Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att använda Mstsc.exe med växeln /CONSOLE för att ansluta till en konsolsession på en dator med Windows 2000 Server

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
I Mstsc-Hjälp och support-avsnittet anges felaktigt att växeln /console kan användas för att ansluta till konsolsessionen (session 0) på en angiven dator med Microsoft Windows 2000 Server.

Obs! Mstsc.exe är Anslutning till fjärrskrivbord-verktyget som var Terminal Services-klienten i tidigare versioner av Windows.
Mer Information
Det går inte att använda växeln /console för att ansluta till konsolsessionen på en dator där Microsoft Windows 2000 Server körs. Det går emellertid att använda växeln /console för att ansluta till konsolsessionen på en dator där Microsoft Windows Server 2003 körs.
Egenskaper

Artikel-id: 311926 – senaste granskning 12/07/2015 08:07:51 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbtermserv KB311926
Feedback