Skärmens ljusstyrka justeras inte automatiskt efter en omstart

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3129853
Symptom
Adaptiv ljusstyrka är en funktion i Windows som använder en ljussensor (om det är installerat på din enhet) för att automatiskt justera bildskärmens ljusstyrka så att den matchar belysningen runt datorn.

Ibland kan Windows 10 justeras ljusstyrkan inte automatiskt efter en omstart.
Orsak
Det uppstår ett kommunikationsfel med maskinvara medan systemet startas.
Lösning
Om du startar om enheten igen bör du skaffa adaptiv ljusstyrka fungerar igen.
Mer Information
Läs mer på adaptiv ljusstyrka (ALS) den här sidan på MSDN.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3129853 – senaste granskning 12/21/2015 22:54:00 – revision: 1.0

Windows 10

  • kbnoindex kbmt KB3129853 KbMtsv
Feedback