Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS16-099: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2016: 9 augusti 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3115440
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-099.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Outlook 2016 som är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3177451.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Uppdatera kravet att den aktuella versionen för Web-tillägg i Outlook 2016.
 • Onödig nätverkstrafik inträffar under automatisk upptäckt i Outlook 2016.
 • När du markerar en uppgift som slutförd i Outlook 2016, visas följande felmeddelande:
  Vi behöver veta vem du vill skicka det till. Kontrollera att du skriver minst ett namn.

 • Om du använder en PRF-fil för att ange en IMAP-profil i Outlook 2016, visas inte dialogrutan autentisering. Därför går inte att synkronisera e-postmeddelanden och du kan inte skicka e-postmeddelanden.
 • När du klistrar in en mailto-länk som har en hyperlänk till en inbäddad i ett e-postmeddelande i Outlook 2016 hyperlänken inte klickbar.
 • När du skapar ett e-postmeddelande med Outlook-mall (.oft) i online-läge i Outlook 2016 tyska franska utökade tecken visas inte på rätt sätt och visas förvrängda tecken.
 • När du skickar digitalt signerade e-postmeddelanden i en 64-bitars version av Outlook 2016, visas följande felmeddelande:
  En begärd åtgärd misslyckades på grund av ett ospecificerat fel.

 • Du kan inte använda Outlook 2016 för att ansluta online arkivera och delad postlåda på olika platser i Exchange Server 2010.
 • Även om cachelagrat läge grupprincip grupprincipobjektet (GPO) tvingar cacheläge för ett konto, visas cachelagrade kontot fortfarande en plats för data online.
 • Anta att du lägger till ett andra Exchange-konto i en befintlig profil i Outlook 2016 medan den körs och väljer du en annan synkronisering skjutreglaget inställningen. När du startar om Outlook 2016 har synkronisering skjutreglaget inställningen för det nya kontot återställts till standard.
 • Om Outlook 2016 kraschar när du skickar ett e-postmeddelande när e-postmeddelandet finns kvar i mappen Utkorgen, e-postmeddelandet försvinner och kan inte hittas.
 • När du har aktiverat den Jag för närvarande en presentation alternativet i det Presentationsinställningar dialogrutan Outlook 2016 kommer inte att kunna autentisera och att ange en Behöver lösenord tillstånd.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogen webbplats.

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Fråga: den här versionen innehåller några ytterligare säkerhetsrelaterade ändringar i funktionalitet?

A: Ja. Microsoft har släppt uppdateringar om du vill lägga till en förbättring av funktionen säkerhet utöver säkerhetsuppdateringar som åtgärdar säkerhetsproblem som beskrivs i denna bulletin. Dessa uppdateringar ger ytterligare information till användare när Outlook är en anslutning via en proxyserver som kräver autentisering.

Ibland kan är ytterligare information inte tillgänglig. I det här fallet hindrar Outlook utan anslutningen. Detta gäller i följande konfigurationer:
 • Från Outlook 2007 eller Outlook 2010 någon koppling till automatisk upptäckt eller Exchange Web Services
 • Från Outlook 2010 alla anslutningar som använder MAPI via HTTP
 • Från Outlook 2013 eller Outlook 2016, någon koppling till automatisk upptäckt eller Exchange Web Services om primär postlåda använder remote procedure call (RPC) eller RPC över HTTP-anslutning.
Du kan använda registerposten AllowOutlookHttpProxyAuthentication om du vill att Outlook ska ansluta i dessa konfigurationer efter uppmanas användaren att ange autentiseringsuppgifter.

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Värdet som är namngivna AllowOutlookHttpProxyAuthentication och som har värdet 1 i följande registerundernyckel för din version av Outlook för att ansluta via en verifierande proxy utan att använda funktionen säkerhetsförbättring, lägga till ett DWORD-värde:
Outlook 2016:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\HTTP

Outlook 2013:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\HTTP

Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\ HTTP

Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\HTTP


Så här lägger du till registerposten:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på lämplig undernyckel i registret.
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Typ AllowOutlookHttpProxyAuthentication som namn på DWORD- och tryck sedan på RETUR.
 5. Högerklicka på AllowOutlookHttpProxyAuthenticationoch klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv i rutan data 1, och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn och starta sedan om Outlook.

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3177451.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
outlook2016-kb3115440-fullfile-x86-glb.exe71FF97F5D013D41605A70AF72BC31C0C04582B1344BF03C582FB064FC741B601B4A5DD865688597A35A0F3912C5DAA9AD986C2FE
outlook2016-kb3115440-fullfile-x64-glb.exeA1BFDBEC4CD955CC88AA8F63D6536D5440D212A062C33553A9152E0DCBC4C51F54E504832B948E74D491DF544B5066B75A3D5DE3

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell.

För alla x86-baserade versioner av Outlook 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionStorlekDatumTid
Outlook.hol_1025Outlook.hol130404813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1026Outlook.hol144781413-Jul-1612:16
Outlook.hol_1029Outlook.hol141834813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1030Outlook.hol132587613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1031Outlook.hol136929813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1032Outlook.hol155604613-Jul-1612:16
Outlook.hol_3082Outlook.hol145670613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1061Outlook.hol146946613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1035Outlook.hol145070213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1036Outlook.hol141615813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1037Outlook.hol128167013-Jul-1612:16
Outlook.hol_1081Outlook.hol129005013-Jul-1612:16
Outlook.hol_1050Outlook.hol132648213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1038Outlook.hol141931813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1057Outlook.hol138944813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1040Outlook.hol147657213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1041Outlook.hol90862613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1087Outlook.hol143029013-Jul-1612:16
Outlook.hol_1042Outlook.hol92718013-Jul-1612:16
Outlook.hol_1063Outlook.hol152198813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1062Outlook.hol154129813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1086Outlook.hol137213213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1044Outlook.hol140388213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1043Outlook.hol144691013-Jul-1612:16
Outlook.hol_1045Outlook.hol151907613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1046Outlook.hol145443213-Jul-1612:16
Outlook.hol_2070Outlook.hol148767613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1048Outlook.hol143953613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1049Outlook.hol142999213-Jul-1612:16
Outlook.hol_1051Outlook.hol141452613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1060Outlook.hol135407213-Jul-1612:16
Outlook.hol_2074Outlook.hol133806813-Jul-1612:16
Outlook.hol_9242Outlook.hol134707613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1053Outlook.hol132560613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1054Outlook.hol139477413-Jul-1612:16
Outlook.hol_1055Outlook.hol135202613-Jul-1612:16
Outlook.hol_1058Outlook.hol153347413-Jul-1612:16
Outlook.hol_1066Outlook.hol164289613-Jul-1612:16
Outlook.hol_2052Outlook.hol80766813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1028Outlook.hol81989413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1025Outllibr.dll16.0.4378.1000750205613-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1026Outllibr.dll16.0.4378.1000756810413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1029Outllibr.dll16.0.4378.1000758448813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1030Outllibr.dll16.0.4378.1000751280813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1031Outllibr.dll16.0.4378.1000760394413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1032Outllibr.dll16.0.4378.1000763364013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_3082Outllibr.dll16.0.4378.1000755530413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1061Outllibr.dll16.0.4378.1000750154413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1035Outllibr.dll16.0.4378.1000752151213-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1036Outllibr.dll16.0.4378.1000759370413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1037Outllibr.dll16.0.4378.1000746160813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1081Outllibr.dll16.0.4378.1000757834413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1050Outllibr.dll16.0.4378.1000752868013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1038Outllibr.dll16.0.4378.1000759165613-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1057Outllibr.dll16.0.4378.1000750564013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1040Outllibr.dll16.0.4378.1000754711213-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1041Outllibr.dll16.0.4378.1000751844013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1087Outllibr.dll16.0.4378.1000758960813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1042Outllibr.dll16.0.4378.1000749847213-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1063Outllibr.dll16.0.4378.1000756042413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1062Outllibr.dll16.0.4378.1000755120813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1086Outllibr.dll16.0.4378.1000751434413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1044Outllibr.dll16.0.4378.1000750308013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1043Outllibr.dll16.0.4378.1000755069613-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1045Outllibr.dll16.0.4378.1000759114413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1046Outllibr.dll16.0.4378.1000747850413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_2070Outllibr.dll16.0.4378.1000755274413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1048Outllibr.dll16.0.4378.1000759012013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1049Outllibr.dll16.0.4378.1000755530413-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1051Outllibr.dll16.0.4378.1000760036013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1060Outllibr.dll16.0.4378.1000754352813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_2074Outllibr.dll16.0.4378.1000753840813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_9242Outllibr.dll16.0.4378.1000753892013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1053Outllibr.dll16.0.4378.1000751076013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1054Outllibr.dll16.0.4378.1000754199213-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1055Outllibr.dll16.0.4378.1000756964013-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1058Outllibr.dll16.0.4378.1000756144813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1066Outllibr.dll16.0.4378.1000757936813-Jul-1612:16
Outllibr.dll_2052Outllibr.dll16.0.4378.1000742269613-Jul-1612:16
Outllibr.dll_1028Outllibr.dll16.0.4378.1000742832813-Jul-1612:16
Outlook.hol_1033Outlook.hol133806812-Jul-1601:12
omsmain.dllomsmain.dll16.0.4405.100075341612-Jul-1601:13
omsxp32.dllomsxp32.dll16.0.4405.100026141612-Jul-1601:13
Outllibr.dll_1033Outllibr.dll16.0.4378.1000749181612-Jul-1601:12
cnfnot32.exe_0004cnfnot32.exe16.0.4405.100017632012-Jul-1601:13
Contab32.dllContab32.dll16.0.4417.100015281613-Jul-1611:11
Dlgsetp.dllDlgsetp.dll16.0.4405.100010980012-Jul-1601:13
Emsmdb32.dll_0005Emsmdb32.dll16.0.4417.1000429298413-Jul-1611:11
Envelope.dllEnvelope.dll16.0.4417.100018919213-Jul-1611:11
Exsec32.dll_0001Exsec32.dll16.0.4405.100033552012-Jul-1601:13
mapiph.dllmapiph.dll16.0.4405.100033260812-Jul-1601:13
Mimedir.dllMimedir.dll16.0.4417.100044614413-Jul-1611:11
Mspst32.dll_0004Mspst32.dll16.0.4417.1000167716013-Jul-1611:11
olmapi32.dllolmapi32.dll16.0.4417.1000477107213-Jul-1611:11
Outlmime.dllOutlmime.dll16.0.4417.100061108813-Jul-1611:11
Outlook.exeOutlook.exe16.0.4417.10002308986413-Jul-1611:11
Outlph.dllOutlph.dll16.0.4375.100035819212-Jul-1601:13
outlvba.dlloutlvba.dll16.0.4417.10007653613-Jul-1611:11
Outlvbs.dll_0001Outlvbs.dll16.0.4366.10007549612-Jul-1601:13
Pstprx32.dllPstprx32.dll16.0.4417.1000138364013-Jul-1611:11
RM.dllRM.dll16.0.4312.10008158412-Jul-1601:13
scnpst32.dllscnpst32.dll16.0.4405.100045397612-Jul-1601:13
scnpst64.dllscnpst64.dll16.0.4417.100046474413-Jul-1611:11
scnpst64c.dllscnpst64c.dll16.0.4417.100066648013-Jul-1611:11

För alla x64-baserade versioner av Outlook 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionStorlekDatumTid
Outlook.hol_1025Outlook.hol130404813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1026Outlook.hol144781413-Jul-1612:18
Outlook.hol_1029Outlook.hol141834813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1030Outlook.hol132587613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1031Outlook.hol136929813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1032Outlook.hol155604613-Jul-1612:18
Outlook.hol_3082Outlook.hol145670613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1061Outlook.hol146946613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1035Outlook.hol145070213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1036Outlook.hol141615813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1037Outlook.hol128167013-Jul-1612:18
Outlook.hol_1081Outlook.hol129005013-Jul-1612:18
Outlook.hol_1050Outlook.hol132648213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1038Outlook.hol141931813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1057Outlook.hol138944813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1040Outlook.hol147657213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1041Outlook.hol90862613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1087Outlook.hol143029013-Jul-1612:18
Outlook.hol_1042Outlook.hol92718013-Jul-1612:18
Outlook.hol_1063Outlook.hol152198813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1062Outlook.hol154129813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1086Outlook.hol137213213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1044Outlook.hol140388213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1043Outlook.hol144691013-Jul-1612:18
Outlook.hol_1045Outlook.hol151907613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1046Outlook.hol145443213-Jul-1612:18
Outlook.hol_2070Outlook.hol148767613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1048Outlook.hol143953613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1049Outlook.hol142999213-Jul-1612:18
Outlook.hol_1051Outlook.hol141452613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1060Outlook.hol135407213-Jul-1612:18
Outlook.hol_2074Outlook.hol133806813-Jul-1612:18
Outlook.hol_9242Outlook.hol134707613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1053Outlook.hol132560613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1054Outlook.hol139477413-Jul-1612:18
Outlook.hol_1055Outlook.hol135202613-Jul-1612:18
Outlook.hol_1058Outlook.hol153347413-Jul-1612:18
Outlook.hol_1066Outlook.hol164289613-Jul-1612:18
Outlook.hol_2052Outlook.hol80766813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1028Outlook.hol81989413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1025Outllibr.dll16.0.4378.1000750205613-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1026Outllibr.dll16.0.4378.1000756810413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1029Outllibr.dll16.0.4378.1000758448813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1030Outllibr.dll16.0.4378.1000751280813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1031Outllibr.dll16.0.4378.1000760394413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1032Outllibr.dll16.0.4378.1000763364013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_3082Outllibr.dll16.0.4378.1000755530413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1061Outllibr.dll16.0.4378.1000750154413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1035Outllibr.dll16.0.4378.1000752151213-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1036Outllibr.dll16.0.4378.1000759370413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1037Outllibr.dll16.0.4378.1000746160813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1081Outllibr.dll16.0.4378.1000757834413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1050Outllibr.dll16.0.4378.1000752868013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1038Outllibr.dll16.0.4378.1000759165613-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1057Outllibr.dll16.0.4378.1000750564013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1040Outllibr.dll16.0.4378.1000754711213-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1041Outllibr.dll16.0.4378.1000751844013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1087Outllibr.dll16.0.4378.1000758960813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1042Outllibr.dll16.0.4378.1000749847213-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1063Outllibr.dll16.0.4378.1000756042413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1062Outllibr.dll16.0.4378.1000755120813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1086Outllibr.dll16.0.4378.1000751434413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1044Outllibr.dll16.0.4378.1000750308013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1043Outllibr.dll16.0.4378.1000755069613-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1045Outllibr.dll16.0.4378.1000759114413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1046Outllibr.dll16.0.4378.1000747850413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_2070Outllibr.dll16.0.4378.1000755274413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1048Outllibr.dll16.0.4378.1000759012013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1049Outllibr.dll16.0.4378.1000755530413-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1051Outllibr.dll16.0.4378.1000760036013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1060Outllibr.dll16.0.4378.1000754352813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_2074Outllibr.dll16.0.4378.1000753840813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_9242Outllibr.dll16.0.4378.1000753892013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1053Outllibr.dll16.0.4378.1000751076013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1054Outllibr.dll16.0.4378.1000754199213-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1055Outllibr.dll16.0.4378.1000756964013-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1058Outllibr.dll16.0.4378.1000756144813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1066Outllibr.dll16.0.4378.1000757936813-Jul-1612:18
Outllibr.dll_2052Outllibr.dll16.0.4378.1000742269613-Jul-1612:18
Outllibr.dll_1028Outllibr.dll16.0.4378.1000742832813-Jul-1612:18
Outlook.hol_1033Outlook.hol133806812-Jul-1601:21
omsmain.dllomsmain.dll16.0.4405.1000100429612-Jul-1601:21
omsxp32.dllomsxp32.dll16.0.4405.100035204012-Jul-1601:21
Outllibr.dll_1033Outllibr.dll16.0.4378.1000749181612-Jul-1601:21
cnfnot32.exe_0004cnfnot32.exe16.0.4405.100023212812-Jul-1601:21
Contab32.dllContab32.dll16.0.4411.100019992012-Jul-1601:21
Dlgsetp.dllDlgsetp.dll16.0.4405.100013847212-Jul-1601:21
Emsmdb32.dll_0005Emsmdb32.dll16.0.4417.1000613414413-Jul-1611:13
Envelope.dllEnvelope.dll16.0.4417.100024858413-Jul-1611:13
Exsec32.dll_0001Exsec32.dll16.0.4405.100042921612-Jul-1601:21
mapiph.dllmapiph.dll16.0.4405.100048108812-Jul-1601:21
Mimedir.dllMimedir.dll16.0.4417.100060128013-Jul-1611:13
Mspst32.dll_0004Mspst32.dll16.0.4417.1000218864813-Jul-1611:13
olmapi32.dllolmapi32.dll16.0.4417.1000659942413-Jul-1611:13
Outlmime.dllOutlmime.dll16.0.4417.100078312813-Jul-1611:13
Outlook.exeOutlook.exe16.0.4417.10003480442413-Jul-1611:13
Outlph.dllOutlph.dll16.0.4375.100042936012-Jul-1601:21
outlvba.dlloutlvba.dll16.0.4417.10009701613-Jul-1611:13
Outlvbs.dll_0001Outlvbs.dll16.0.4417.10009290413-Jul-1611:13
Pstprx32.dllPstprx32.dll16.0.4417.1000256686413-Jul-1611:13
RM.dllRM.dll16.0.4405.100011080812-Jul-1601:21
scnpst32.dllscnpst32.dll16.0.4411.100060245612-Jul-1601:21
scnpst64.dllscnpst64.dll16.0.4417.100060554413-Jul-1611:13
scnpst64c.dllscnpst64c.dll16.0.4405.100080575212-Jul-1601:21
Olappt.faeOlappt.fae13448012-Jul-1601:21

Så här får du hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3115440 – senaste granskning 09/18/2016 09:21:00 – revision: 2.0

Outlook 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3115440 KbMtsv
Feedback