MS16-004: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office för fjärrkörning av kod: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3124585
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Dessa artiklar kan innehålla information om kända problem.
 • 2881029 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2010: 12 januari 2016
 • 2881067 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2007: 12 januari 2016
 • 2920727 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2016: 12 januari 2016
 • 3039794 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2013: 12 januari 2016
 • 3096896 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Basic 6.0 för körning: 12 januari 2016
 • 3114396 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2010: 12 januari 2016
 • 3114402 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2010: 12 januari 2016
 • 3114421 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2007: 12 januari 2016
 • 3114429 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2007: 12 januari 2016
 • 3114482 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2013: 12 januari 2016
 • 3114486 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2013: 12 januari 2016
 • 3114489 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2013: 12 januari 2016
 • 3114494 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2013: 12 januari 2016
 • 3114503 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Foundation 2013: 12 januari 2016
 • 3114504 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 12 januari 2016
 • 3114511 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2016: 12 januari 2016
 • 3114518 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2016: 12 januari 2016
 • 3114520 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2016: 12 januari 2016
 • 3114526 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 12 januari 2016
 • 3114527 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2016: 12 januari 2016
 • 3114540 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2007: 12 januari 2016
 • 3114541 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2007: 12 januari 2016
 • 3114546 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office Compatibility Pack Service Pack 3: 12 januari 2016
 • 3114547 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2007: 12 januari 2016
 • 3114549 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2007: 12 januari 2016
 • 3114553 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2010: 12 januari 2016
 • 3114554 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2010: 12 januari 2016
 • 3114557 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2010: 12 januari 2016
 • 3114564 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2010: 12 januari 2016
 • 3114569 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Viewer: 12 januari 2016
 • 3133699 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office för Mac 2011: 12 januari 2016
 • 3133711 MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2016 för Mac: 12 januari 2016

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

 • När du har installerat säkerhetsuppdatering 2881067, 2881029, 3039794 eller 2920727 har problem som påverkar databasen om du använder vissa vanliga Windows-kontroller. Problemen uppstår, särskilt om du använder kontroller som är associerade med MSCOMCTL. OCX-filen uppdateras i säkerhetsuppdatering. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  3139567 Felmeddelanden eller Access kraschar efter installation av säkerhetsuppdatering uppdatera MS16-004

Icke-relaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Förbättrar prestanda för rutnätet visas när du anger data och formler i närvaro av delningen eller Lås fönsterrutor i Excel 2013.
 • Lägger till en funktion för att ange den SPWeb.RequestAccessEmail Egenskapen genom att använda en klientsidan objektmodell (CSOM).
 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Den Font.TintAndShade, egenskap fungerar inte i Excel-objektmodellen.
  • När du försöker stänga en arbetsbok som har öppnats av en modal userform stängdes arbetsboken som innehåller makrot och userform oväntat.
  • När du kontrollerar behörigheter rapporteras felaktiga behörigheter baserat på gruppmedlemskap över gränser för betrodd domän. Därför är inte en extern token fylls med säkerhetsgrupper i betrodda domäner.
  • Om en SQL Server Report Viewer Web Part skapas innan Service Pack 1 har installerats, går inte att ladda en sida som innehåller Report Viewer Web Part och du får följande felmeddelande:
   Du måste först markera en rapport ska visas i webbdelen. Det gör du genom att öppna verktygsrutan och ange sökvägen och filnamnet för Reporting Services-rapport som du vill visa. Alternativt kan du ansluta webbdelen till en annan webbdel på sidan som innehåller en dokumentets sökväg.
  • När du skapar en vy på en publiceringswebbplats sub visas vyn i databladsvyn. Under tiden får du följande felmeddelande:
   Listan visas i standardvyn. Den kan inte visas i databladsvyn för en eller flera av följande orsaker: en Microsoft SharePoint Foundation-kompatibel databladskomponent är inte installerad, webbläsaren stöder inte ActiveX-kontroller, en komponent har inte konfigurerats korrekt för 32-bitars eller 64-bitars stöd eller stöd för ActiveX-kontroller inaktiverats.
  • När du klickar på knappen Spara flera gånger på menyfliken för att lägga till ett objekt i en lista läggs objektet flera gånger.
  • När du försöker uppdatera konfigurationsdatabasen för webbplatssamlingar samlingar med hjälp av den SPContentDatabase.RefreshSitesInConfigurationDatabase metoden på webbplatser blir otillgängliga om webbplatssamlingar ställs i innehållsdatabaser som är separat från roten webbplatssamling.
  • Anta att du har en webbplatssamling som har dokument-ID-funktionen aktiverad eller ett fält för URL som pekar på en resurs i webbplatssamlingen. Sedan checka ut ett dokument och flytta innehållsdatabas webbplatssamlingen till ett annat webbprogram. När du checkar in dokumentet kan URL: en för dokumentet som pekar på den gamla webbplatsen.
  • När du försöker infoga en HTML-fil som ett objekt i ett dokument i Word 2013 visas följande felmeddelande:
   Används för att skapa det här objektet är en HTML-fil. Programmet inte är installerat antingen på datorn eller svarar inte. Installera HTML-fil om du vill redigera det här objektet eller se till att alla dialogrutor i HTML-filen är stängd.
  • Om standardspråk för inmatning är inställt på ett språk som använder kyrilliska tecken, fungerar inte vissa kortkommandon (till exempel Ctrl + C och Ctrl + V) i Word 2013.
  • En Universal Naming Convention (UNC)-sökväg som innehåller några helbreddstecken är inte löst som en hyperlänk i Word 2013.
  • Det tar längre tid än förväntat att uppdatera anpassade XML-koden i fönstret XML-mappning i Word 2013.
  • Den digitala signaturen går förlorade när du sparar en Visio-ritning som innehåller ActiveX-kontroller och VBA-makron i Visio 2013.
  • Den länkade filen öppnas inte när du klickar på en hyperlänk i ett Visio-dokument som finns på en server med SharePoint 2013. Det här problemet uppstår om den länkade filen innehåller tecken som inte ingår i den latinska teckenuppsättningen (t ex kyrilliska bokstäver).
  • När du installerar Office 2013 Klicka-och-kör-utgåvor som har flera språkpaket med Office deployment tool angetts inte det språk som har angetts i config.xml som första språk som standardspråk.
  • När du sparar en Excel-arbetsbok som innehåller en oregistrerad ActiveX-kontroll i Excel 2013 kraschar Excel 2013.
  • Programmet kraschar när du försöker öppna en fil som krypteras med en anpassad krypteringsprogram i ett program i Office-2013.
  • Anta att du tar bort en cellkommentar i en cell som har en fyllningseffekt i en arbetsbok i Excel 2013. Sedan kan spara du arbetsboken. När du öppnar filen, visas följande felmeddelande:
   Det finns oläsbart innehåll "workbookname.xlsx'. Vill du återställa innehållet i den här arbetsboken? Klicka på Ja om du litar på arbetsbokens källa.
   När du klickar på Ja visas följande felmeddelande:
   Excel kunde öppna filen genom att reparera eller ta bort det oläsbara innehållet.
  • När du har installerat den Den 10 november 2015-uppdatering för Office 2013 (KB3101360) eller Den 8 december 2015-uppdatering för Office 2013 (KB3114333), Office-program kan låser sig eller kraschar. Detta kan påverka en eller flera Office-program som Outlook 2013, 2013 för Word, Excel 2013, OneNote 2013 och PowerPoint 2013.
  • När du försöker använda PowerPoint 2013 för att öppna en presentation i SharePoint Server i skyddat läge i Internet Explorer visas följande felmeddelande:
   Tyvärr, gick inte att det hitta C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Är det möjligt flyttades, bytt namn eller tagits bort?
  • Anta att du skapar ett bokmärke för mer än ett stycke i ett e-postmeddelande i Outlook 2016. Sedan kan skicka du e-postmeddelandet. När du markerar ett bokmärke i meddelandet visas ett felaktigt urval.
  • Du kan spara ett dokument i ett dokumentbibliotek som har en obligatorisk kolumn i Word 2016.
  • När du använder en japansk input method editor i Word 2016 uppstår följande problem:
   • Vissa specialtecken, till exempel inringade siffror visas inte på rätt sätt.
   • BACKSTEG- och delete-operationer fungerar inte.
   • Om du markerar ett objekt från en kandidatlistan fungerar inte.
  • När du anger ett hårt bindestreck i ett dokument i Word 2016 med vissa teckensnitt visas en ruta i stället för ett hårt bindestreck.
  • Det tar lång tid att ta bort en kolumnfilter för en stor arbetsbok i Excel 2016 på en dator med Windows-10.
  • När du skriver ut eller förhandsgranska ett kalkylblad i Excel 2016 visas namnet på en gruppruta (formulärkontroll) i en felaktig placering.
  • Ibland felmeddelande ett på minnet när du skapar ett nytt Excel-fönster när du använder en Excel förhandsgranskningsfönstret i Outlook.
  • Anta att du skapar en arbetsbok som innehåller ett nytt typ av diagram (en treemap, sol, histogram, rutan och whisker, Pareto eller vattenfallet diagram) i en installation av Excel 2016 som har Säkerhetsuppdatering 3101351 installerad. Därefter ändrar du arbetsboken i Excel 2016 RTM. När du öppnar arbetsboken i Excel 2016, kopplas diagrammet från datakällan.
  • När du försöker använda PowerPoint 2016 för att öppna en presentation i SharePoint Server i skyddat läge i Internet Explorer visas följande felmeddelande:

   Tyvärr, gick inte att det hitta C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Är det möjligt flyttades, bytt namn eller tagits bort?

Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
mscomctlocx2007-kb2881067-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
mso2007-kb3114541-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3114540-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3:
PowerPoint2007-kb3114429-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb3114421-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3114549-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
xlconv2007-kb3114546-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3114547-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Word Viewer:
Office-kb3114569-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2881067
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114421
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114429
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114540
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114541
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114546
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114547
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114549
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114569
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
mscomctlocx2010-kb2881029-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
mso2010-kb3114553-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
mso2010-kb3114553-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
excel2010-kb3114564-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
excel2010-kb3114564-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
visio2010-kb3114402-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
visio2010-kb3114402-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb3114557-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
word2010-kb3114557-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2881029
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114396
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114402
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114553
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114557
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114564
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Office 2013 (32-bitarsversioner):
mscomctlocx2013-kb3039794-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Office 2013 (32-bitarsversioner):
mso2013-kb3114486-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Office 2013 (64-bitars versioner):
mso2013-kb3114486-fullfile-x 64-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (32-bitarsversioner):
excel2013 kb3114504-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (64-bitars versioner):
excel2013 kb3114504-fullfile-x 64-glb.exe
För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (32-bitarsversioner):
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (64-bitars versioner):
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 64-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Visio 2013 (32-bitarsversioner):
visio2013-kb3114489-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner):
word2013-kb3114494-fullfile-x 86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitars versioner):
word2013-kb3114494-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3039794
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114482
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114486
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114489
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114494
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114504
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Distribution3114486 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3114504 uppdatering för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3114482 uppdatering för Microsoft PowerPoint 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3114494 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114482
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114486
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114494
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114504

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamn2016 Microsoft Office (32-bitarsversionen):
mscomctlocx2016-kb2920727-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft Office (32-bitarsversionen):
mso2016-kb3114527-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft Office (64-bitarsversionen):
mso2016-kb3114527-fullfile-x 64-glb.exe
För Microsoft Excel 2016 (32-bitarsversionen):
excel2016-kb3114520-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft Excel 2016 (64-bitarsversionen):
excel2016-kb3114520-fullfile-x 64-glb.exe
2016 Microsoft PowerPoint (32-bitarsversionen):
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft PowerPoint (64-bitarsversionen):
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 64-glb.exe
2016 Microsoft Visio (32-bitarsversionen):
visio2016-kb3114511-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft Visio (64-bitarsversionen):
visio2016-kb3114511-fullfile-x 64-glb.exe
2016 Microsoft Word (32-bitarsversionen):
word2016-kb3114526-fullfile-x 86-glb.exe
2016 Microsoft Word (64-bitarsversionen):
word2016-kb3114526-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2920727
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114511
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114518
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114520
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114527
Verifiering av registretEj tillämplig

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.5.8 eller senare version på en Intel-processor
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.6.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center.
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program som de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.6.0 uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac 2011 14.6.0 Starta uppdateringsprocessen, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac 2011 14.6.0 uppdatera programmet och följ instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac 2011 14.6.0 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

Gör så här:
 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPoint eller Outlook och starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn Om programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook). Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 14.6.0, har uppdateringen installerats.
Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

2016 Office för Mac

Förutsättningar
 • Mac OS X Yosemite 10.10 eller senare version på en Intel-processor
 • En giltig Microsoft Office 365-prenumeration
Installera uppdateringen Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office 2016 för Mac 15.18.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center.
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program som de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office 2016 för Mac 15.18.0 uppdateringen volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Starta uppdateringsprocessen, i Microsoft Office 2016 för Mac 15.18.0 uppdateringen volym fönster dubbelklickar du på Microsoft Office 2016 för Mac 15.18.0 uppdateringen och följ instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office 2016 för Mac 15.18.0 uppdateringen volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 • Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 • Välj Word, Excel, PowerPoint eller Outlook och starta programmet.
 • Klicka på Program-menyn Om programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook). Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.18.0, har uppdateringen installerats.
Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft SharePoint Foundation-2013 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1:
sts2013-kb3114503-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114503
Verifiering av registretEj tillämplig

Visual Basic 6.0 Runtime (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Visual Basic 6.0 Runtime:
VB60SP6-KB3096896-x 86-CHS.msi
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 3096896.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3096896
Verifiering av registretEj tillämplig

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3124585 – Zadnji pregled: 02/19/2016 01:43:00 – Revizija: 4.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft PowerPoint 2010

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3124585 KbMtsv
Povratne informacije