Felsökning av installationsproblem i Azure AD Anslut

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3121701
Introduktion
Den här artikeln beskrivs felsökning av problem som du får ett felmeddelande som hindrar dig från att installera Azure AD Anslut. Till exempel är en gemensam installation felkod 1603.
PROCEDUREN
 1. Identifiera felmeddelandet. Gör så här:

  1. Gå till mappen %localappdata%\AADConnect och öppna sedan filen Service_install.txt för synkronisering.
  2. Sök efter följande sträng:

   value 3
  3. Sök efter felmeddelandet innan strängen "värdet 3" i filen.
 2. Felsökning vid felmeddelandet faktiska.

Exempel

Installationsfel kan ha många orsaker. Här är ett exempel på vad du ska leta efter i filen Service_install.txt för synkronisering.

MSI (s) (2C!64) [15:48:23:562]: Product: Forefront Identity Manager Synchronization Service -- Error 25009.The Forefront Identity Manager Synchronization Service setup wizard cannot configure the specified database. Invalid object name 'mms_management_agent'. A required privilege is not held by the client.Error 25009.The Forefront Identity Manager Synchronization Service setup wizard cannot configure the specified database. Invalid object name 'mms_management_agent'. A required privilege is not held by the client.CustomAction ConfigDB returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)Action ended 15:48:23: InstallFinalize. Return value 3.
I det här exemplet är verkliga felmeddelandet följande:

Service--Fel 25009.The installationsguiden för synkroniseringstjänsten för Forefront Identity Manager kan inte konfigurera den angivna databasen. Ogiltigt objektnamn 'mms_management_agent'. Privilegium som krävs innehas inte av klienten.

En sökning efter felet returneras följande TechNet-avsnitt som du kan använda för att felsöka problemet:
Obs! Du kan få ett annat felmeddelande, beroende på vilket problem du upplever. När du har identifierat felmeddelande i filen Service_install.txt synkronisering har mer information som är tillgänglig för ytterligare felsökning.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3121701 – senaste granskning 12/15/2015 23:52:00 – revision: 2.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune, Microsoft Azure Cloud Services, Office 365 Identity Management

 • o365022013 o365 o365e o365m o365a kbmt KB3121701 KbMtsv
Feedback