Blockera OneDrive användning från inom Office 365 ProPlus och 2016 för Office-program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3117548
Sammanfattning
När du installerar Microsoft Office 2016 ingår OneDrive sync-klienten (OneDrive.exe) i installationspaketet. Den här artikeln beskrivs hur du använder grupprincip-inställningar för att blockera åtkomst till OneDrive från i Office-programmen.
Mer Information
Om du vill blockera OneDrive för Office 2016 användarna i organisationen, så här:
  1. Hämta den Office 2016 Administrative Template-filerna (ADMX/ADML) och verktyget för Office-anpassning.

  2. Använda Office 2016 administrativa mallar för att konfigurera grupprincip-inställningar underAnvändarkonfiguration > Administrationsmallar > Microsoft Office 2016 > Diverse enligt följande:
    1. Ange inställningen Visa OneDrive logga In till Inaktiverad:
    2. Aktivera inställningen Blockera logga in på Office och som Enbart Org-ID:

      Enbart org-ID

Om du vill spärra användning av OneDrive från Windows Blockera OneDrive.exe annonseras efter installation av Office 2016.

Om du vill konfigurera inställningarna för uppdateringen för Office 365 ProPlus finns i följande TechNet-resurs:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3117548 – senaste granskning 11/20/2015 09:52:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 2016 Preview

  • kbmt KB3117548 KbMtsv
Feedback