Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här startar du borttagningsprocessen för Windows XP manuellt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Om det inte går att starta Microsoft Windows XP i normalläge eller felsäkert läge kanske Windows XP måste tas bort manuellt. Procedurerna i denna artikel kan även användas för att avbryta installationsprogrammet för Windows XP om alternativet för att avbryta inte är tillgängligt.

Obs!
 • Denna procedur fungerar inte om du har uppgraderat från Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 2000. Borttagningsproceduren stöds endast för Microsoft Windows 98- och Microsoft Windows Millennium Edition-uppgraderingar (ME).
 • I vissa fall kan det hända att du måste installera om det ursprungliga operativsystemet när du har följt dessa instruktioner. Därför rekommenderar Microsoft att du säkerhetskopierar viktiga data innan du fortsätter.
 • I denna artikel är C enhetsnamnet för hårddisken där Windows XP är installerat och X är enhetsnamnet för cd-enheten.
Mer Information

Manuell borttagning om det inte går att starta Windows XP

 1. Starta datorn med en startdiskett för Windows 98, Microsoft Windows 98, andra utgåvan eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME).
 2. Klicka på Starta datorn med stöd för CD-ROM på startmenyn för Windows 98 eller Windows Millennium Edition (ME).
 3. Kontrollera att filen Boot.cab file finns i mappen enhetsnamn:\Undo, där enhetsnamn är namnet på enheten där du sparade säkerhetskopian.

  Du kontrollerar att filen finns genom att köra följande kommandon och trycka på RETUR på varje rad:
  cd\
  cd undo
  dir /a
  Om det visas ett felmeddelande efter andra kommandot ska du växla till andra enheter på datorn (t ex D eller E) och sedan försöka köra kommandot på nytt. Om du hittar mappen Undo på en annan enhet ska du ändra extraheringskommandot i följande steg så att rätt enhetsbokstav används.
 4. Om filen Boot.cab inte finns ska du följa instruktionerna i avsnittet "Filen Boot.cab finns inte".
 5. När du har hittat filen Boot.cab kör du följande kommandon och trycker på RETUR på varje rad:
  cd\
  extract c:\undo\boot.cab /e /y
  copy c:\$win_nt$.~bt\txtsetup.sif
  copy c:\$win_nt$.~bt\bootini.bak
  attrib -r -s -h boot.ini
  ren boot.ini boot.xx
  copy bootini.bak boot.ini
 6. När du har kört dessa kommandon tar du ur startdisketten och startar sedan om datorn.

  Klicka på Avbryt installationsprogrammet för Windows XPSystemstart-menyn.

Manuell borttagning om det går att starta Windows XP

Det kanske går att starta Windows XP, men inte ta bort det via användargränssnittet på grund av följande:
 • Alternativet saknas i Lägg till/ta bort program. I detta fall ska du följa instruktionerna i avsnittet "Manuell borttagning om det inte går att starta Windows XP" för att ta bort Windows XP om Undo-mappen finns och innehåller de filer som krävs.
 • Det visas ett felmeddelande. Om meddelandet gäller ändringar av borttagningsinformationen kan det uppstå problem om du tar bort Windows XP manuellt. I detta fall rekommenderar Microsoft att du inte tar bort Windows XP manuellt, utan i stället följer instruktionerna i avsnittet "Det visas ett felmeddelande".

Det visas ett felmeddelande

Obs! Du kanske måste installera om det tidigare operativsystemet när du har slutfört följande instruktioner. Se till att säkerhetskopiera viktiga data innan du fortsätter. Data som inte säkerhetskopieras går förlorade.
 1. Klicka på Start, Den här datorn, Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 2. Klicka på Visa dolda filer och mappar.
 3. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas) och klicka sedan på OK.
 4. Öppna enhet C.
 5. Öppna mappen Undo:

  Obs! Om mappen Undo eller filen Backup.cab saknas går det inte att ta bort Windows XP manuellt.
 6. Dubbelklicka på filen Backup.cab och leta reda på filen Extract.exe (det kan finnas fler än en).
 7. Högerklicka på Extract.exe, klicka på Kopiera och stäng sedan alla fönster.
 8. Dubbelklicka på Den här datorn och dubbelklicka på ikonen för Lokal disk (C:) och klistra in filen i roten på enhet C.
 9. Kör följande kommandon och tryck på RETUR på varje rad:
  cd\
  extract c:\undo\boot.cab /e /y
  copy c:\$win_nt$.~bt\txtsetup.sif
  copy c:\$win_nt$.~bt\bootini.bak
  attrib -h -s -r boot.ini
  ren boot.ini boot.xx
  copy bootini.bak boot.ini
 10. Starta om datorn. Klicka på Avbryt installationsprogrammet för Windows XPSystemstart-menyn.
Om det inte går att ta bort Windows XP med denna procedur eller om filerna som krävs inte finns på datorn, måste du manuellt installera om det tidigare operativsystemet.

Filen Boot.cab finns inte

Gör så här om filen Boot.cab inte finns i mappen Undo när du startar datorn med startdisketten för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan eller Windows Millennium Edition:
 1. Leta reda på filen $ldr$. Om den inte finns i roten på enhet C ska du köra följande kommando för att kopiera den dit:
  cd\
  dir c:\$ldr$
  Om du hittar filen går du direkt till steg 2. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\$ldr$
  Om du hittar filen går du direkt till steg 2. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\windows\setup\uninst~1\$ldr$
 2. Leta reda på filen Txtsetup.sif. Om den inte finns i roten på enhet C skriver du följande kommandon och trycker på RETUR efter varje kommando för att kopiera den dit:
  cd \
  dir txtsetup.sif
  Om du hittar filen går du direkt till steg 3. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\txtsetup.sif
  Om du hittar filen går du direkt till steg 3. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\windows\setupnst~1\txtsetup.sif
 3. Kopiera de fyra textfilerna (Deldirs.txt, Delfiles.txt, Mkdirs.txt och Moved.txt) som skapas av installationsprogrammet till mappen C:\Undo. Kopiera filerna genom att köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\*.txt c:o
  Om du hittar filen går du direkt till steg 4. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\windows\setupnst~1\*.txt c:o
 4. Kontrollera att mapparna I386 och System32 finns i mappen C:\$win_nt$.~bt. Om så inte är fallet måste du skapa dem. Kontrollera att filerna finns genom att köra följande kommando:
  dir c:\$win_nt$.~bt /ad
  Om du hittar filen går du direkt till steg 5. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  md c:\$win_nt$.~bt\i386
  Om du hittar filen går du direkt till steg 5. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  md c:\$win_nt$.~bt\system32
 5. Leta reda på filen Autochk.exe. Om filen Autochk.exe inte finns i mappen I386 ska du köra följande kommando för att kopiera den dit:
  dir c:\$win_nt$.~bt\i386
  Om du hittar filen går du direkt till steg 6. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\autochk.exe c:\$win_nt$.~bt\i386
 6. Leta reda på filerna Smss.exe och Ntdll.dll. Om det behövs ska du köra följande kommando för att kopiera dessa filer till mappen System32:
  dir c:\$win_nt$.~bt\system32
  Om du hittar filen går du direkt till steg 7. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\smss.exe c:\$win_nt$.~bt\system32
  Om du hittar filen går du direkt till steg 7. Om det visas ett meddelande om att det inte går att hitta filen ska du köra följande kommando:
  copy c:\$win_nt$.~bt\ntdll.dll c:\$win_nt$.~bt\system32
 7. Kör följande kommandon för att säkerhetskopiera och skapa en ny Boot.ini-fil och tryck på RETUR på varje rad:
  attrib -r -s -h boot.ini
  ren boot.ini boot.old
  edit boot.ini
  Lägg till följande poster i filen Boot.ini:
    [boot loader]  timeout=0  default=c:\$win_nt$.~bt\bootsect.dat  [operating systems]  c:\$win_nt$.~bt\bootsect.dat="Cancel Setup XP Pro" /rollback						
  Obs! I detta steg byts namnet på den befintliga Boot.ini-filen och det skapas en tom Boot.ini-fil där du kan lägga till föregående kommandon.
 8. Ta ur disketten och cd-skivan för Windows XP och starta sedan om datorn.

Felkod 14 visas

Om felkod 14 visas när du försöker ta bort Windows XP ska du anteckna filnamnen, använda startdisketten för Windows 98 eller Windows Millennium Edition (ME) med cd-stöd och sedan kopiera filerna genom att köra följande kommandon (där X är namnet på cd-enheten):
 • Autochk.exe
  copy x:\i386\autochk.exe c:\$win_nt$.~bt\i386
 • Ntdll.dll
  copy x:\i386\ntdll.dll c:\$win_nt$.~bt\system32
 • Smss.exe
  copy x:\i386\system32\smss.exe c:\$win_nt$.~bt\system32
 • Txtsetup.sif
  copy x:\i386\txtsetup.sif c:\
 • Ksecdd.sys
  copy x:\i386\ksecdd.sys c:\$win_nt$.~bt
 • Ntfs.sys
  copy x:\i386\ntfs.sys c:\$win_nt$.~bt
 • Spcmdcon.sys
  copy x:\i386\spcmdcon.sys c:\$win_nt$.~bt
 • Biosinfo.inf
  copy x:\i386\biosinfo.inf c:\$win_nt$.~bt
 • C_1252.nl_
  copy x:\i386\c_1252.nl_ c:\$win_nt$.~bt
 • C_437.nl_
  copy x:\i386\c_437.nl_ c:\$win_nt$.~bt
 • L_intl.dl_
  copy x:\i386\l_intl.dl_ c:\$win_nt$.~bt
 • Ntdetect.com
  copy x:\i386\Ntdetect.com c:\$win_nt$.~bt
 • Setupreg.hiv
  copy x:\i386\Setupreg.hiv c:\$win_nt$.~bt
 • Vgaoem.fo_
  copy x:\i386\Vgaoem.fo_ c:\$win_nt$.~bt
 • Kbdus.dll
  copy x:\i386\Kbdus.dll c:\$win_nt$.~bt
 • Setupldr.bin
  copy x:\i386\Setupldr.bin c:\$win_nt$.~bt
 • Drvmain.sdb
  copy x:\i386\Drvmain.sdb c:\$win_nt$.~bt
När du har kopierat filerna tar du ur startdisketten och cd-skivan och startar sedan om datorn.
Om du vill veta mer om om manuell återställning av tidigare operativsystem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314052 Ta bort Windows XP manuellt och återställa Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium
osuninst saknas manuell avinstallera återställa återställning
Egenskaper

Artikel-id: 312569 – senaste granskning 09/08/2006 14:10:30 – revision: 6.4

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbenv kbhowto kbinfo kbsetup KB312569
Feedback