Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i Office 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3120274
En beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i tidigare versioner av Microsoft Office, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Office 2003
832672 Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i Office 2003
2007 Microsoft Office system
928516 Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i Office 2007-paket och -program
Microsoft Office 2010
2186281 Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i Office 2010
Microsoft Office 2013
2786054 Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID: er i Office 2013
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du läser produkt-GUID: er i Windows-registret kan se information om Microsoft Office 2016 suite, program eller verktyg som du använder. GUID innehåller information om release typ, versionen och språket för en 2016 Office-paket eller ett program.

Obs! GUID: er skapas bara när en användare installerar en Windows Installer (MSI) version av programsviten Office 2016 eller 2016 för Office-program. GUID: er skapas inte när en användare installerar en Klicka-och-kör version av programsviten Office 2016 eller 2016 för Office-program.

Mer information om Klicka-och-kör finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
När du installerar Office 2016-paket eller ett fristående program i Office 2016, skapas en eller flera produktkoder i följande undernyckel i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Om du installerar en 32-bitars version av Office 2016 på en 64-bitarsversion av Windows, skapas GUID i följande undernyckel i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Varje GUID används följande format:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}
I följande tabell beskrivs tecknen i GUID.

TeckenDefinitionHexadecimala värden
BVersionen0-9, A-F
RUtgivningstyp0-9, A-F
MMHuvudversion0-9
MMMMLägre version0-9
PPPPProdukt-ID0-9, A-F
LLLLSpråk-ID0-9, A-F
p0 för x 86, 1 för x 640-1
000Reserverat för framtida användning som för tillfället 00
D1 för felsökning, 0 för fartyg0-1
000000FF1CEID för Office-familjen0-9


Gör så här om du vill visa GUID för 2016 Office suites och program som är installerade på en dator:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp följande undernyckel i registret:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Namnen på GUID börjar med klammerparentes ({}). GUID är därför de första objekten som visas under avinstallationen.

NamnBeskrivning
DisplayNameProduktnamnet som visas i dialogrutan Lägg till eller ta bort program
InstallDateDet datum då produkten installerades
Produkt-IDProdukt-ID
InstallSourceInstallationskällan
RegCompanyRegistrera företag
RegOwnerRegistrerade användarnamn

Versionen

Utgåva Versionsvärden anger nivån på utgåvan, till exempel en betaversion eller release to manufacturing (RTM). Följande tabell innehåller mer information om utgåvan Versionsvärden.

NamnRelease
0En övergång innan Beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1) / OEM-Preview release
5-8Reserverade värden
9RTM. Detta är först versionen har levererats (första utgåvan).
AService Pack 1 (SP1). Det här värdet används inte om produktkoden inte har ändrats efter RTM-versionen.
BService Pack 2 (SP2). Det här värdet används inte om produktkoden inte har ändrats efter RTM-versionen.
CService Pack 3 (SP3). Det här värdet används inte om produktkoden inte har ändrats efter RTM-versionen.
D-FReserverade värden

Utgivningstyp

Release-typ anger målgruppen för ett Office-paket med 2016, till exempel företag eller butik. Följande tabell innehåller mer information om 2016 Office suite release typer.
VärdeUtgivningstyp
0Volymlicens
1Butik/OEM
2Testversion
5Hämta

Produkt-ID

Produkt-ID är versionen av Office 2016 suite eller program som Office Professional 2016 eller Office Standard 2016. Följande tabell innehåller mer information om Office 2016 produkt-ID.

Produkt-IDSKU
0011Microsoft Office Professional Plus 2016
0012Microsoft Office Standard 2016
0015Microsoft Access 2016
0016Microsoft Excel 2016
0018Microsoft PowerPoint-2016
0019Microsoft Publisher 2016
001AMicrosoft Outlook 2016
001BMicrosoft Word-2016
001FSpråkverktyg för Microsoft Office sats 2016 kompileringen
003AMicrosoft Project Standard 2016
003BMicrosoft Project Professional 2016
0051Microsoft Visio Professional 2016
0053Microsoft Visio Standard 2016
00A1Microsoft OneNote 2016
00BAOneDrive för Microsoft Office Business 2016
110DMicrosoft Office SharePoint Server 2016
012BMicrosoft Skype 2016 Business

Språk-ID

Språk-ID (LCID) varierar från språk till språk. Eftersom LCID finns i GUID i hexadecimalt format, måste du kanske konvertera LCID-värde till ett decimalvärde för att bestämma vilket språk. Till exempel konverteras 0409 hexadecimala värdet till ett decimalvärde på 1033. Det här värdet representerar engelska.

Mer information om språkidentifierare i 2016 Office suites och program finns på följande Microsoft-webbplats:

Provet GUID

Anta att de första 16 siffrorna i ett GUID är "90160000-0011-0407." I det här exemplet GUID skapades med den ursprungliga utgivna versionen (9) i en butik eller OEM-utgåva (1), version 15.0000, av Microsoft Office Professional Plus 2016 (0011). Språket i produkten är tyska. I det här fallet konverteras det hexadecimala värdet 0407 till decimalvärdet 1031. Det här värdet representerar tyska.
kbupgrade kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbuninstall KB2786054 GUID OFF2016 produkt-ID typ release versionen

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3120274 – senaste granskning 12/04/2015 21:37:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Access 2016, Excel 2016, Word 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Visio Standard 2016, Microsoft Publisher 2016, Microsoft Project Professional 2016

  • kbmt KB3120274 KbMtsv
Feedback