Works Suite: Fel 25506 eller 1311

Denna artikel har tidigare publicerats under SV312365
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker installera Microsoft Works Suite kan det hända att ett felmeddelande liknande detta visas:
Fel 25506. Microsoft Word 2002 kräver uppdaterade systemfiler på datorn. Du måste installera systemfilsuppdateringen för Microsoft Office 2002 innan du installerar Word. C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL är versionversionsnummer men version 2.40.4277.1 krävs.
eller
Fel 1311. Det gick inte att hitta källfilenCD-ROM:\OSP\1033\OSP1.CAB
Här är CD-ROM enhetsbokstaven för CD- eller DVD-enheten.
Orsak
Detta problem kan uppstå om filen Asycfilt.dll är föråldrad eller skadad.
Lösning
Lös problemet genom att följa anvisningarna för din version av Works Suite:

Works Suite 2002

Kör installationsprogrammet för Office System Pack på CD 1 för Works Suite 2002. Därmed uppdateras systemfilerna. Gör så här:
 1. Sätt in CD 1 från Works Suite 2002 i CD- eller DVD-enheten.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv följande i rutan Öppna:
  CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet:\msword\files\osp\1033\ie5\en\oainst.exe
 4. Genomför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 5. Starta om datorn när installationen har slutförts.

Works Suite 2003 med Windows 98 eller Windows Millennium Edition (Me)

 1. Sätt in CD 1. Om installationsprogrammet startar automatiskt, stänger du det med stängningsknappen längst upp till höger i fönstret.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv följande och klicka på OK:
  CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet:\MSWORKS\REDIST
 3. Högerklicka på IE6 i fönstret som öppnas, och klicka sedan på Kopiera.
 4. Stäng Utforskarens fönster.
 5. Högerklicka i ett tomt område på skrivbordet och klicka på Klistra in.
 6. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
 7. Klicka på Avancerat i det nedre högra hörnet.
 8. Klicka på Aktivera Autostart-menyn och sedan på OK.
 9. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
 10. Under uppstarten visas Windows startmeny. Välj Felsäkert läge genom att välja 3 på Start-menyn och tryck på RETUR.

  Obs! I felsäkert läge är bildskärmens upplösning tillfälligt minskad till minimiinställningarna, varför färger och storlek kan vara annorlunda. Detta är normalt, och upplösningen ändras tillbaka till föregående inställningar när du startar om datorn på vanligt sätt.
 11. I Windows 98 visas ett meddelande om att Felsäkert läge används. Klicka på OK. I Windows Millennium Edition startar Felsökaren för felsäkert läge. Avsluta denna.
 12. Dubbelklicka på mappen IE6 på skrivbordet.
 13. När mappen öppnats dubbelklickar du på ikonen IE6SETUP.EXE. (Obs! Beroende på hur datorn är konfigurerad kanske filtillägget "EXE" inte visas.)
 14. Installera programmet genom att följa instruktionerna på skärmen.
 15. När installationen är klar startar du om datorn i felsäkert läge så att alla ändringar aktiveras.
 16. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
 17. Klicka på Avancerat i det nedre högra hörnet.
 18. Avmarkera kryssrutan Aktivera Autostart-menyn och klicka sedan på OK.
 19. Klicka på OK, och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.

  Om du vill ha mer information om att starta i felsäkert läge i Windows 98 kan du visa eller skriva ut följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  192926 Felsökning av Windows 98 i ren miljö
Egenskaper

Artikel-id: 312365 – senaste granskning 02/01/2014 21:23:28 – revision: 6.2

 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB312365
Feedback