MS15 126: Kumulativ säkerhetsuppdatering för JScript och VBScript adress fjärrkörning av kod: 8 December 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3116178
Sammanfattning
Den här uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i VBScript-skriptmotorn i Windows. Allvarligare av säkerhetsproblemen möjliggör fjärrkörning av kod om en angripare är värd för en särskilt utformad webbplats som har utformats för att utnyttja säkerhetsproblem i Internet Explorer (eller om en angripare utnyttjar avslöjade webbplats eller en webbplats som accepterar eller värd användar-innehåll eller annonser) och övertygar en användare att visa webbplatsen. En angripare kan också bädda in ActiveX-kontroller som markerats som "säkra för initiering" i ett program eller en Microsoft Office-dokument som används i motorn för grafikrendering Internet Explorer för att dirigera användaren till särskilt utformad webbplats.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-126.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på en dator med Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3105578 MS15 126: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för VBScript 5,8: 8 December 2015
  • 3105579 MS15 126: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för VBScript 5.7: 8 December 2015
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör JScript 5.7 och VBScript 5.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3105579-x86.msu
För JScript 5.7 och VBScript 5.7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3105579-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör JScript 5.7 och VBScript 5.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3105579-x86.msu
För JScript 5.7 och VBScript 5.7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3105579-x64.msu
För JScript 5.7 och VBScript 5.7 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3105579-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör JScript 5.8 och VBScript 5,8 på alla stöds Server Core-installationer av x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3105578-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns på Filinformation -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3116178 – senaste granskning 12/09/2015 01:07:00 – revision: 1.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3116178 KbMtsv
Feedback