"Aktivering misslyckades" visas vid försök att konfigurera autentisering på flera plan Azure

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3120908
PROBLEMET
När du försöker ställa in Azure autentisering i flera steg, visas följande felmeddelande:
Aktiveringen misslyckades.
Kontrollera om aktiveringskod för att säkerställa att det är rätt. Felinformation: aktivering misslyckades
LÖSNING
Ditt användarkonto blockeras från att använda autentisering på flera plan Azure. Om du vill kontrollera om så är fallet, måste följande steg utföras av en global administratör eller en företagsadministratör för tjänsten Microsoft moln.
Om du har en Azure autentisering på flera plan eller Azure Active Directory Premium-prenumeration
  1. Gå till https://pfweb.phonefactor.NET/framefactory.
  2. Gå till Spärra/Tillåt användareunder Användaradministration.
  3. Kontrollera om användaren är spärrat.

    Om användaren är blockerad, Välj Blockera orsakoch vidta lämpliga åtgärder. Klicka på Häv blockering i kolumnen åtgärd för att låsa upp användaren.
Om du har Office 365 och inte har en Azure autentisering på flera plan eller Azure Active Directory Premium-prenumeration
Kontakta Support för Office 365.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3120908 – Zadnji pregled: 12/02/2015 12:46:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Azure Cloud Services, Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune, Office 365 Identity Management

  • o365022013 o365 o365e o365m o365a kbmt KB3120908 KbMtsv
Povratne informacije