MS15 131: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office adress fjärrkörning av kod: 8 December 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3116111
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-131.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Icke-relaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Säkerhetsuppdateringen lägger till stöd för e-Apps API-uppsättningen för kravet 1.3 Outlook 2013.

  Obs! Om du vill installera den här uppdateringen installera den här säkerhetsuppdateringen med 8 December 2015, uppdatering för Outlook 2013 (KB3114358). Se KB3085636 för mer information.
 • Byter namn på strängen "Tillägg" till "Tillägg" sträng för konsekvens.
 • Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När det finns mer än en ActiveX (OCX) objekt i ett dokument i Word 2013, uppstår en oändlig Bläddra mellan objekten. Det här problemet uppstår när du har installerat MS15-022: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2013: 10 mars 2015 (KB2956163).
  • När du använder en skrivare till att skriva ut ett dokument och sedan ändrar till en annan skrivare programmässigt i Word 2013, Word 2013 kan krascha.
  • Word-objekt som visas som en ikon visas inte när du öppnar en ritning som innehåller en Word-objekt i Visio 2016. Om du trycker på Ctrl + A för att markera alla former i dokumentet för att leta upp Word-objekt och försök sedan att ändra ikon i dialogrutan Konvertera visas följande felmeddelande:
   Ett fel (1424) inträffade under åtgärden konvertera objekt.
   Objektet är tomt.

  • När du trycker på F9 upprepade gånger för att uppdatera ett inkapslat fält (ett IF-fält som har ett villkor för en växel Caps) i Word 2016 visas resultatet av beräkningen av fältet som växlar mellan villkoret i vilken alla bokstäver med versaler och villkor som den första bokstaven är ett kapital.
  • Den ContentControlOnExit händelsen är inte utlöses när du redigerar en innehållskontroll i dokumentet och klicka sedan på i huvudet på ett dokument i Word 2016.

  • När du har aktiverat funktionen Spåra ändringar i Word 2016 spåras borttagen text för granskare som har samma namn.
  • Anta att du har ett dokument som innehåller fotnoter och både manuella och automatiska sidbrytningar i Word 2016. Du kan ange Numrering för att Starta om varje sida i fotnoter och slutkommentarer i dialogrutan. När du skriver ut ett dokument i bakgrunden numrerade fotnoter tal i utskriften i följd i stället för startas på varje sida.
  • En text om fel för överföring av dokument och digitala signaturer är oläsliga på Backstage i Word 2016 som använder temat mörkgrå.
  • HTML-tabeller visas inte korrekt i dokument i Word 2016.
  • När du använder API-tillägg för att ange innehållskontroll text i ett gemensamt session i Word 2016 krascha Word 2016.
  • Om ett område innehåller endast en innehållskontroll slut-taggen i Range.ContentControls Egenskapen inte samla in innehållskontrollen.
  • Översätter vissa termer på flera språk för att säkerställa exakta betydelse.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

2007 Microsoft Office system (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007, Service Pack 3:
msptls2007-kb3085549-fullfile-x 86-glb.exe
mso2007-kb3114425-fullfile-x 86-glb.exe
För Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3114422-fullfile-x 86-glb.exe
För Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3114458-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
xlconv2007-kb3114433-fullfile-x 86-glb.exe
wordconv2007-kb3114457-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3114433-fullfile-x 86-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3085549
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114425
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114422
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114458
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114433
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114457
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114403-fullfile-x 86-glb.exe
msptls2010-kb3085528-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114403-fullfile-x 64-glb.exe
msptls2010-kb3085528-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114403-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114403-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
excel2010-kb3114415-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
excel2010-kb3114415-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb3101532-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
word2010-kb3101532-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114403
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085528
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114403
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114415
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101532
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner):
word2013-kb3114342-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitars versioner):
word2013-kb3114342-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114342
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3114342 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar under Se äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114342

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamn2016 Microsoft Word (32-bitarsversionen):
word2016-kb3114382-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft Word (64-bitarsversionen):
word2016-kb3114382-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114382
Verifiering av registretEj tillämpligt

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Du måste köra Mac OS X version 10.5.8 eller senare på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs. Detta inkluderar program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatering volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 Starta uppdateringsprocessen, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatera programmet och följ instruktionerna.
 4. När installationen är klar kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatering volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn OmProgramnamn> (därProgramnamn> är en platshållare för Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste uppdatera versionen är 14.5.8, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

2016 Office för Mac

Förutsättningar
 • Mac OS X Yosemite 10.10 eller en senare version på en Intel-processor.
 • En giltig Microsoft Office 365-prenumeration.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office 2016 för Mac 15.16.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs. Detta inkluderar program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office 2016 för Mac 15.16.0 uppdateringen volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Om du vill starta uppdateringsprocessen, i Microsoft Office 2016 för Mac 15.16.0 uppdateringen volym fönster dubbelklickar du på Microsoft Office 2016 för Mac 15.16.0 uppdateringen och följ instruktionerna.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office 2016 för Mac 15.16.0 uppdateringen volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn om<b00> </b00> Programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.16.0, installerades uppdateringen.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3116111 – senaste granskning 12/11/2015 05:12:00 – revision: 2.0

Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Excel Viewer 2007

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3116111 KbMtsv
Feedback