Broadcast-Skype möte portal ladda inte ordentligt i webbläsaren

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3128648
PROBLEMET
När du besöker Skype möte Broadcast-portal på https://Portal.broadcast.Skype.com eller https://broadcast.Skype.com, något av följande problem uppstå:
  • Inte helt att ladda sidan.
  • Vissa kontroller saknas.
  • Lista över möten inte är ifylld.
LÖSNING
Lös problemet genom att använda någon av följande metoder som passar din situation:
  • Använda InPrivate-surfning i Internet Explorer eller Incognito läge i Google Chrome. Mer information om hur du använder InPrivate-surfning i Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
  • Ta bort tillfälliga Internet-filer. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
MER INFORMATION
Det här problemet är relaterat till autentisering beteende i Skype möte Broadcast-portal och hur cachelagrade filer uppdateras.

Information om tredje parts ansvarsfriskrivning

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.


Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3128648 – Zadnji pregled: 12/29/2015 14:00:00 – Revizija: 2.0

Skype for Business Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kb3rdparty kbmt KB3128648 KbMtsv
Povratne informacije