML64524-Jun-1602:15
varflagc.XMLvariationsflagcontrol.XML47224-Jun-1602:15
varnomin.XMLvariationsnomination.XML61224-Jun-1602:15
pblyfeat.XMLFeature.XML619324-Jun-1602:15
pblyprovfile.XMLprovisionedfiles.XML796324-Jun-1602:15
pblyprovfile2.XMLprovisionedfiles2.XML60924-Jun-1602:15
pblyprovfile4.XMLprovisionedfiles4.XML30724-Jun-1602:15
pblyprovfile5.XMLprovisionedfiles5.XML41324-Jun-1602:15
pblyprovfile6.XMLprovisionedfiles6.XML38424-Jun-1602:15
pblyprovfile7.XMLprovisionedfiles7.XML116924-Jun-1602:15
pblyprovfile8.XMLprovisionedfiles8.XML50624-Jun-1602:15
pblyprovui.XMLprovisionedui.XML1133224-Jun-1602:15
xspfeatlayouts.XMLsearchboundpagelayouts.XML367024-Jun-1602:15
pubmelem.XMLElements.XML414824-Jun-1602:16
pubmele2.XMLelements2.XML59124-Jun-1602:16
pubmfeat.XMLFeature.XML169624-Jun-1602:16
pubmprui.XMLprovisionedui.XML154724-Jun-1602:16
pubmstng.XMLsitesettings.XML66924-Jun-1602:16
pubprft.XMLFeature.XML75724-Jun-1602:16
pubrfeat.XMLFeature.XML492624-Jun-1602:16
provfile.XMLprovisionedfiles.XML473824-Jun-1602:16
provfl4.XMLprovisionedfiles4.XML139324-Jun-1602:16
pubrcol.XMLpublishingcolumns.XML2056524-Jun-1602:16
pubrctt.XMLpublishingcontenttypes.XML1209224-Jun-1602:16
pubrctt2.XMLpublishingcontenttypes2.XML30324-Jun-1602:16
pubrctt3.XMLpublishingcontenttypes3.XML49924-Jun-1602:16
pubrcont.XMLpublishingcontrols.XML40424-Jun-1602:16
prsset.XMLpublishingresourcessitesettings.XML324124-Jun-1602:16
upgd1.XMLupgrade1.XML54724-Jun-1602:16
upgd2.XMLupgrade2.XML48524-Jun-1602:16
upgd3.XMLupgrade3.XML59924-Jun-1602:16
pubtfeat.XMLFeature.XML133324-Jun-1602:16
rollplf.XMLFeature.XML86124-Jun-1602:16
rollplpf.XMLprovisionedfiles.XML1452824-Jun-1602:16
rollplct.XMLrolluppagecontenttype.XML74124-Jun-1602:16
rollpf.XMLFeature.XML81524-Jun-1602:16
rollps.XMLrolluppagesettings.XML409224-Jun-1602:16
seofeatu.XMLFeature.XML125224-Jun-1602:16
seoopt.XMLsearchengineoptimization.XML357724-Jun-1602:16
seoopt1.XMLsearchengineoptimization1.XML290324-Jun-1602:16
saicona.XMLConsoleAction.XML41124-Jun-1602:16
saifeat.XMLFeature.XML132324-Jun-1602:16
sairibn.XMLRibbon.XML289624-Jun-1602:16
saisset.XMLsitesettings.XML58324-Jun-1602:16
addtheme.XMLadditionalthemes.XML381824-Jun-1602:16
sbwcopa.XMLcolorpalette.XML481224-Jun-1602:16
sbwcona.XMLConsoleAction.XML69124-Jun-1602:16
sbwct.XMLcontenttypes.XML426024-Jun-1602:16
sbwdesba.XMLdesignbuilderaction.XML44324-Jun-1602:16
sbwdesea.XMLdesigneditoraction.XML43724-Jun-1602:16
sbwdpa.XMLdesignpackageactions.XML41724-Jun-1602:16
sbwdpr.XMLdesignpreviewaction.XML44624-Jun-1602:16
sbwdmt.XMLdisablesystemmasterpagetheming.XML43524-Jun-1602:16
sbwfeat.XMLFeature.XML649824-Jun-1602:16
sbwinsdes.XMLinstalleddesigns.XML53524-Jun-1602:16
sbwmob.XMLmobilechannel.XML109724-Jun-1602:16
sbwpagela.XMLpagelayouts.XML411824-Jun-1602:16
sbwpages.XMLPages.XML1311924-Jun-1602:16
pubblogwp.XMLpublishingblogwebparts.XML94824-Jun-1602:16
sbwqd.XMLquicklaunchdatasource.XML68424-Jun-1602:16
sbwrb.XMLRibbon.XML4410524-Jun-1602:16
sbwsearch.XMLSearch.XML235124-Jun-1602:16
sbwsc.XMLsitecolumns.XML357824-Jun-1602:16
sbwsec.XMLsiteelementcontrols.XML95124-Jun-1602:16
sbwss.XMLsitesettings.XML1465624-Jun-1602:16
sbwcss.XMLstyles.XML62424-Jun-1602:16
sbwwps.XMLWebParts.XML50824-Jun-1602:16
sbwfsf.XMLFeature.XML70724-Jun-1602:16
scfeatr.XMLFeature.XML85524-Jun-1602:16
spelchek.XMLspellchecking.XML103224-Jun-1602:16
spelchk2.XMLspellchecking2.XML264024-Jun-1602:16
cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xmlFeature.XML82524-Jun-1602:16
cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xmlLinks.XML54124-Jun-1602:16
topicplf.XMLFeature.XML73124-Jun-1602:16
topicpf.XMLFeature.XML71224-Jun-1602:16
plnkfeat.XMLFeature.XML62024-Jun-1602:16
publcol.XMLpublishedlinkscolumns.XML120524-Jun-1602:16
publctt.XMLpublishedlinkscontenttypes.XML94724-Jun-1602:16
v2vpblyfeat.XMLFeature.XML53924-Jun-1602:16
v2vpblyprovfil.XMLprovisionedfiles.XML193324-Jun-1602:16
vwfrmlk.XMLFeature.XML79324-Jun-1602:16
xmlsfeat.XMLFeature.XML81724-Jun-1602:16
xmlsitem.XMLxmlsitemap.XML62324-Jun-1602:16
csisrv.dllcsisrv.dll16.0.4405.1000103244824-Jun-1602:15
onfda.dllonfda.dll16.0.4405.1000184808024-Jun-1602:10
columnfiltering.ascxcolumnfiltering.ascx44224-Jun-1602:15
docsettemplates.ascxdocsettemplates.ascx145824-Jun-1602:15
metadatanavkeyfilters.ascxmetadatanavkeyfilters.ascx464624-Jun-1602:15
metadatanavtree.ascxmetadatanavtree.ascx268524-Jun-1602:15
multilangtemplates.ascxtransmgmtlibtemplates.ascx328624-Jun-1602:15
videosettemplates.ascxvideosettemplates.ascx197124-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Server.Conversions.dllMicrosoft.Office.Server.Conversions.dll16.0.4405.10003353624-Jun-1602:15
editdlg.htm_multilangeditdlg.htm479524-Jun-1602:15
filedlg.htm_multilangfiledlg.htm334324-Jun-1602:15
ediscoveryquerystatistics.ascxediscoveryquerystatistics.ascx135624-Jun-1602:15
ediscoverytemplate.ascxediscoverytemplate.ascx326624-Jun-1602:15
barcodeglobalsettings.ascxbarcodeglobalsettings.ascx147224-Jun-1602:15
bargensettings.ascxbargensettings.ascx152224-Jun-1602:15
dropoffzoneroutingform.ascxdropoffzoneroutingform.ascx352724-Jun-1602:15
recordsribbon.ascxrecordsribbon.ascx36624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.policy.Pages.dllMicrosoft.Office.policy.Pages.dll16.0.4399.100043133624-Jun-1602:15
dlccore_neutral.resxdlccore.resx13767724-Jun-1602:15
auditcustquery.ascxauditcustomquery.ascx1115324-Jun-1602:15
auditsettings.ascxauditsettings.ascx359324-Jun-1602:15
barcodesettings.ascxbarcodesettings.ascx139824-Jun-1602:15
discoveryglobalcontrol.ascxdiscoveryglobalcontrol.ascx517424-Jun-1602:15
discoveryproperties.ascxdiscoveryproperties.ascx713124-Jun-1602:15
discoveryquerystatistics.ascxdiscoveryquerystatistics.ascx378724-Jun-1602:15
dlptemplatepicker.ascxdlptemplatepicker.ascx359324-Jun-1602:15
labelsettings.ascxlabelsettings.ascx950924-Jun-1602:15
retentionsettings.ascxretentionsettings.ascx1105924-Jun-1602:15
Dw20.exe_0001Dw20.exe16.0.4405.1000280245624-Jun-1602:13
dwtrig20.exedwtrig20.exe16.0.4405.100023482424-Jun-1602:13
gkpowerpoint.dllgkpowerpoint.dll16.0.4393.10004756224
ppt.Conversion.gkpowerpoint.dllgkpowerpoint.dll16.0.4393.1000475622424-Jun-1602:09
gkword.dllgkword.dll16.0.4393.10005415680
WAC.Word.gkword.dllgkword.dll16.0.4393.10005415680
wdsrv.Conversion.gkword.dllgkword.dll16.0.4393.1000541568024-Jun-1602:09
sltemp.ascsldlibtemplates.ascx1255324-Jun-1602:15
sldlib.jssldlib.js2929324-Jun-1602:15
editdlg.htm_slfeateditdlg.htm479524-Jun-1602:15
filedlg.htm_slfeatfiledlg.htm334324-Jun-1602:15
lobit.dll.x64Microsoft.Office.BusinessApplications.Tools.dll16.0.4363.100066790424-Jun-1602:08
lobitool.dllMicrosoft.Office.BusinessApplications.Tools.dll16.0.4363.100066790424-Jun-1602:13
lobitool.dll.x64Microsoft.Office.BusinessApplications.Tools.dll16.0.4363.1000667904
Conversion.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll16.0.4363.100017278424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll16.0.4363.1000172784
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll16.0.4363.1000172784
WAC.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll16.0.4363.1000172784
Conversion.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll16.0.4363.10008881624-Jun-1602:09
ppt.Conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll16.0.4363.100088816
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll16.0.4363.100088816
WAC.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll16.0.4363.100088816
as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsmgdsrv.dll716834424-Jun-1602:13
as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsmgdsrv.dll789539224-Jun-1602:13
as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsmdlocal.dll4136825624-Jun-1602:13
as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsmdlocal.dll6016480824-Jun-1602:13
as_msolap110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsolap110.dll756975224-Jun-1602:13
as_msolap110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792bmsolap110.dll912008824-Jun-1602:13
Conversion.Office.mso20win32server.dllmso20win32server.dll16.0.4405.1000184038424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.mso20win32server.dllmso20win32server.dll16.0.4405.10001840384
ppt.Edit.mso20win32server.dllmso20win32server.dll16.0.4405.10001840384
WAC.Office.mso20win32server.dllmso20win32server.dll16.0.4405.10001840384
Conversion.Office.mso30win32server.dllmso30win32server.dll16.0.4405.1000332006424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.mso30win32server.dllmso30win32server.dll16.0.4405.10003320064
ppt.Edit.mso30win32server.dllmso30win32server.dll16.0.4405.10003320064
WAC.Office.mso30win32server.dllmso30win32server.dll16.0.4405.10003320064
Conversion.Office.mso40uiwin32server.dllmso40uiwin32server.dll16.0.4405.1001896998425-Jun-1603:38
ppt.Conversion.mso40uiwin32server.dllmso40uiwin32server.dll16.0.4405.10018969984
ppt.Edit.mso40uiwin32server.dllmso40uiwin32server.dll16.0.4405.10018969984
WAC.Office.mso40uiwin32server.dllmso40uiwin32server.dll16.0.4405.10018969984
Conversion.Office.msoserver.dllmsoserver.dll16.0.4405.10001588710424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.msoserver.dllmsoserver.dll16.0.4405.100015887104
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll16.0.4405.100015887104
WAC.Office.msoserver.dllmsoserver.dll16.0.4405.100015887104
Microsoft.Office.Web.Common.dllMicrosoft.Office.Web.Common.dll16.0.4363.1000132638424-Jun-1602:09
Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.Resources.en.dllMicrosoft.naturallanguage.keywordextraction.Resources.dll16.0.4405.1001275284825-Jun-1603:38
Conversion.igxserver.dlligxserver.dll16.0.4405.10001131026424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.igxserver.dlligxserver.dll16.0.4405.100011310264
ppt.Edit.igxserver.dlligxserver.dll16.0.4405.100011310264
WAC.Office.igxserver.dlligxserver.dll16.0.4405.100011310264
Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll16.0.4405.1000336406424-Jun-1602:09
ppt.Conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll16.0.4405.10003364064
ppt.Edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll16.0.4405.10003364064
WAC.Office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll16.0.4405.10003364064
Conversion.Office.oartserver.dlloartserver.dll16.0.4405.10001877784024-Jun-1602:09
ppt.Conversion.oartserver.dlloartserver.dll16.0.4405.100018777840
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll16.0.4405.100018777840
WAC.Office.oartserver.dlloartserver.dll16.0.4405.100018777840
onfilter.dllonfilter.dll16.0.4405.1000315414424-Jun-1602:13
onfilter.dll.x64onfilter.dll16.0.4405.1000315414424-Jun-1602:10
onifiltr.dll.x64onifilter.dll16.0.4405.1000315414424-Jun-1602:13
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll16.0.4405.1000262374424-Jun-1602:15
onetnative.dllonetnative.dll16.0.4405.100078720024-Jun-1602:10
onetnative_1.dllonetnative.dll16.0.4405.100078720024-Jun-1602:10
xlsrv.onetnative.dllonetnative.dll16.0.4405.1000787200
Onetutil.dllOnetutil.dll16.0.4405.1000262527224-Jun-1602:15
osfserver_activities_dll.x64Microsoft.SharePoint.workflowservices.Activities.dll16.0.4405.100129162425-Jun-1601:18
osfserver_activities_gac.x64Microsoft.SharePoint.workflowservices.Activities.dll16.0.4405.1001291624
osfserver_activities_sdk.x64Microsoft.SharePoint.workflowservices.Activities.dll16.0.4405.1001291624
osfruntimeexcelwac.jsosfruntimeexcelwac.js232891
v14_osfruntimeexcelwac.jsosfruntimeexcelwac.js23289124-Jun-1602:10
office_extension_manager_jsSP.officeextensionmanager.js4540724-Jun-1602:15
v14_wefgallery.jswefgallery.js10544024-Jun-1602:10
wefgallery.jswefgallery.js105440
Microsoft.Office.serviceinfrastructure.Runtime.dllMicrosoft.Office.serviceinfrastructure.Runtime.dll16.0.4405.1001101255225-Jun-1603:38
Microsoft.Office.Server.dllMicrosoft.Office.Server.dll16.0.4405.1000297903224-Jun-1602:09
Microsoft.Office.Server.dll_isapiMicrosoft.Office.Server.dll16.0.4405.1000297903224-Jun-1602:09
xlsrv.ECS.osrv.dllMicrosoft.Office.Server.dll16.0.4405.10002979032
xlsrv.ecswatchdog.osrv.dllMicrosoft.Office.Server.dll16.0.4405.10002979032
xlsrv.osrv.dllMicrosoft.Office.Server.dll16.0.4405.10002979032
Conversion.microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll16.0.4405.1000110003224-Jun-1602:10
Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll16.0.4405.1000110003224-Jun-1602:10
ppt.Conversion.ULS.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll16.0.4405.1000110003224-Jun-1602:10
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dllMicrosoft.Office.Server.OpenXML.dll16.0.4405.1000115122424-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dllMicrosoft.Office.Server.userprofiles.dll16.0.4405.1000494362424-Jun-1602:10
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll_isapiMicrosoft.Office.Server.userprofiles.dll16.0.4405.1000494362424-Jun-1602:10
xlsrv.ECS.osrvusrp.dllMicrosoft.Office.Server.userprofiles.dll16.0.4405.10004943624
xlsrv.ecswatchdog.osrvusrp.dllMicrosoft.Office.Server.userprofiles.dll16.0.4405.10004943624
xlsrv.osrvusrp.dllMicrosoft.Office.Server.userprofiles.dll16.0.4405.10004943624
Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll16.0.4396.10008167224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll_gac.x64Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.dll16.0.4396.10008167224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.Phone.dllMicrosoft.SharePoint.Client.Taxonomy.Phone.dll16.0.4396.10008169624-Jun-1602:10
Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.Silverlight.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Taxonomy.Silverlight.dll16.0.4396.10008171224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dllMicrosoft.SharePoint.Taxonomy.dll16.0.4405.1000167755224-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll_gacMicrosoft.SharePoint.Taxonomy.dll16.0.4405.1000167755224-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll_gac1Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll16.0.4405.1000167755224-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.Intl.dllMicrosoft.SharePoint.Taxonomy.Intl.dll16.0.4405.10007038424-Jun-1602:16
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.Intl.dll_gacMicrosoft.SharePoint.Taxonomy.Intl.dll16.0.4405.10007038424-Jun-1602:16
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.serverstub.dllMicrosoft.SharePoint.Taxonomy.serverstub.dll16.0.4396.100023741624-Jun-1602:16
SP.Taxonomy.Debug.jsSP.Taxonomy.Debug.js8991324-Jun-1601:06
SP.Taxonomy.Debug.js.x64SP.Taxonomy.Debug.js89913
SP.Taxonomy.jsSP.Taxonomy.js8990724-Jun-1601:06
SP.Taxonomy.js.x64SP.Taxonomy.js89907
metacmdl.XMLmetadatacmdlets.XML476624-Jun-1602:16
MediaPlayer.xapMediaPlayer.xap5165525-Jun-1603:38
decompositiontree.xapdecompositiontree.xap12990525-Jun-1603:38
addgal.xapaddgallery.xap41015625-Jun-1603:38
wpgalim.xapwebpartgalleryimages.xap10941425-Jun-1603:38
addgallery.xap_silverlightaddgallery.xap37651825-Jun-1603:38
Microsoft.SharePoint.Client.xapMicrosoft.SharePoint.Client.xap27373225-Jun-1603:38
dsigres.cab.x64dsigres.cab23738125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x64.10266dsigres.cab23738125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x64.1033dsigres.cab23738125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x64.1087dsigres.cab23738125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x64.3098dsigres.cab237381
dsigctrl.cab.x64dsigctrl.cab48894525-Jun-1603:38
dsigres.cab.x86dsigres.cab19924125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x86.10266dsigres.cab19924125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x86.1033dsigres.cab19924125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x86.1087dsigres.cab19924125-Jun-1603:35
dsigres.cab.x86.3098dsigres.cab199241
dsigctrl.cab.x86dsigctrl.cab53533925-Jun-1603:38
exceldm.dllMicrosoft.Office.Excel.datamodel.dll16.0.4387.100031098424-Jun-1602:10
mossbi.App.GAC.Scorecards.bimonitoringservice.dllMicrosoft.PerformancePoint.Scorecards.bimonitoringservice.dll16.0.4405.100114734425-Jun-1603:38
ppt.Conversion.ppserver.dllppserver.dll16.0.4405.1000704122424-Jun-1602:09
ppt.Edit.ppserver.dllppserver.dll16.0.4405.10007041224
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.dllMicrosoft.Office.Server.PowerPoint.dll16.0.4405.100010008824-Jun-1602:15
pjintl.dll_1033pjintl.dll16.0.4405.1000440347224-Jun-1602:13
pjintl_1.dllpjintl.dll16.0.4405.1000440347224-Jun-1602:13
schedengine.exeschedengine.exe16.0.4405.10001561784024-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.Client.Silverlight.dllMicrosoft.projectserver.Client.Silverlight.dll16.0.4396.100035606424-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.Client.Phone.dllMicrosoft.projectserver.Client.Phone.dll16.0.4396.100035555224-Jun-1602:10
contentdatabasecreate.SQLcontentdatabasecreate.SQL771805524-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Communications.dll16.0.4387.100034889624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll16.0.4387.100068272024-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Database.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Database.dll16.0.4405.10011827708825-Jun-1603:38
Microsoft.Office.Project.Server.Database.Extension.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Database.Extension.dll16.0.4393.1000398358424-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.dllMicrosoft.Office.Project.Server.dll16.0.4405.1000896893624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.InProc.dllMicrosoft.Office.Project.Server.InProc.dll16.0.4387.100077385624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Library.dll16.0.4381.1000187671224-Jun-1602:15
SDK.microsoft.Office.Project.Server.Library.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Library.dll16.0.4381.1000187671224-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll16.0.4363.100026748824-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll16.0.4393.10001001852824-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Workflow.dll16.0.4387.100020553624-Jun-1602:15
SDK.microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Workflow.dll16.0.4387.100020553624-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Shared.dllMicrosoft.Office.Project.Shared.dll16.0.4387.1000167907224-Jun-1602:15
SDK.microsoft.Office.Project.Shared.dllMicrosoft.Office.Project.Shared.dll16.0.4387.1000167907224-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Shared.Intl.dllMicrosoft.Office.Project.Shared.Intl.dll16.0.4381.100034892024-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.Client.dllMicrosoft.projectserver.Client.dll16.0.4396.100035565624-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.Client.dll_001Microsoft.projectserver.Client.dll16.0.4396.100035565624-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.dllMicrosoft.projectserver.dll16.0.4396.100065772024-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.dll_001Microsoft.projectserver.dll16.0.4396.100065772024-Jun-1602:15
Microsoft.projectserver.serverproxy.dllMicrosoft.projectserver.serverproxy.dll16.0.4396.1000102740024-Jun-1602:15
PS.csom.scriptclient.Debug.jsPS.Debug.js91248424-Jun-1602:15
PS.csom.scriptclient.jsPS.js55349224-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dllMicrosoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll16.0.4387.1000103968824-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dllMicrosoft.Office.Project.Server.PWA.dll16.0.4387.1000271546424-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.administration.dllMicrosoft.Office.Project.Server.administration.dll16.0.4405.1000100170424-Jun-1602:15
PWA.pwaribbon.pwaribbon.XMLpwaribbon.XML81144524-Jun-1602:15
PWA.Library.projectdrilldownsatellite.Debug.jsprojectdrilldownsatellite.Debug.js15069724-Jun-1602:15
PWA.Library.projectdrilldownsatellite.jsprojectdrilldownsatellite.js8199924-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.Core.Debug.jsPS.Core.Debug.js36440024-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.Core.jsPS.Core.js22472724-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.PM.Debug.jsPS.projectmanagers.Debug.js34381124-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.PM.jsPS.projectmanagers.js20902024-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.TM.Debug.jsPS.teammembers.Debug.js34476124-Jun-1602:15
PWA.Library.projectserverscripts.TM.jsPS.teammembers.js21171024-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Project.Server.Native.dll16.0.4405.100066582424-Jun-1602:15
Conversion.Office.Riched20.dllRiched20.dll16.0.4405.1000224328024-Jun-1602:09
ppt.Conversion.Riched20.dllRiched20.dll16.0.4405.10002243280
ppt.Edit.Riched20.dllRiched20.dll16.0.4405.10002243280
Riched20.dll_0001Riched20.dll16.0.4405.1000224328024-Jun-1602:09
WAC.Office.Riched20.dllRiched20.dll16.0.4405.10002243280
xlsrv.ECS.Riched20.dllRiched20.dll16.0.4405.10002243280
Microsoft.eedict_companies.de.dllMicrosoft.eedict_companies.de16.0.4405.10012585625-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.dllMicrosoft.eedict_companies10987084825-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.en.dllMicrosoft.eedict_companies.en16.0.4405.10012380825-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.ES.dllMicrosoft.eedict_companies.ES16.0.4405.10012380825-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.fr.dllMicrosoft.eedict_companies.fr16.0.4405.10013200025-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.IT.dllMicrosoft.eedict_companies.IT16.0.4405.10015350425-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.Ja.dllMicrosoft.eedict_companies.Ja16.0.4405.1001154086425-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.NL.dllMicrosoft.eedict_companies.NL16.0.4405.10012534425-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.NO.dllMicrosoft.eedict_companies.NO16.0.4405.1001210508825-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.pt.dllMicrosoft.eedict_companies.pt16.0.4405.10012483225-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies.ru.dllMicrosoft.eedict_companies.ru16.0.4405.10013322188825-Jun-1603:38
Microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dllMicrosoft.eedict_companies_acceptor.ar16.0.4405.1001989516825-Jun-1603:38
Microsoft.stopworddictionary.dllMicrosoft.stopworddictionary.dll16.0.4405.10013968025-Jun-1603:38
Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dllMicrosoft.system_dictionaries_spellcheck.dll16.0.4405.10012463974425-Jun-1603:38
odffilt.dll.x64odffilt.dll16.0.4405.1000129975224-Jun-1602:10
offfiltx.dll.x64offfiltx.dll16.0.4405.1000161564824-Jun-1602:10
Microsoft.Ceres.Common.Tools.sandbox.dllMicrosoft.Ceres.Common.Tools.sandbox.dll16.0.4363.100010419224-Jun-1602:15
connfxph.dllconnectorph.dll16.0.4363.100027059224-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Client.Search.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Search.dll16.0.4384.10008371224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Search.dll_0001.x64Microsoft.SharePoint.Client.Search.dll16.0.4384.10008371224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Search.Portable.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Search.Portable.dll16.0.4384.10008220824-Jun-1601:06
SP.Search.Debug.jsSP.Search.Debug.js14113724-Jun-1601:06
SP.Search.Debug.js.x64SP.Search.Debug.js141137
SP.Search.jsSP.Search.js7827424-Jun-1601:06
SP.Search.js.x64SP.Search.js78274
Microsoft.Office.Server.Search.serverproxy.dllMicrosoft.Office.Server.Search.serverproxy.dll16.0.4384.100026188824-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Client.Search.Silverlight.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Search.Silverlight.dll16.0.4384.10008171224-Jun-1601:06
connfxom.dllMicrosoft.Office.Server.Search.Connector.dll16.0.4384.1000158438424-Jun-1602:15
connfxom.dll_0001Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll16.0.4384.1000158438424-Jun-1602:15
srchquerypipeline.dllMicrosoft.Office.Server.Search.Query.dll16.0.4384.100092902424-Jun-1602:15
ossapp.dllMicrosoft.Office.Server.Search.Applications.dll16.0.4390.100029824024-Jun-1602:15
ossapp.dll_0001Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll16.0.4390.100029824024-Jun-1602:15
clkprdct.dllMicrosoft.Office.Server.Search.clickpredict.dll16.0.4390.100020966424-Jun-1602:15
searchom.dllMicrosoft.Office.Server.Search.dll16.0.4405.10001844403224-Jun-1602:15
searchom.dll_0001Microsoft.Office.Server.Search.dll16.0.4405.10001844403224-Jun-1602:15
ossex.dllMicrosoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll16.0.4390.100011238424-Jun-1602:15
ossex.dll_0001Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll16.0.4390.100011238424-Jun-1602:15
srchomnt.dllMicrosoft.Office.Server.Search.Native.dll16.0.4390.100050764824-Jun-1602:15
oschps.dllMicrosoft.Office.Server.Search.PowerShell.dll16.0.4384.100031411224-Jun-1602:15
searchom.dll_0003Microsoft.SharePoint.Search.dll16.0.4405.1000374248824-Jun-1602:15
searchom.dll_0005Microsoft.SharePoint.Search.dll16.0.4405.1000374248824-Jun-1602:15
srchomnt.dll_1Microsoft.SharePoint.Search.Native.dll16.0.4405.100047695224-Jun-1602:15
sfulsnatMicrosoft.Ceres.Diagnostics.Native.dll16.0.4405.100054246424-Jun-1602:15
msscpi.dllmsscpi.dll16.0.4390.100059161624-Jun-1602:15
MSSDMN.exeMSSDMN.exe16.0.4405.100085017624-Jun-1602:15
Mssearch.exeMssearch.exe16.0.4390.100053531224-Jun-1602:15
msslad.dllmsslad.dll16.0.4390.100044876824-Jun-1602:15
mssph.dllmssph.dll16.0.4390.1000240818424-Jun-1602:15
mssrch.dllmssrch.dll16.0.4405.1000361036824-Jun-1602:15
query9x.dll_0001Query.dll16.0.4390.100039091224-Jun-1602:15
tquery.dlltquery.dll16.0.4390.1000103910424-Jun-1602:15
noteswebservice.dll.oss.x86noteswebservice.dll16.0.4390.1000102118424-Jun-1602:15
schreset.apxsearchreset.aspx1095124-Jun-1602:15
oss.Intl.dllMicrosoft.Office.Server.Search.Intl.dll16.0.4384.100098179224-Jun-1602:15
Setup.exeSetup.exe16.0.4405.100079486424-Jun-1602:13
svrsetup.exeSetup.exe16.0.4405.100079486424-Jun-1602:13
svrsetup.dllsvrsetup.dll16.0.4405.10011326971225-Jun-1603:38
wsssetup.dllwsssetup.dll16.0.4405.10011326817625-Jun-1603:38
visioserver.microsoft.Office.Graphics.shapebuilder.dllMicrosoft.Office.Graphics.shapebuilder.dll16.0.4405.1000557544024-Jun-1602:15
sptrns.dllMicrosoft.SharePoint.Translation.dll16.0.4405.1000111027224-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.flighting.dllMicrosoft.SharePoint.flighting.dll16.0.4405.100162489625-Jun-1603:38
custtile.XMLFeature.XML53424-Jun-1602:16
actxprjlchrd.jsactivexwinprojlauncher.Debug.js209324-Jun-1602:15
actxprjlchr.jsactivexwinprojlauncher.js98324-Jun-1602:15
bitreeview.jsbitreeview.js1287924-Jun-1602:15
contentfollowing.Debug.jscontentfollowing.Debug.js11800424-Jun-1602:15
contentfollowing.jscontentfollowing.js5149024-Jun-1602:15
followedtags.Debug.jsfollowedtags.Debug.js634524-Jun-1602:15
followedtags.jsfollowedtags.js272624-Jun-1602:15
followingcommon.Debug.jsfollowingcommon.Debug.js2159224-Jun-1602:15
followingcommon.jsfollowingcommon.js940724-Jun-1602:15
Group.Debug.jsGroup.Debug.js12704424-Jun-1602:16
Group.jsGroup.js7662024-Jun-1602:16
hashtagprofile.Debug.jshashtagprofile.Debug.js618224-Jun-1602:15
hashtagprofile.jshashtagprofile.js328524-Jun-1602:15
hierarchytreeview.jshierarchytreeview.js879924-Jun-1602:15
htmlmenu.jshtmlmenus.js2115724-Jun-1602:15
kpilro.jskpilro.js318224-Jun-1602:15
mrudocs.Debug.jsmrudocs.Debug.js919024-Jun-1602:15
mrudocs.jsmrudocs.js586224-Jun-1602:15
MYDOCS.Debug.jsMYDOCS.Debug.js7422924-Jun-1602:15
MYDOCS.jsMYDOCS.js3484324-Jun-1602:15
mylinks.Debug.jsmylinks.Debug.js700124-Jun-1602:15
mylinks.jsmylinks.js262924-Jun-1602:15
mysiterecommendationsdebug.jsmysiterecommendations.Debug.js5362524-Jun-1602:15
mysiterecommendations.jsmysiterecommendations.js2834824-Jun-1602:15
notificationpanel.Debug.jsnotificationpanel.Debug.js1410024-Jun-1602:15
notificationpanel.jsnotificationpanel.js701724-Jun-1602:15
Portal.Debug.jsPortal.Debug.js9676224-Jun-1602:15
Portal.jsPortal.js5366524-Jun-1602:15
prbrows.Debug.jsprofilebrowsercontrol.Debug.js5276024-Jun-1602:15
prbrows.jsprofilebrowsercontrol.js2806224-Jun-1602:15
projectsummary.Debug.jsprojectsummary.Debug.js3652224-Jun-1602:15
projectsummary.jsprojectsummary.js1311824-Jun-1602:15
Ratings.jsRatings.js1820524-Jun-1602:16
reputation.Debug.jsreputation.Debug.js531524-Jun-1602:16
reputation.jsreputation.js342824-Jun-1602:16
soccom.jssocialcomment.js2352624-Jun-1602:15
socdata.jssocialdata.js1497524-Jun-1602:15
soctag.jssocialtag.js999224-Jun-1602:15
sprecdocsd.jsSP.recentdocs.Debug.js4094424-Jun-1602:15
sprecdocs.jsSP.recentdocs.js1843224-Jun-1602:15
announcementtilesdebug.jsSP.UI.announcementtiles.Debug.js1477924-Jun-1602:15
announcementtiles.jsSP.UI.announcementtiles.js878224-Jun-1602:15
spui_cold.jsSP.UI.collabmailbox.Debug.js1176624-Jun-1602:15
spui_col.jsSP.UI.collabmailbox.js759224-Jun-1602:15
communities.jsSP.UI.communities.js4397324-Jun-1602:16
communitiestileview.jsSP.UI.communities.tileview.js864724-Jun-1602:16
communityfeed.jsSP.UI.communityfeed.js999724-Jun-1602:16
communitymoderation.jsSP.UI.communitymoderation.js822324-Jun-1602:16
SP.UI.documentssharedbyme.Debug.jsSP.UI.documentssharedbyme.Debug.js317224-Jun-1602:15
SP.UI.documentssharedbyme.jsSP.UI.documentssharedbyme.js221024-Jun-1602:15
SP.UI.documentssharedwithme.Debug.jsSP.UI.documentssharedwithme.Debug.js3297424-Jun-1602:15
SP.UI.documentssharedwithme.jsSP.UI.documentssharedwithme.js1940924-Jun-1602:15
spui_listsearchbox_debug.jsSP.UI.listsearchbox.Debug.js3958424-Jun-1602:15
spui_listsearchbox.jsSP.UI.listsearchbox.js2018024-Jun-1602:15
spui_listsearchboxbootstrap_debug.jsSP.UI.listsearchboxbootstrap.Debug.js739924-Jun-1602:15
spui_listsearchboxbootstrap.jsSP.UI.listsearchboxbootstrap.js306824-Jun-1602:15
microfeeddebug.jsSP.UI.microfeed.Debug.js39256824-Jun-1602:15
microfeed.jsSP.UI.microfeed.js22933724-Jun-1602:15
mysitecommondebug.jsSP.UI.mysitecommon.Debug.js13112824-Jun-1602:15
mysitecommon.jsSP.UI.mysitecommon.js7523324-Jun-1602:15
mysitenavigationdebug.jsSP.UI.mysitenavigation.Debug.js252124-Jun-1602:15
mysitenavigation.jsSP.UI.mysitenavigation.js252124-Jun-1602:15
mysiterecommendationsuidebug.jsSP.UI.mysiterecommendations.Debug.js1300324-Jun-1602:15
mysiterecommendationsui.jsSP.UI.mysiterecommendations.js650424-Jun-1602:15
peopledebug.jsSP.UI.People.Debug.js8704624-Jun-1602:15
peopledebug.js1SP.UI.People.Debug.js8704624-Jun-1602:15
People.jsSP.UI.People.js5957724-Jun-1602:15
People.js1SP.UI.People.js5957724-Jun-1602:15
spui_persond.jsSP.UI.person.Debug.js1822824-Jun-1602:15
spui_person.jsSP.UI.person.js1032424-Jun-1602:15
spui_psd.jsSP.UI.promotedsites.Debug.js2420424-Jun-1602:15
spui_ps.jsSP.UI.promotedsites.js1455924-Jun-1602:15
SP.UI.Ratings.Debug.jsSP.UI.Ratings.Debug.js2021824-Jun-1602:16
SP.UI.Ratings.jsSP.UI.Ratings.js1190924-Jun-1602:16
SP.UI.reputation.Debug.jsSP.UI.reputation.Debug.js4248024-Jun-1602:16
SP.UI.reputation.jsSP.UI.reputation.js2597424-Jun-1602:16
spssoc.jsSP.UI.socialribbon.js2074024-Jun-1602:15
Portal.dllMicrosoft.SharePoint.Portal.dll16.0.4405.1000643556024-Jun-1602:15
Portal.dll_001Microsoft.SharePoint.Portal.dll16.0.4405.1000643556024-Jun-1602:15
grpsnav.asxgroupsnavcontrol.ascx875124-Jun-1602:16
microsoft_office_securestoreservice.dllMicrosoft.Office.securestoreservice.dll16.0.4405.100054504824-Jun-1602:15
stsapa.dllMicrosoft.SharePoint.applicationpages.administration.dll16.0.4405.100067251224-Jun-1602:15
wssadmop.dll_0001Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll16.0.4405.1000111601624-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.Client.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.dll16.0.4402.100064996024-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.dll_0001.x64Microsoft.SharePoint.Client.dll16.0.4402.100064996024-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Phone.dllMicrosoft.SharePoint.Client.Phone.dll16.0.4402.100060134424-Jun-1602:10
Microsoft.SharePoint.Client.Portable.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Portable.dll16.0.4402.100061671224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Portable.dll_gac.x64Microsoft.SharePoint.Client.Portable.dll16.0.4402.100061671224-Jun-1601:06
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll.x64Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll16.0.4402.100060034424-Jun-1601:06
offprsx.dlloffparser.dll16.0.4405.1000156448824-Jun-1602:15
oisimg.dlloisimg.dll16.0.4366.10009753624-Jun-1602:15
Owssvr.dll_0001Owssvr.dll16.0.4405.1000624000024-Jun-1602:15
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll_0001Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll16.0.4399.1000103654424-Jun-1602:15
Stsom.dllMicrosoft.SharePoint.dll16.0.4405.10003035771224-Jun-1601:06
Stsom.dll_0001Microsoft.SharePoint.dll16.0.4405.10003035771224-Jun-1601:06
xlsrv.ECS.Stsom.dllMicrosoft.SharePoint.dll16.0.4405.100030357712
xlsrv.ecswatchdog.Stsom.dllMicrosoft.SharePoint.dll16.0.4405.100030357712
xlsrv.Stsom.dllMicrosoft.SharePoint.dll16.0.4405.100030357712
stsomdr.dllMicrosoft.SharePoint.Intl.dll16.0.4405.1000133913624-Jun-1602:15
Stsap.dllMicrosoft.SharePoint.applicationpages.dll16.0.4405.1001228078425-Jun-1603:38
subsetproxy.dll_0001Microsoft.SharePoint.subsetproxy.dll16.0.4405.1000104584024-Jun-1602:15
subsetshim.dll_0001Microsoft.SharePoint.dll16.900.4405.1000227507224-Jun-1602:15
accreqctl.Debug.jsaccessrequestscontrol.Debug.js2063924-Jun-1602:15
accreqctl.jsaccessrequestscontrol.js1165924-Jun-1602:15
accreqviewtmpl.Debug.jsaccessrequestsviewtemplate.Debug.js4629224-Jun-1602:15
accreqviewtmpl.jsaccessrequestsviewtemplate.js2107124-Jun-1602:15
appcatalogfieldtemplate.Debug.jsappcatalogfieldtemplate.Debug.js963624-Jun-1602:15
appcatalogfieldtemplate.jsappcatalogfieldtemplate.js369324-Jun-1602:15
appdeveloperdash.Debug.jsappdeveloperdash.Debug.js2316024-Jun-1602:15
appdeveloperdash.jsappdeveloperdash.js1155024-Jun-1602:15
apprequestmanagefieldtemplate.Debug.jsapprequestmanagefieldtemplate.Debug.js276924-Jun-1602:15
apprequestmanagefieldtemplate.jsapprequestmanagefieldtemplate.js147424-Jun-1602:15
autofill.Debug.jsautofill.Debug.js2024724-Jun-1602:15
autofill.jsautofill.js1137524-Jun-1602:15
autohostedlicensingtemplates.Debug.jsautohostedlicensingtemplates.Debug.js2118424-Jun-1602:15
autohostedlicensingtemplates.jsautohostedlicensingtemplates.js898624-Jun-1602:15
bform.Debug.jsbform.Debug.js46068924-Jun-1602:15
bform.jsbform.js25936224-Jun-1602:15
blank.Debug.jsblank.Debug.js75324-Jun-1602:15
blank.jsblank.js45424-Jun-1602:15
Callout.Debug.jsCallout.Debug.js9224924-Jun-1602:15
Callout.jsCallout.js2992824-Jun-1602:15
choicebuttonfieldtemplate.Debug.jschoicebuttonfieldtemplate.Debug.js638024-Jun-1602:15
choicebuttonfieldtemplate.jschoicebuttonfieldtemplate.js274124-Jun-1602:15
clientforms.Debug.jsclientforms.Debug.js15259624-Jun-1602:15
clientforms.jsclientforms.js7704124-Jun-1602:15
clientpeoplepicker.Debug.jsclientpeoplepicker.Debug.js8029824-Jun-1602:15
clientpeoplepicker.jsclientpeoplepicker.js4271124-Jun-1602:15
clientrenderer.Debug.jsclientrenderer.Debug.js3067924-Jun-1602:15
clientrenderer.jsclientrenderer.js1295824-Jun-1602:15
clienttemplates.Debug.jsclienttemplates.Debug.js39572224-Jun-1602:15
clienttemplates.jsclienttemplates.js20237124-Jun-1602:15
commonvalidation.Debug.jscommonvalidation.Debug.js584224-Jun-1602:15
comval.jscommonvalidation.js362424-Jun-1602:15
Core.Debug.jsCore.Debug.js88992724-Jun-1602:15
Core.js_0001Core.js47009924-Jun-1602:15
createsharedfolderdialog.Debug.jscreatesharedfolderdialog.Debug.js4342424-Jun-1602:15
createsharedfolderdialog.jscreatesharedfolderdialog.js1912924-Jun-1602:15
datepicker.Debug.jsdatepicker.Debug.js15927624-Jun-1602:15
datepick.jsdatepicker.js7083324-Jun-1602:15
designgallery.Debug.jsdesigngallery.Debug.js4686924-Jun-1602:15
designgallery.jsdesigngallery.js2889924-Jun-1602:15
devdash.Debug.jsdevdash.Debug.js8983924-Jun-1602:15
devdash.jsdevdash.js3840224-Jun-1602:15
DragDrop.Debug.jsDragDrop.Debug.js23751224-Jun-1602:15
DragDrop.jsDragDrop.js12202124-Jun-1602:15
entityeditor.Debug.jsentityeditor.Debug.js7377124-Jun-1602:15
entityeditor.jsentityeditor.js3885124-Jun-1602:15
filepreview.Debug.jsfilepreview.Debug.js2448224-Jun-1602:15
filepreview.jsfilepreview.js1346924-Jun-1602:15
foldhyperlink.Debug.jsfoldhyperlink.Debug.js392224-Jun-1602:15
foldhyperlink.jsfoldhyperlink.js186124-Jun-1602:15
form.Debug.jsform.Debug.js24120024-Jun-1602:15
form.jsform.js12916524-Jun-1602:15
ganttscript.Debug.jsganttscript.Debug.js938224-Jun-1602:15
ganttscr.jsganttscript.js509824-Jun-1602:15
geolocationfieldtemplate.Debug.jsgeolocationfieldtemplate.Debug.js4079424-Jun-1602:15
geolocationfieldtemplate.jsgeolocationfieldtemplate.js1525024-Jun-1602:15
GroupBoard.Debug.jsGroupBoard.Debug.js1633724-Jun-1602:15
GroupBoard.jsGroupBoard.js954824-Jun-1602:15
groupeditempicker.Debug.jsgroupeditempicker.Debug.js2087624-Jun-1602:15
gip.jsgroupeditempicker.js1195924-Jun-1602:15
hierarchytaskslist.Debug.jshierarchytaskslist.Debug.js5956824-Jun-1602:15
hierarchytaskslist.jshierarchytaskslist.js1956324-Jun-1602:15
imglib.Debug.jsimglib.Debug.js8561724-Jun-1602:15
imglib.jsimglib.js5079224-Jun-1602:15
Init.Debug.jsInit.Debug.js57439724-Jun-1602:15
Init.js_0001Init.js27939224-Jun-1602:15
inplview.Debug.jsinplview.Debug.js15011224-Jun-1602:15
inplview.jsinplview.js7643524-Jun-1602:15
jsgrid.Debug.jsjsgrid.Debug.js117503024-Jun-1602:15
jsgrid.Gantt.Debug.jsjsgrid.Gantt.Debug.js11010724-Jun-1602:15
jsgrid.Gantt.jsjsgrid.Gantt.js4230424-Jun-1602:15
jsgrid.jsjsgrid.js44071824-Jun-1602:15
languagepickercontrol.jslanguagepickercontrol.js1151624-Jun-1602:15
ListView.Debug.jsListView.Debug.js92489424-Jun-1602:15
ListView.jsListView.js39823324-Jun-1602:15
mapviewtemplate.Debug.jsmapviewtemplate.Debug.js3839624-Jun-1602:15
mapviewtemplate.jsmapviewtemplate.js1554224-Jun-1602:15
Menu.Debug.jsMenu.Debug.js10351424-Jun-1602:15
Menu.js_0001Menu.js5255924-Jun-1602:15
mountpt.Debug.jsmountPoint.Debug.js1363024-Jun-1602:15
mountpt.jsmountPoint.js621124-Jun-1602:15
mquery.Debug.jsmquery.Debug.js6033824-Jun-1602:15
mquery.jsmquery.js2261424-Jun-1602:15
MS.RTE.Debug.jsMS.RTE.Debug.js71471824-Jun-1602:15
MS.RTE.jsMS.RTE.js40131224-Jun-1602:15
offline.Debug.jsoffline.Debug.js1492424-Jun-1602:15
offline.jsoffline.js749324-Jun-1602:15
OWS.Debug.jsOWS.Debug.js66322924-Jun-1602:15
OWS.jsOWS.js34663324-Jun-1602:15
Owsbrows.Debug.jsOwsbrows.Debug.js2472824-Jun-1602:15
Owsbrows.jsOwsbrows.js1319124-Jun-1602:15
pickerhierarchycontrol.jspickerhierarchycontrol.js8461924-Jun-1602:15
QuickLaunch.Debug.jsQuickLaunch.Debug.js13552024-Jun-1602:15
QuickLaunch.jsQuickLaunch.js7404824-Jun-1602:15
radiobuttonwithchildren.jsradiobuttonwithchildren.js355524-Jun-1602:15
roamingapps.Debug.jsroamingapps.Debug.js5092224-Jun-1602:15
roamingapps.jsroamingapps.js2070924-Jun-1602:15
Sharing.Debug.jsSharing.Debug.js31193224-Jun-1602:15
Sharing.jsSharing.js13495824-Jun-1602:15
siteupgrade.Debug.jssiteupgrade.Debug.js169124-Jun-1602:15
siteupgrade.Debug.js_14siteupgrade.Debug.js169124-Jun-1602:15
siteupgrade.jssiteupgrade.js111924-Jun-1602:15
siteupgrade.js_14siteupgrade.js111924-Jun-1602:15
SP.Accessibility.Debug.jsSP.Accessibility.Debug.js3480924-Jun-1602:15
SP.Accessibility.jsSP.Accessibility.js2184124-Jun-1602:15
SP.Core.Debug.jsSP.Core.Debug.js15814024-Jun-1602:15
SP.Core.jsSP.Core.js8357324-Jun-1602:15
SP.datetimeutil.Debug.jsSP.datetimeutil.Debug.js11298324-Jun-1601:06
SP.datetimeutil.Debug.js.x64SP.datetimeutil.Debug.js112983
SP.datetimeutil.jsSP.datetimeutil.js6519224-Jun-1601:06
SP.datetimeutil.js.x64SP.datetimeutil.js65192
SP.Debug.jsSP.Debug.js133063724-Jun-1601:06
SP.Debug.js.x64SP.Debug.js1330637
SP.EXP.Debug.jsSP.EXP.Debug.js4118024-Jun-1602:15
SP.EXP.jsSP.EXP.js2449824-Jun-1602:15
SP.init.Debug.jsSP.init.Debug.js5716124-Jun-1602:15
SP.init.jsSP.init.js3272224-Jun-1602:15
SP.jsSP.js81681124-Jun-1601:06
SP.js.x64SP.js816811
spmap.Debug.jsSP.Map.Debug.js1575724-Jun-1602:15
spmap.jsSP.Map.js853124-Jun-1602:15
sppageinstr.Debug.jsSP.pageinstrumentation.Debug.js192324-Jun-1602:15
sppageinstr.jsSP.pageinstrumentation.js139524-Jun-1602:15
SP.requestexecutor.Debug.jsSP.requestexecutor.Debug.js10040224-Jun-1601:06
SP.requestexecutor.Debug.js.x64SP.requestexecutor.Debug.js100402
SP.requestexecutor.jsSP.requestexecutor.js6369524-Jun-1601:06
SP.requestexecutor.js.x64SP.requestexecutor.js63695
SP.Ribbon.Debug.jsSP.Ribbon.Debug.js36126024-Jun-1602:15
SP.Ribbon.jsSP.Ribbon.js22282824-Jun-1602:15
SP.Runtime.Debug.jsSP.Runtime.Debug.js19603724-Jun-1601:06
SP.Runtime.Debug.js.x64SP.Runtime.Debug.js196037
SP.Runtime.jsSP.Runtime.js11513424-Jun-1601:06
SP.Runtime.js.x64SP.Runtime.js115134
SP.simpleloggermobile.Debug.jsSP.simpleloggermobile.Debug.js4082424-Jun-1602:15
SP.simpleloggermobile.jsSP.simpleloggermobile.js2038724-Jun-1602:15
SP.storefront.Debug.jsSP.storefront.Debug.js43570524-Jun-1602:15
SP.storefront.jsSP.storefront.js29353224-Jun-1602:15
SP.UI.Admin.Debug.jsSP.UI.Admin.Debug.js1890224-Jun-1602:15
SP.UI.Admin.jsSP.UI.Admin.js1161124-Jun-1602:15
SP.UI.allapps.Debug.jsSP.UI.allapps.Debug.js4508124-Jun-1602:15
SP.UI.allapps.jsSP.UI.allapps.js2781824-Jun-1602:15
SP.UI.applicationpages.Calendar.Debug.jsSP.UI.applicationpages.Calendar.Debug.js27809924-Jun-1602:15
SP.UI.applicationpages.Calendar.jsSP.UI.applicationpages.Calendar.js14327224-Jun-1602:15
SP.UI.applicationpages.Debug.jsSP.UI.applicationpages.Debug.js1122324-Jun-1602:15
SP.UI.applicationpages.jsSP.UI.applicationpages.js761824-Jun-1602:15
SP.UI.bdcadminpages.Debug.jsSP.UI.bdcadminpages.Debug.js1663224-Jun-1602:15
SP.UI.bdcadminpages.jsSP.UI.bdcadminpages.js1165024-Jun-1602:15
spblogd.jsSP.UI.blogs.Debug.js5197924-Jun-1602:15
spblog.jsSP.UI.blogs.js3130924-Jun-1602:15
SP.UI.ComboBox.Debug.jsSP.UI.ComboBox.Debug.js10015124-Jun-1602:15
SP.UI.ComboBox.jsSP.UI.ComboBox.js5205624-Jun-1602:15
SP.UI.Controls.Debug.jsSP.UI.Controls.Debug.js5855424-Jun-1602:15
SP.UI.Controls.jsSP.UI.Controls.js3972724-Jun-1602:15
SP.UI.dialog.Debug.jsSP.UI.dialog.Debug.js7490324-Jun-1602:15
SP.UI.dialog.jsSP.UI.dialog.js4367924-Jun-1602:15
spdiscd.jsSP.UI.Discussions.Debug.js13645924-Jun-1602:15
spdisc.jsSP.UI.Discussions.js8161324-Jun-1602:15
spimgcd.jsSP.UI.imagecrop.Debug.js2839724-Jun-1602:15
spimgc.jsSP.UI.imagecrop.js2839724-Jun-1602:15
spui_rid.jsSP.UI.relateditems.Debug.js2854224-Jun-1602:15
spui_ri.jsSP.UI.relateditems.js1782824-Jun-1602:15
SP.UI.RTE.Debug.jsSP.UI.RTE.Debug.js35466524-Jun-1602:15
SP.UI.RTE.jsSP.UI.RTE.js21723124-Jun-1602:15
SP.UI.tileview.Debug.jsSP.UI.tileview.Debug.js9816224-Jun-1602:15
SP.UI.tileview.jsSP.UI.tileview.js6005724-Jun-1602:15
spui_tld.jsSP.UI.Timeline.Debug.js48532624-Jun-1602:15
spui_tl.jsSP.UI.Timeline.js26403824-Jun-1602:15
spgantt.Debug.jsspgantt.Debug.js19165524-Jun-1602:15
spgantt.jsspgantt.js6921224-Jun-1602:15
SPGridView.Debug.jsSPGridView.Debug.js787424-Jun-1602:15
spgridvw.jsSPGridView.js4901 även24-Jun-1602:15
Start.Debug.jsStart.Debug.js18444024-Jun-1602:15
Start.jsStart.js10081724-Jun-1602:15
suitelinks.Debug.jssuitelinks.Debug.js3257824-Jun-1602:15
suitelnk.jssuitelinks.js1368224-Jun-1602:15
TimeCard.Debug.jsTimeCard.Debug.js3745324-Jun-1602:15
TimeCard.jsTimeCard.js2119024-Jun-1602:15
wpadder.Debug.jswpadder.Debug.js4806624-Jun-1602:15
wpadder.jswpadder.js2996924-Jun-1602:15
wpcm.Debug.jswpcm.Debug.js751924-Jun-1602:15
wpcm.jswpcm.js384724-Jun-1602:15
Store.SQLStore.SQL685752024-Jun-1602:15
Store.XMLStore.XML757165624-Jun-1602:15
storeazure.XMLstore_azure.XML756909424-Jun-1602:15
touchapp.cachemanifesttouchapp.cachemanifest6824-Jun-1602:15
Stswel.dllStswel.dll16.0.4405.1001394470425-Jun-1603:38
stswfacb.dllMicrosoft.SharePoint.workflowactions.dll16.0.4402.100031924024-Jun-1602:15
stswfact.dllMicrosoft.SharePoint.workflowactions.dll16.0.4402.100031924024-Jun-1602:15
ie50up.Debug.jsie50up.Debug.js15457924-Jun-1602:15
ie50up.jsie50up.js8139324-Jun-1602:15
ie55up.Debug.jsie55up.Debug.js15377324-Jun-1602:15
ie55up.jsie55up.js8085424-Jun-1602:15
non_ie.Debug.jsnon_ie.Debug.js10243624-Jun-1602:15
non_ie.jsnon_ie.js6006624-Jun-1602:15
bpstd.Debug.jsbpstd.Debug.js819224-Jun-1602:15
bpstd.jsbpstd.js466624-Jun-1602:15
CTP.Debug.jsCTP.Debug.js793824-Jun-1602:15
CTP.jsCTP.js422124-Jun-1602:15
cvtp.Debug.jscvtp.Debug.js506424-Jun-1602:15
cvtp.jscvtp.js270224-Jun-1602:15
itp.Debug.jsitp.Debug.js1311824-Jun-1602:15
itp.jsitp.js981224-Jun-1602:15
xtp.Debug.jsxtp.Debug.js398124-Jun-1602:15
xtp.jsxtp.js201224-Jun-1602:15
visfilt.dll.x64visfilt.dll16.0.4405.1000610944024-Jun-1602:10
vsrvwfe.dllMicrosoft.Office.Visio.Server.dll16.0.4405.1000194227224-Jun-1602:15
visioserver.vutils.dllvutils.dll16.0.4405.1000387911224-Jun-1602:15
Common.dllMicrosoft.analysisservices.Common.dll156486424-Jun-1607:03
backend.dllMicrosoft.analysisservices.Excel.backend.dll177581624-Jun-1607:03
connuidlg.dllMicrosoft.data.connectionui.dialog.dll8.0.50727.305340928024-Jun-1607:03
connui.dllMicrosoft.data.connectionui.dll8.0.50727.30532220824-Jun-1607:03
xladomdc.dllMicrosoft.Excel.adomdclient.dll11.0.9166.15869754424-Jun-1607:03
xlamo.dllMicrosoft.Excel.AMO.dll11.0.9166.158158228024-Jun-1607:03
msasstrm.dllMicrosoft.Excel.Streaming.dll11.0.9166.15821984824-Jun-1606:58
msasxmla.dllMicrosoft.Excel.XMLA.dll11.0.9166.15837652024-Jun-1606:58
sstring.dllMicrosoft.SQLServer.Configuration.sstring.dll3347224-Jun-1607:03
msmdloc.dllmsmdlocal_xl.dll2011.0110.9166.1586013254424-Jun-1602:10
msmgdsrv.dllmsmgdsrv_xl.dll2011.0110.9166.158786757624-Jun-1602:10
msolapxt.dllmsolap_xl_ext.dll2011.0110.9166.1585292824-Jun-1602:10
msolap10.dllmsolap110_xl.dll2011.0110.9166.158911788824-Jun-1602:10
xmlrw_xl.dllxmlrw_xl.dll2011.0110.9166.15828691224-Jun-1602:10
xmlrwbin.dllxmlrwbin_xl.dll2011.0110.9166.15819832824-Jun-1602:10
xmsrv_xl.dllxmsrv_xl.dll2011.0110.9166.1582518085624-Jun-1602:10
Microsoft.Office.bigdata.dataloader.removeheaderlinetransformer.dllMicrosoft.Office.bigdata.dataloader.removeheaderlinetransformer.dll16.00.1183.0002191224-Jun-1602:15
Microsoft.Office.bigdata.dataloader.spinsightsdumper.dllMicrosoft.Office.bigdata.dataloader.spinsightsdumper.dll16.00.1318.0002902424-Jun-1602:15
CUI.Debug.jsCUI.Debug.js65692824-Jun-1602:15
CUI.jsCUI.js36377524-Jun-1602:15
xui.Debug.jsxui.Debug.js4515024-Jun-1602:15
xui.jsxui.js1861024-Jun-1602:15
Microsoft.Office.Server.workmanagement.dllMicrosoft.Office.Server.workmanagement.dll16.0.4405.100068839224-Jun-1602:16
WAC.Word.sword.dllsword.dll16.0.4405.100012146392
wdsrv.Conversion.sword.dllsword.dll16.0.4405.10001214639224-Jun-1602:09
wdsrv.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll16.0.4405.100040012824-Jun-1602:15
wdsrv.ISAPI.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll16.0.4405.100040012824-Jun-1602:15
Microsoft.Office.translationservices.dllMicrosoft.Office.translationservices.dll16.0.4405.100043699224-Jun-1602:15
Ifswfe.dllMicrosoft.Office.InfoPath.Server.dll16.0.4405.1000306300824-Jun-1602:15
ifswfepriv.dllMicrosoft.Office.InfoPath.Server.dll16.0.4405.1000306300824-Jun-1602:15
offxml.dlloffxml.dll16.0.4405.100024088024-Jun-1602:15

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3115299 – senaste granskning 07/23/2016 14:59:00 – revision: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115299 KbMtsv
Feedback