Program startas, avslutas, avmarkeras och markeras slumpmässigt

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Program startas, avslutas, avmarkeras och markeras slumpmässigt, text i program blir oläslig och inloggningsskärmen verkar kontrolleras av någon annan.
Orsak
Detta kan inträffa om du aktiverar taligenkänning och inte konfigurerar funktionen. Du kan aktivera taligenkänning i Office XP och i Microsoft Plus! för Windows XP.
Lösning
Lös problemet genom att stänga av taligenkänning och texttjänster. Så här aktiverar eller inaktiverar du texttjänster i Windows XP:

Metod ett

Så här aktiverar eller inaktiverar du texttjänster i Windows XP:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella alternativ.
 3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.
 4. Klicka på fliken Språk och sedan på Information i rutan Texttjänster och inmatningsspråk.
 5. Klicka på Språkfältet i rutan Inställningar.
 6. Om du vill inaktivera texttjänster markerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster. Om du vill aktivera texttjänster avmarkerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster.
 7. Klicka på Ja om du ombeds bekräfta ditt val.

Metod två

Så här aktiverar eller inaktiverar du texttjänster i Windows XP:
 1. Högerklicka i Språkfältet.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Språkfältet i rutan Inställningar.
 4. Om du vill inaktivera texttjänster markerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster. Om du vill aktivera texttjänster avmarkerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster.
 5. Klicka på OK och sedan på Ja, eller bekräfta ditt val genom att klicka på OK.
hack slumpmässig fjärrstyrning fjärrkontroll
Egenskaper

Artikel-id: 313176 – senaste granskning 12/07/2015 08:12:48 – revision: 1.4

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Plus! för Windows XP, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB313176
Feedback