MS15 124: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 8 December 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3116180
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser flera rapporterade säkerhetsproblem i Internet Explorer. Dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare visar en särskilt utformad webbsida i Internet Explorer. Läs mer om säkerhetsproblem, Microsoft Security Bulletin MS15-124.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Microsoft Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Gå till Microsoft Security Bulletin MS15-124 att hitta länkar för hämtning för uppdateringen.
Mer Information

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen:
3104002MS15 124: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 8 December 2015

3116869Kumulativ uppdatering för Windows 10: 8 December 2015

3116900Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 8 December 2015

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel som hänvisas till här i sammanfattning.
Windows Vista (alla versioner)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3104002-x64.msu
För Internet Explorer 8 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE8-Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE8-Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 9 för alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3104002-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
208 för Windows Server (alla versioner)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3104002-x64.msu
För Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3104002-ia64.msu
För Internet Explorer 8 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE8-Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE8-Windows6.0-KB3104002-x64.msu
För Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 9 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3104002-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
Windows 7 (alla utgåvor)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 8 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
IE9-Windows6.1-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 9 för alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
IE9-Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 10 för Windows 7 för 32-bitarssystem Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 10 för Windows 7 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för 32-bitarssystem Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3104002-x 64
InstallationsväxlarFinns på Filinformation avsnittet
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 8 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 8 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3104002-ia64.msu
För Internet Explorer 9 för alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
IE9-Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 10 för Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3104002-x 64
För Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3104002-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 10 i alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer 10 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3104002-x64.msu
För Internet Explorer-11 i alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3104002-x86.msu
För Internet Explorer-11 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3104002-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 stöds:
Windows8-RT-KB3104002-x64.msu
För Internet Explorer-11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3104002-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3104002
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.
RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDen här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationEj tillämpligt
10 för Windows (alla versioner)
Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3116869-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3116869-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3116900-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3116900-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3116869
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3116900
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3116180 – senaste granskning 12/09/2015 12:49:00 – revision: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3116180 KbMtsv
Feedback