Innehållsändringar för Software Update Services och Windows Server Update Services innehåll för 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3132806
Meddelande
Den här artikeln gäller bara utgåvor på webbplatsen Windows Update. Den här artikeln gäller inte säkerhetsutgåvor för produkter som inte stöds av Windows Update.

Den här artikeln är avsedd för administratörer av Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update och Microsoft Update services. Den här artikeln innehåller en kumulativ lista över innehållsändringar som har gjorts tillgängliga för WSUS, Windows Update och Microsoft Update. Administratörer kan använda den både som en snabbreferens till innehållsändringar som har gjorts under rutinsynkroniseringar och som en förklaring till ändringarna.

Den här informationen kommer att uppdateras vid våra regelbundna uppdateringsutgåvor den andra och fjärde tisdagen i varje månad eller närhelst en icke schemalagd uppdatering ges ut. Denna artikel innehåller en lista över ändringar som har gjorts på eller efter den 7 januari 2015. Ändringar som gjorts före detta datum visas inte. Mer information om ändringar som har gjorts före den 7 januari 2015, finns i "Referenser"avsnittet.
Introduktion
Den här artikeln innehåller en kumulativ lista över innehållsändringar för Windows Update som har gjorts tillgängliga för Windows Update, Microsoft Update och WSUS på eller efter den 7 januari 2015.
Mer Information

Tisdagen den 29 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 29 December 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3132372)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3119147 på 10 för Windows, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 18849KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8970KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511: ~ 8968KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 18847KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8969KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18846KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8497KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36473KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16439KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8501KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdag den 17 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 17 December 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3124200)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS15-124 (KB3116900) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 172782KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 360472KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3124260)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB3120678 på 10 för Windows
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 3122KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 2675KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Tisdag den 15 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 15 December 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 611KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 817KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 820KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 611KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3122962)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 940KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 829KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 8 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 8 December 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3119147)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3103688 på 10 för Windows, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511: ~ 8903KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 18685KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 18689KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8904KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18689KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8901KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8418KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16292KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36194KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8421KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 124: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3104002)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS15-112 (KB3100773) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54392KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28866KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28160KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 19073KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 39232KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 16752KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 52220KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 12343KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14597KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28618KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30036KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20611KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 42932KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 23090KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28525KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 21414KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 8117KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15623KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14593KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10864KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30037KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 19683KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8470KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4523KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10365KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 124: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3116869)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-112 (KB3105213) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 276622KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 594075KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 124: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3116900)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: KB3116908 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 140805KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 245937KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 126: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB3105578)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-108 (KB3094995) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1056KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 126: Inbäddade säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP (KB3105579)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15 108 (KB3094996) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 877KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1122KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 412KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 861KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-127: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3100465)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS12-017 (KB2647170) i Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 950KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 695KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 361KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 274KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 322KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3099860)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-080 (KB3072303) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 8170KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 5985KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3099862)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15 080 (KB3072305) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 7563KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 5409KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 i Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3099863)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 4244KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 5945KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3099864)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 5900KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 4223KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3099866)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-080 (KB3072309) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 64-uppdatering: ~ 15887KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 11175KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3099869)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-080 (KB3072310) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 86-uppdatering: ~ 2833KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 4584KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3099874)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-080 (KB3072311) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Server 2008/Windows Vista x 86-uppdatering: ~ 2370KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 3280KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-128: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3109094)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-115 (KB3097877) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4210KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6302KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4075KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 6794KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4078KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3850KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6318KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3397KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 7126KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6948KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4114KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 8025KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2198KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-130: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3108670)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS14-036 (KB2957509) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 277KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 509KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 675KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-132: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3108347)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2893519 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • KB3083800 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 677KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1260KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 662KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4041KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7481KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3411KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-132: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3108371)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 111KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 202KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 263KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 205KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 117KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 263KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-132: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3108381)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-115 (KB3101746) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • MS15 122 (KB3101246) i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4589KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6772KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4320KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 14376KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 9652KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 7660KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1239KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 603KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1772KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1227KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1762KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 598KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 907KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-133: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3109103)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 95KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 113KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 98KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 102KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 128KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 97KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 100KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 121KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 206KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 125KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 105KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 208KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-134: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista (KB3108669)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-100 (KB3087918) på Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 1904KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1904KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1908KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 1909KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 x 64: ~ 1790KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7: ~ 1790KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 1902KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1901KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1307KB
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 1307KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3112148)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB2998527 på Windows RT 8.1
  • KB3049874 i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • KB3077715 på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 508KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 611KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 561KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 782KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 504KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 338KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 479KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 680KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 165KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 496KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 180KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 599KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 520KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3118714)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 93KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 84KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3119598)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081449 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 2578KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 1572KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - December 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - December 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-December 2015: ~ 98798KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - December 2015 uppdatering: ~ 97528KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - December 2015 - IE-Version: ~ 48764KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083800)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3096411)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3099834)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100919)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100956)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3101183)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3102429)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103696)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3105885)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3112336)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3112343)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Fredag den 4 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på fredag den 4 December 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3122947)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 79KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 87KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdagen den 2 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 2 December 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3116908)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3120677 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 135602KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 236192KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 1 December 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 1 December 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3112336)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2861KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3576KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2820KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3112343)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2548KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3125KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3554KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Den 24 november 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 24 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3120677)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3118754 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 102996KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 162926KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3120678)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3116903 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 1171KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 1196KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Torsdagen den 19 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 19 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3116906)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 9517KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 11632KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3072318)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 18 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 18 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3116097)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 482KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 485KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3116278)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 95KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 87KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3116903)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 1194KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 1170KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3118754)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 101537KB
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 161630KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 17 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 17 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083800)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 678KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1263KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 661KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3096411)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 861KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3099834)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 52KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 78KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 54KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100919)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 931KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 462KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 445KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3100956)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 261KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 327KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 257KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3101183)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2086KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3283KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2118KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3102429)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 19122KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 20868KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 19534KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 24267KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 25268KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 17830KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 16683KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 17664KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 10232KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3103696)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 527KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 624KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 512KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3105885)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 299KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-111: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7 (KB3088195)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3080457)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081397)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081398)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081399)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081401)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081402)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081403)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081405)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdagen den 12 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 12 November 2015.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-115: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3097877)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3106246)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081704 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 18445KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 18445KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdagen den 11 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 11 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3106246)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081704 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 18445KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 18445KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 10 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 10 November 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3103688)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3105216 på 10 för Windows, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 18630KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8866KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8867KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18627KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8410KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16407KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36421KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8414KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 (KB3103688)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 18633KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 10 Version 1511: ~ 8867KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3108604)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB2744129 i Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 för Windows Server och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1108KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 979KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1287KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 1188KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 112: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3105211)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 10 Version 1511
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 10 Version 1511 för x 64-baserade system update: ~ 49627KB
  • Uppdatering för Windows 10 Version 1511: ~ 24987KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 112: Kumulativ uppdatering för Windows 10 (KB3105213)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-106 (KB3105210) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 238482KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 525522KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 112: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3100773)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS15-106 (KB3093983) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54379KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28844KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28155KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 19516KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 40065KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 16746KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 29991KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 28594KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 52446KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43332KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 23091KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 12330KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20821KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14604KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28497KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7945KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14605KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 21426KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 29994KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 19385KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10861KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15326KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4527KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8471KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10411KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-114: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3100213)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15 098 (KB3069114) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2724KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4527KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4790KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2819KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-115: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3097877)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • KB3095649 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
  • MS15-073 (KB3070102) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 och Windows XP Embedded
  • MS15 097 (KB3087135) i Windows Server 2008 och Windows Vista

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1935KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1657KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1681KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1859KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2251KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1585KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3630KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2120KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6255KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2139KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3617KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6140KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2197KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-115: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3101746)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3057154 i Windows 8 och Windows RT
  • MS15-025 (KB3035131) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-052 (KB3050514) i Windows 8 och Windows Server 2012
  • MS15-111 (KB3088195) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5559KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4016KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3765KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8740KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 12028KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6638KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 15845KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7562KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18786KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2264KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3454KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6952KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-117: Säkerhetsuppdatering för Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3101722)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 530KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 411KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 941KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 805KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 446KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 346KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3097988)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2979568) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 490KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 765KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 810KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3097989)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-057 (KB2979570) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 743KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 794KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 467KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 i Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3097991)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2979571) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 865KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 815KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3097992)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2979573) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 805KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 759KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3097994)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-057 (KB2979575) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 2420KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 2566KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 IA-64 för IA64-uppdatering: ~ 2794KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3097995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 937KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1 000 KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 635KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3097996)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2979578) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 1783KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1677KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3097997)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-057 (KB2979576) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för uppdatering för x 64-baserade system: ~ 1186KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 894KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 för RT 8.1 för Windows update: ~ 639KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3097999)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 668KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 Update för Windows 8: ~ 383KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT Windows Update: ~ 252KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3098000)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 669KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 8.1 för Windows Update: ~ 539KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT 8.1 för Windows Update: ~ 252KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3098001)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1781KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 1840KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3098778)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-009 (KB2901110) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 6121KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 9770KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 IA-64 för IA64-uppdatering: ~ 10191KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3098779)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901128) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 5661KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 7004KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 4586KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3098780)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901127) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-uppdatering: ~ 6229KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 5528KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 4458KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3098781)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901126) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 6286KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 10667KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3098784)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4371KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 Update för Windows 8: ~ 4471KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT Windows Update: ~ 1893KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3098785)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework 4.6 8.1 för Windows Update: ~ 4794KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-uppdatering: ~ 4363KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT 8.1 för Windows Update: ~ 1895KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3098786)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x 64-uppdatering: ~ 6224KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 4052KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-119: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3092601)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS14-040 (KB2961072) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • Inbäddade MS14 070 (KB2989935) i Windows XP

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 322KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 278KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 277KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 426KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 304KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 275KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 313KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 224KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 561KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 207KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 279KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 519KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 768KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-120: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3102939)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2955808 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • KB3082353 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 827KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1717KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1056KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1664KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 751KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 855KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-121: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3081320)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • Inbäddade MS15-055 (KB3061518) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP
  • MS15-076 (KB3067505) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2367KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4008KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2378KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 8325KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5540KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 4021KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6906KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3767KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6680KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2720KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4550KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6227KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 719KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 122: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3101246)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-052 (KB3050514) i Windows 8 och Windows Server 2012 Windows RT 8.1
  • MS15-076 (KB3067505) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 368KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 782KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 367KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5121KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7403KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3736KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6908KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3766KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6680KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 815KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 291KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 606KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3107998)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB3045645 i Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • KB3073874 i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2095KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2471KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2504KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3012KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2233KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2310KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2115KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - November 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - November 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - November 2015 uppdatering: ~ 107207KB
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-November 2015: ~ 108517KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - November 2015 - IE-Version: ~ 53604KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3078405)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087418)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3091297)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3094486)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3095108)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3095701)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3096433)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3102810)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3102812)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 3 November 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 3 November 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3102810)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3116KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2544KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3546KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3102812)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2857KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3572KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2820KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Fredag den 30 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på fredag den 30 oktober 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows-10 (KB3106937)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdag 29 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på Torsdag 29 oktober 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-106: Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3105210)Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3105514 på 10 för Windows
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 524200KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 237430KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-111: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7 (KB3088195)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 10 (KB3106928)Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 49KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 50KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3106932)Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081452 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 5389KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 12028KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3106937)Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3097626 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8798KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7338KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Tisdagen den 20 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 20 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2039KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3381KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1731KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3058163)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4896KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4347KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3510KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3078405)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 102KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 91KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 96KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB3081954)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 1210KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 968KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087418)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 495KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 949KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 459KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3091297)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 192KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 132KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 135KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3094486)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 71KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3095108)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 72KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 71KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 73KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 78KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 79KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 70KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3095649)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1935KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1660KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1682KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1147KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1522KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2966KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3095701)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 91KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 102KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 100KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3096433)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 235KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 467KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 245KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3105514)

  Språk: alla
  Distribution: katalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS15-106 (KB3097617) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 228866KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 508968KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Måndag 19 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på måndag den 19 oktober 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3105216)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3099406 på 10 för Windows, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8861KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 18626KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8862KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18622KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8410KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36799KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16423KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8434KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3021910)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Fredag den 16 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på fredag den 16 oktober 2015.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-106: Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3097617)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:

Onsdagen den 14 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 14 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3097626)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3096652 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8793KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7345KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 13 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 13 oktober 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3042058)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB2868725 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • KB2982378 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • KB3047641 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 450KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 253KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 255KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7315KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4766KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3426KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3708KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6025KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 5214KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3097966)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB3057154 i Windows 8 och Windows RT
  • KB3083992 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 284KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 297KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 270KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 12634KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 9333KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6833KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7731KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 15993KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17990KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 174KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 183KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 115KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3099406)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3087040 på 10 för Windows, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8864KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 18621KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8863KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18623KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8407KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16398KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36432KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8413KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-100: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB3087918)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7: ~ 1796KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 x 64: ~ 1795KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-106: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3093983)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS15-094 (KB3087038) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54416KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28857KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28168KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 19510KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 39936KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 16744KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14637KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30123KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43309KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 23107KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20800KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 27996KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 12333KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 52410KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28524KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15321KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30120KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10864KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7948KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 19390KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14635KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 21427KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10366KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8476KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4529KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-106: Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3097617)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB3095020 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 10 uppdatering: ~ 227927KB
  • Uppdatering för Windows 10 för x 64-baserade system uppdatera: ~ 507971KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 108: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB3094995)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-066 (KB3068364) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1070KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 108: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3094996)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15-066 (KB3068368) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1123KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 887KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 861KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-109: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3080446)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • Inbäddade MS15-020 (KB3039066) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, 2012 för Windows Server och Windows XP
  • MS15-088 (KB3079757) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 14000KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 6490KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 6391KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8710KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 13112KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 8185KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 7915KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4943KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18996KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6249KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 7624KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4060KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2964KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-109: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista (KB3093513)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x 64-uppdatering: ~ 1675KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1388KB
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 1506KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1313KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-111: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3088195)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3057154 på Windows 8, Windows RT, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15-025 (KB3035131) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-038 (KB3045999) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-052 (KB3050514) i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • MS15-076 (KB3067505) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6595KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4965KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4979KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 11942KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8626KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 7019KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7551KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 15815KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18793KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3457KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6951KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2268KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3084905)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1001KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2327KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 757KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - oktober 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - oktober 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - oktober 2015 uppdatering: ~ 103694KB
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-oktober 2015: ~ 105021KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - oktober 2015 - IE-Version: ~ 51847KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 (KB2999226)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3073874)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3080042)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3080800)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3083710)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083711)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087041)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087137)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087390)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdag den 8 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 8 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3090045)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 216 KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 269 KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 266 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 213 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 6 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 6 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 4,715 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4,135 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8 och Windows 8.1 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2,822 KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 3,197 KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 3,202 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2,822 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 4,712 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4,134 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Inbäddade Standard 7 Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3083710)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2,545 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3,116 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3,547 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083711)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2,855 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3,570 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2,815 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Måndag den 5 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på måndag den 5 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 på Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 786KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 577KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 1 oktober 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 1 oktober 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 574KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 784KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdag den 30 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på onsdag den 30 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3090045)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 219KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 273KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 270KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 216KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3093266)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3095020 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 226656KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 505674KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3096652)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081454 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7347KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8806KB

  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Tisdagen den 29 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 29 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB2999226)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 496KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 936KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 22 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 22 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3096053)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3003729 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9915KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4480KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 9146KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Måndag den 21 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på måndag den 21 September 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3087040)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB3087916 i Windows 10, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • KB3089023 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8865KB
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 18622KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18623KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8865KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8407KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36755KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16400KBInternet Explorer Flash Player för Windows RT uppdatering: ~ 8407KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 15 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag den 15 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3095020)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS15-097 (KB3081455) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Kumulativ uppdatering för Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 394417KB
  • Kumulativ uppdatering för uppdatering av Windows-10: ~ 199554KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB2999226)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 415KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 807KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 364KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ högst 1157KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 438KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 367KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 838KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 443KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 484KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 923KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3073874)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2470KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2093KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 304KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3080042)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 563KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 282KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 299KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3080079)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 10323KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5980KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 10467KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3080800)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 62KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 57KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 59KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3082353)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1720KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 831KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1061KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3083729)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 242KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3084905)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1005KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2337KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 765KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087041)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1958KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 954KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 936KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087137)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1164KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2218KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1142KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3087390)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6154KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4004KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3999KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 8 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 8 September 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3083992)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB2923398 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 217KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 171KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 199KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 156KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7728KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 16014KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17987KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-083: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3073921)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS10-012 (KB971468) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 251KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 578KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 344KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 094: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3087038)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008

  Ersätter: MS15-093 (KB3087985) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28764KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54174KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28116KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 41536KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 20262KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 16746KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 43857KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 23095KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 12337KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 21069KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 22543KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14617KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30103KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 44579KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28504KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10866KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14617KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 21428KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15324KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30106KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7949KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 19386KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4529KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8472KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10415KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-096: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3072595)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-016 (KB2923392) i Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 1892KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 3766KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 3816KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 871KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 2443KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 2830KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 619KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 097: Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3081455)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB3081448 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 392325KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 198505KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 097: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3086255)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 43KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 44KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 53KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 49KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 44KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 47KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 51KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 54KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 097: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3087039)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-078 (KB3079904) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1863KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2357KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1862KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2070KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2694KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1772KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1369KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1995KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3648KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3356KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1245KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1803KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1567KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 097: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3087135)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: KB3065979 i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2362KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3546KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1173KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-098: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3069114)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-045 (KB3046002) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2989KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4645KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1180KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4742KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2984KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1152KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2728KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4532KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2822KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4791KB


  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-100: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista (KB3087918)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1906KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 1906KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1912KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 1910KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 1906KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1906KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1308KB
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 1310KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3074228)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 464KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 760KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 308KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3074229)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 899 ser KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 892KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 598KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074230)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1186KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 1186KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3074231)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 87KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 Update för Windows 8: ~ 83KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT Windows Update: ~ 72KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3074232)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-uppdatering: ~ 86KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 8.1 för Windows Update: ~ 83KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT 8.1 för Windows Update: ~ 73KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074233)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1535KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x 64-uppdatering: ~ 1535KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074541)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS12-025 (KB2656374) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 377KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 652KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 660KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3074543)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS12-025 (KB2656373) i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 633KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 646KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 352KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3074544)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 645KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 636KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3074545)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 594KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 582KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074547)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS12-025 (KB2656368) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 2418KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 2482KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 IA-64 för IA64-uppdatering: ~ 2638KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3074548)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 934KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 1104KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 621KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3074549)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-uppdatering: ~ 456KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 441KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 234KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074550)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1642KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 1643KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3074552)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 Update för Windows 8: ~ 358KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 365KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT Windows Update: ~ 288KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3074553)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-uppdatering: ~ 366KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 8.1 för Windows Update: ~ 357KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT 8.1 för Windows Update: ~ 290KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 101: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3074554)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1749KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista för x 64-uppdatering: ~ 1749KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 102: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3082089)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2893519 i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • KB3035553 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3057KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1867KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1847KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5306KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9420KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 4503KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 102: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3084135)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-054 (KB2988948) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 497KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 803KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 521KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 520KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 333KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 337KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 418KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 283KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 544KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 796KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 861KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 549KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 105: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3087088)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 395KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3081454)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081451 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8810KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7346KB

  Beskrivning: uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, 2012 för Windows Server, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3092627)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB973687 i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1716KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3341KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1734KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1601KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3392KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1178KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 958KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2123KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2747KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - September 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - September 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-September 2015: ~ 92473KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - September 2015 uppdatering: ~ 90759KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - September 2015 - IE-Version: ~ 45380KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3072305)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 för x 64-baserade system (KB3052480)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3060746)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3066441)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3075249)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3077715)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3078667)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3078676)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3079318)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3079850)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3080149)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3083324)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083325)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 3 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdagen den 3 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3083324)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2544KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3116KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3548KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083325)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3572KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2855KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2819KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 1 September 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på tisdag 1 September 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3092627)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 946KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2229KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2728KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 27 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag den 27 augusti 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3081448)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS15-093 (KB3081444) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Kumulativ uppdatering för Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 383530KB
  • Kumulativ uppdatering för uppdatering av Windows-10: ~ 193463KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3081449)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3074678 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 2543KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 1544KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3081451)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081437 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8780KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 7339KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3081452)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081441 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 5388KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 12026KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 25 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 25 augusti 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3072318)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdag den 20 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag den 20 augusti 2015.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15 093: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3087985)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 18 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 18 augusti 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS15 093: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3087985)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 16834KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 7663KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 7149KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 7340KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 16376KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 5998KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 18867KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 6915KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x 64-uppdatering: ~ 15062KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 7602KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 6457KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 8632KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 3023KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 16686KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 8975KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 5291KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 4159KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 3018KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 1898KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 6907KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 6686KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15094KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 2174KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 3241KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 1795KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 093: Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3081444)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk
  Ersätter: KB3081438 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Kumulativ uppdatering för Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 376478KB
  • Kumulativ uppdatering för uppdatering av Windows-10: ~ 188719KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3089023)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18529KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 8805KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 8429KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3081437)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3081427 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 6985KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8412KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 10 (KB3081441)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 5388KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 12023KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3052480)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 842KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1671KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3060746)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 894KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 669KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 727KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3066441)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 949KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 493KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 457KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 571KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1027KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 436KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3075249)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 111KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 99KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 99KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1229KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 903KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 875KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3077715)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 629KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 531KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 572KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 775KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 500KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 323KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 475KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 678KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 162KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 177KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 491KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 592KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 520KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3078667)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 437KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 874KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1241KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3078676)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 132KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 112KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 116KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3079318)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 83KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 73KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 77KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3079850)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 67KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 74KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 73KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 65KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3080149)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 702KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1068KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 272KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 17125KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 8285KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 19838KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3080457)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962182 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 40801KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 39844KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081397)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962186 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 24641KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 25598KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081398)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962190 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 21939KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 20983KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081399)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962189 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 26518KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 27474KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081401)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962188 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:

  • 8.1 för Windows update: ~ 19592KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 20549KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081402)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962192 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 20825KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 21781KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081403)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962187 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 22966KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 23922KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3081405)

  Språk: alla
  Distribution: WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2962191 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 25407KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 26364KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Fredag 14 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag 14 augusti 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3081438)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: MS15-080 (KB3081436) på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 3985KB
  • Kumulativ uppdatering för Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 369201KB
  • Kumulativ uppdatering för uppdatering av Windows-10: ~ 186352KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 11 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 11 augusti 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10, Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3087916)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3079777 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player for Windows 10 för x 64-baserade system update: ~ 18527KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player for Windows 10: ~ 8806KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 11635KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 31235KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 10819KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35880KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16167KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8429KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-079: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3078071)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ersätter: MS15-065 (KB3065822) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54148KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28738KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28077KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18585KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 40189KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15483KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43716KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 21622KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 22532KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14617KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30067KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20946KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 44567KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 10945KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 28077KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14615KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14800KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30071KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10857KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18740KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7733KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 21413KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10361KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10361KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10361KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3072303)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048068) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 8277KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 6038KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3072305)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048070) i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 5460KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 7674KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3072306)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048071) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 4292KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 6050KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3072307)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048072) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 4273KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 6006KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 i Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3072309)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048074) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15880KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 Update för Windows Server 2008/Windows Vista x 86: ~ 11166KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3072310)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3048077) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 86-uppdatering: ~ 2850KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 4619KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 i Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3072311)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-044 (KB3057781) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2-uppdateringen: ~ 2381KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 3287KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3078601)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-078 (KB3079904) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2673KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3959KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2645KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2990KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4562KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 2486KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4182KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 8411KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 8763KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6795KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 7871KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4031KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2337KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-080:Security-uppdatering för Windows 10 (KB3081436)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: KB3081424 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 186364KB
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 368943KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 082: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3075220)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS13-029 (KB2813347) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2226KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5154KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2381KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4168KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1924KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 2019KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2265KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3873KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3987KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1572KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2274KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 828KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 082: Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB3075221)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-029 (KB2813347) i Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 3099KB
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1920KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 082: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3075222)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1870KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3749KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 082: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3075226)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-069 (KB3070738) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2358KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4892KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-083: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3073921)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS10-012 (KB971468) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 340KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 247KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 575KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 664KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-084: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3076895)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS14-067 (KB2993958) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • MS15-039 (KB3046482) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1233KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2684KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1197KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1595KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3388KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1171KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2224KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 939KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2720KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2744KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 955KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2121KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1350KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-085: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3071756)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-025 (KB3035131) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-038 (KB3045999) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-052 (KB3050514) i Windows 8 och Windows Server 2012
  • MS15-076 (KB3067505) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5544KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3976KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3812KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 13346KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 9365KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 7193KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 16583KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 8218KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18740KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2548KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3761KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 7013KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-087: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 (KB3073893)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 40KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 40KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-088: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3046017)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 263KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 172KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 171KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 196KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 257KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 179KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 202KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 168KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 210KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 197KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 207KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 160KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-088: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3079757)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS15-020 (KB3039066) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6774KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4407KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17406KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4059KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 7630KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6255KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 089: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3076949)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 145KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 315KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 143KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 159KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 313KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 145KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 176KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 364KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 124KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 222KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 090: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3060716)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-025 (KB3035131) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-038 (KB3045999) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-052 (KB3050514) på Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012
  • MS15-076 (KB3067505) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 3373KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4803KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3385KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 12408KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8554KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6749KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 15676KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 7521KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18673KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3486KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2293KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 7007KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 092: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3083184)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 21746KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 Update för Windows 8: ~ 9139KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT Windows Update: ~ 6506KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 092: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3083185)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 8.1 för Windows Update: ~ 9152KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-uppdatering: ~ 21775KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 RT 8.1 för Windows Update: ~ 6522KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15 092: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3083186)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 7596KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.6 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 15895KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3081440)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3038936)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB3025417 på Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 3985KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 5056KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3606KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 5946KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4722KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3145KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - augusti 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - augusti 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 10, 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-augusti 2015: ~ 99758KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - augusti 2015 uppdatering: ~ 97803KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - augusti 2015 - IE-Version: ~ 48902KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3075851)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3044374)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3050267)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3055343)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3061493)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3065013)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3065988)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3070071)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3071663)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3075853)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:


Torsdag 6 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehåll som släpps på torsdag 6 augusti 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3072318)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdagen den 5 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdagen den 5 augusti 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Kumulativ uppdatering för Windows-10 (KB3081424)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3074683 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 325529KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 159272KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för Windows 10 (KB3081427)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB3074677 på Windows 10
  Rikta plattformar: Windows 10
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 10 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 8299KB
  • Uppdatering av Windows-10: ~ 6820KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 10 dynamisk uppdatering används av Windows 10 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3072318)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag den 4 augusti 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 4 augusti 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6258KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5461KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4184KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 4801KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 4808KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4196KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6263KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5467KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3075851)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2358KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4892KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3075853)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 56KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 50KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 49KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdagen den 30 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdagen den 30 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3083669)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 50KB
  • 8.1 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 54KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdag 29 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag den 29 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3072318)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1463KB
  • 8.1 för Windows för x 64-baserade system update: ~ 2385KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 28 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 28 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3055343)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 868KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 589KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 574KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 21 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som är schemalagd för övergång på tisdagen, juli 21,2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3061493)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 56KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 50KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 49KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3065013)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 889KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1164KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 923KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3070071)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 65KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 66KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 73KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 73KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 65KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3071663)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 3783KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 8411KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3442KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7 (KB3071740)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8.1/Windows 8: ~ 601KB
  • Windows 8.1/Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 751KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 684KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 603KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3072019)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 548KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 457KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 473KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Måndag den 20 juli 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på måndag den 20 juli 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-078: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3079904)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-077 (KB3077657) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 466KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 242KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 221KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 482KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 252KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 220KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 515KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 259KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 722KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 721KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 500KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 259KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 645KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Fredag den 17 juli 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag den 17 juli 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB2976978)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 15 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag 15 juli 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3079777)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB3065823 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT 8.1*, Windows Server 2012 R2, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18308KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8820KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8427KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 36142KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16333KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8429KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 14 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 14 juli 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3057154)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB2923398 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • KB2982378 i Windows inbyggda Standard 7
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7375KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4994KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3729KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6895KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3718KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6518KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 769KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 815KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 409KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-006: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3004365)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-006 (KB3004365) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1830KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2904KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1765KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-065: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3065822)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter: MS15-056 (KB3058515) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 89265KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 46260KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 44955KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 27293KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 59514KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 22561KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 75944KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 44156KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 28108KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 31351KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 13967KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 66538KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20909KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 38065KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 37029KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 44205KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 24022KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 9621KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 28165KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 18944KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 13899KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 20905KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 13607KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4433KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 10629KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 31614KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14024KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10806KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 31610KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 24555KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 13622KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4311KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10640KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-066: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 (KB3068364)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-019 (KB3030630) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 470KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-066: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3068368)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15-019 (KB3030398) i Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 237KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 618KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 474KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1568KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1068KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 678KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 685KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-066: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3068404)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-019 (KB3030403) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1537KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1055KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 666KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-067: Säkerhetsuppdatering för Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3067904)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS15-030 (KB3035017) på Windows 8 Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1425KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1141KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 608KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1047KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-067: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3069762)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS15-030 (KB3036493) i Windows 7 som Standard och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1372KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1115KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-068: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3046339)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 184KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 273KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 183KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 182KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-068: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3046359)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 92KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-069: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3061512)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 44KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 36KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 36KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-069: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3067903)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 129KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 225KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 135KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 230KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 707KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 757KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 584KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 584KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1718KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-069: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3070738)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2984981 i Windows inbyggda Standard 7
  • KB2994023 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4889KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2358KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-071: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003 (KB3068457)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-027 (KB3002657) på Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 556KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 511KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1 333 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 864KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 903KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 1325KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 1046KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 681KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1 084 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1530KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-072: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3069392)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS14-036 (KB2964736) på Windows 8.1 Windows RT 8.1, Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012
  • MS14-036 (KB2965155) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • MS15-035 (KB3046306) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 492KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 949KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 454KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1026KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 566KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 436KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 362KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 183KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 534KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 188KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 538KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 358KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 623KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1027KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1460KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 632KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-073: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3070102)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-061 (KB3057839) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1931KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1661KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1682KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2255KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1869KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1588KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1142KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1 514 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2984KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2687KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1030KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1351KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1 423 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2492KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3301KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1421KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-074: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3072630)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3000988 i Windows Server 2003
  • KB3008627 på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • KB3035553 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS14-049 (KB2918614) på Windows inbyggda Standard 7- och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1909KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3755KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1656KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5135KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9875KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 4403KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3404KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1869KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3993KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 4399KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3697KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2024KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 3987KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1885KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 5484KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1633KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-075: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3072633)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-070 (KB2876217) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 523KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1131KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 501KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1284KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 582KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 499KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 691KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1530KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2182KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 648KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2028KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1047KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2133KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 2873KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1044KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-076: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3067505)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2923398 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS13-102 (KB2898715) i Windows Server 2003
  • MS15-031 (KB3046049) i Windows inbyggda Standard 7
  • MS15-052 (KB3050514) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • MS15-055 (KB3061518) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2911KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5232KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2921KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 8421KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 5517KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 4131KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6732KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3716KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 6519KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2795KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4733KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6501KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 3162KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1493KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 4130KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-077: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3077657)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-021 (KB3032323) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 466KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 242KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 219KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 482KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 252KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 219KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 259KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 515KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 720KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 501KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 721KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 260KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1337KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 857KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 638KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 645KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3065987)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3065987 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:

  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2533KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3096KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3541KB


  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3065988)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3065988 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2847KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3560KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2808KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - juli 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - juli 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows skadlig programvara borttagning verktyget x 64 Edition - juli 2015 uppdatering: ~ 97769KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - juli 2015 uppdatering: ~ 95754KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - juli 2015 - IE-Version: ~ 47877KB

  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3013791)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3018467)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029438)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3029606)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3040272)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3049989)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3053863)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3054203)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3054204)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 (KB3054205)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2008 (KB3054206)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3054256)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3056347)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3058163)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3059316)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3060383)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3060681)
  • Metedata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3060793)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3061421)
  • Metedata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3061468)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3063843)
  • Metedata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3064059)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade (KB3065979)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Fredag den 10 juli 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag den 10 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6176KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5391KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 4711KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4113KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdag den 9 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag den 9 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 762KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 564KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 565KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 763KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdagen den 8 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag den 8 juli 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3065823)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3074219 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18273KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8793KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 8406KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35730KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16295KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 8401KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 7 juli 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 7 juli 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5392KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6176KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3065987)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3099KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2532KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3540KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3065988)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2844KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3560KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2806KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 23 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 23 juni 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3074219)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3065820 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18198KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8765KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7055KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35240KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16225KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7050KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdagen den 17 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdagen den 17 juni 2015.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-057: Säkerhetsuppdatering för WEPOS och POSReady 2009 (KB3033890)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 16 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 16 juni 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3013791)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 199KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 134KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3018467)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 15581KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 7284KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 7113KB

  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029438)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 129KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 111KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 115KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3029606)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 588KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 702KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 612KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3040272)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2209KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1275KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2038KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3049989)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3463KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1754KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2087KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3053863)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 82KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 72KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 75KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3054203)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 42KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 (KB3054204)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 42KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 (KB3054205)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 47KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 57KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2008 (KB3054206)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 46KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 63KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 54KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3054256)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 988KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1479KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1026KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3056347)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 168KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 341KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 186KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3058163)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 580KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 685KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 631KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3058168)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4793KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6149KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3207KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7969KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 3735KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3748KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3059316)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2424KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1138KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1077KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3060383)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4354KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5394KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4854KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 3416KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3892KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3588KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3060681)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 154KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3060793)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 67KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 72KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3061421)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 66KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 67KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 73KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 72KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 64KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3061468)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2093KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2470KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 304KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3063843)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 283KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 228KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 239KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3064059)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 160KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 148KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 149KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3064209)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1543KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 482KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 457KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 584KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 400KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 526KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade (KB3065979)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, valfri/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2181KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1024KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3352KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2353KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1169KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3540KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2316KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3618KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1291KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdag den 10 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag den 10 juni 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3064683)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1463KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 9 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdagen den 9 juni 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3062760)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB2964757 på Windows 8.1 och Windows RT 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1372KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 1663KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1477KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3065820)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3061904 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8740KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18171KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7029KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35501KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16195KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7025KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-056: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3058515)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter: MS15-043 (KB3049563) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 53798KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28526KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28092KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 44229KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18476KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 39947KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15478KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43732KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20953KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30052KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14586KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14586KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30058KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 10577KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 21007KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 27310KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 20959KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14791KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 10634KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18733KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7727KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 19981KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 25329KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4433KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2003 x 64: ~ 23669KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9981KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14017KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10799KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8463KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10013KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4307KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8469KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-057: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3033890)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • KB2847077 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS10-082 (KB2378111) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11914KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 15887KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 11669KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 16751KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 2350KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 3174KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-060: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3059317)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-054 (KB3051768) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1429KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2709KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1376KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1346KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2821KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1396KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2101KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1048KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3227KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2071KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3206KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1047KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-061: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3057839)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3042216 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-023 (KB3034344) i Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1938KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1660KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1682KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2253KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1866KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1587KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1143KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1 514 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2984KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2689KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1351KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1030KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2495KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3301KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1422KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1421KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-062: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3062577)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-077 (KB3003381) i Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 750KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1626KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 1637KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 1638KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-063: Säkerhetsuppdatering för Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3063858)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-019 (KB2922229) i Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 948KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 485KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 360KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1576KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 738KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3643KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 428KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1114KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 859KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Windows-verktyget för borttagning av skadliga program - juni 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - juni 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-juni 2015: ~ 62811KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadliga program - juni 2015 uppdatering: ~ 60803KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - juni 2015 - IE-Version: ~ 50598KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3019270)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029432)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029603)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034348)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3037313)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3040272)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3041857)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045634)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Beskrivning:
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045746)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3054464)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Beskrivning:
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3054476)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3055323)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3055999)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3068708)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Torsdagen den 4 juni 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdagen den 4 juni 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att öppna artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 2 juni 2015

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6104KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 4634KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4029KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4040KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 4644KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5313KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3050265)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3086KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2523KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3527KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3050267)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3546KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2832KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2797KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3068708)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 383KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 525KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 28383KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 19615KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21732KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag den 19 maj 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 19 maj 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll


 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3019270)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 608KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029432)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2547KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5337KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2548KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029603)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 214KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 183KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 187KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3382KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2037KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1 728 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3037313)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3712KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3040272)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 86KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 94KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 76KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3041857)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 227KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 116KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 115KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045634)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 254KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 145KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 146KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045746)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2438KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1143KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1079KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3054464)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 398KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 796KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 406KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3054476)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 64KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 70KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 101KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3055323)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 162KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 89KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 89KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3055999)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 65KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 67KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 67KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 66KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 64KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdag den 14 maj 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag den 14 maj 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3035583 i Windows 8.1 och Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 599KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 418KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 419KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 601KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 12 maj 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 12 maj 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3061904)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3049508 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8774KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18140KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7070KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35062KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16336KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7065KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

 • MS15-043: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3049563)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter: MS15-032 (KB3038314) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 53712KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28518KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28073KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 39867KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18559KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15484KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 43711KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20953KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 22335KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14599KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 10577KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 29867KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 44229KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 21007KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 27310KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 20959KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 29888KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14597KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14791KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 10634KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18733KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7727KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 19981KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 25329KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4433KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2003 x 64: ~ 23669KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9981KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14017KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10799KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8463K
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10013KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10013KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 10013KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3045171)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS15-023 (KB3034344) i Windows 8.1, Windows RT 8.1, och Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2475KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3542KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2470KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2805KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4151KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 2309KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5630KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3013KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 7721KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 3816KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6149KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 7414KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 5922KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 2196KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 4149KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2194KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3048068)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS13-082 (KB2861190) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 6036KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 8278KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3048070)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: Inbäddade MS13 082 (KB2861191) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 5461KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 7671KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3048071)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS13-082 (KB2861194) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 4296KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 6048KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048072)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 4277KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 6006KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2003 (KB3048073)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS13-082 (KB2861189) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 19061KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.0 SP2 på Windows Server 2003 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 34900KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3048074)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter: MS12-034 (KB2656405) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 Update för Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 x 86: ~ 11169KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 15868KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-044: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3048077)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 86-uppdatering: ~ 2829KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 4595KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-045: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP Embedded (KB3046002)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS14-038 (KB2971850) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4632KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2980KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1176KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2976KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4737KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1152KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 2722KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 4526KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4788KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2817KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1380KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 1.1 SP1 på Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 x 86 (KB3023211)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2898860) i Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 1.1 SP1 på Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 x 86-uppdatering: ~ 3733KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3023213)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789646) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 4912KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 3241KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 4933KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3023215)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS12-025 (KB2656373) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS12-038 (KB2686831) på Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 4893KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 4868KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 3202KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3023217)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789650) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 5216KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 5251KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3023219)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 5164KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 5134KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 (KB3023220)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789643) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 6796KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 12702KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 12855KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3023221)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789642) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 86 uppdatera: ~ 4823KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 4863KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 och Windows Server 2003 IA-64 för IA64-uppdatering: ~ 5018KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3023222)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 3179KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 4417KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 2652KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3023223)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789649) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2908KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 2871KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 2651KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3023224)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-015 (KB2789648) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 3934KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 3933KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3032655)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS13 082 (KB2863240) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 310KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 317KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 159KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3032662)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-040 (KB2804576) i Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 86 uppdatera: ~ 2117KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 2167KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 och Windows Server 2003 IA-64 för IA64-uppdatering: ~ 2323KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3032663)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 490KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 548KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 329KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3035485)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-082 (KB2863253) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 373KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 179KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 372KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3035486)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-082 (KB2863243) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 345KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 340KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3035487)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 284KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 291KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 (KB3035488)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS13-082 (KB2863239) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 1093KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 1153KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 1309KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3035489)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 515KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 524KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 323KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-048: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3035490)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 1307KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1306KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-050: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3055642)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 215KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 172KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 176KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 281KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 209KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 169KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 157KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 189KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 280KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 397KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 306KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 163KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-052: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3050514)


  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-010 (KB3023562) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2812KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1696KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1716KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 6544KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4330KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3192KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-053: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB3050941)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-019 (KB3030630) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1059KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-053: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3050945)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-019 (KB3030398) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  • MS15-019 (KB3030403) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 410KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1116KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 890KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1457KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 2083KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 853KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 685KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-053: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3050946)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-019 (KB3030403) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1501KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 827KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 2021KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-054: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3051768)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 952KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1954KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 931KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2260KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1091KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 935KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 800KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1593KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2424KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 799KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1571KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2407KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-055: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3061518)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB3047641 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • MS15-031 (KB3046049) i Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 197KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 391KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 198KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 7108KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4588KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3374KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3531KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5829KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 5204KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2978KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1683KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2391KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 694KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1085KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1592KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 574KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - maj 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - maj 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - maj 2015 uppdatering: ~ 62757KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - maj 2015 - IE-Version: ~ 49620KB
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-maj 2015: ~ 50576KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3037580)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen kan behöva installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB2998097)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3003729)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3013531)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3013538)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3015696)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020369)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020370)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3021910)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3022345)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3033446)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Dynamisk uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3036216)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3037924)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3038002)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3038562)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3038701)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3042216)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3043812)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3044673)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3045645)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045717)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045719)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3045992)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows 8.1 (KB3046480)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3046737)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows RT 8.1 (KB3046743)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3047254)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3047255)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3047276)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3047641)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048043)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048097)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Dynamisk uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048100)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 för x 64-baserade system (KB3053946)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3054169)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 06 maj 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag 06 maj 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3022345)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 05 maj 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 05 maj 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3022345)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2679255 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 28398KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 19611KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21730KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048043)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen måste installeras.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Måndag 04 maj 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på måndag 04 maj 2015

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-035: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3046306)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 29 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag den 29 April 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3003729)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9965KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4500KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 9167KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020369)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 9178KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 3960KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 12343KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3021910)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 10443KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4629KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 9582KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3045645)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2576KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2086KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 313KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1984KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1684KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2115KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3046480)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 61KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 58KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2079KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 4608KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048043)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1230KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 611KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 571KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048097)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2092KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2467KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 304KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 28 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 28 April 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3047276)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 67KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 66KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 66KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 72KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 72KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 64KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3054169)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1433KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3026KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1523KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 21 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 21 April 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB2998097)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 780KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3013531)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1305KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 990KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 991KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1376KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1768KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1391KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1470KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2006KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3013538)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3649KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 2646KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3064KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3015696)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 763KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 684KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 466KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020370)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8, Windows RT*, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 127KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 162KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 138KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 178KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 138KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 138KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 287KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 137KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 282KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3022345)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 527KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 385KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 446KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3033446)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 164KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 148KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 175KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3036216)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2122KB
  • 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system uppdatera: ~ 2522KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 8.1 dynamisk uppdatering används av Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3037924)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 184KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 161KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 163KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3038002)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 164KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 148KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 175KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3038562)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1763KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2892KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1784KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3038701)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 734KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1420KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 759KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1328KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 705KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 725KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3042216)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1665KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1933KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1689KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3043812)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1528KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1528KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1528KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4297KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4689KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3091KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3044673)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 144KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 256KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 123KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 167KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 298KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 123KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045717)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 814KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1283KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 846KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045719)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 77KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 130KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 76KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3045992)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 496KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 590KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 491KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 650KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 871KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 475KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3046737)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 136KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 116KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 114KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows RT 8.1 (KB3046743)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 40KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows RT 8.1 (KB3047254)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 160KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 192KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 168KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3047255)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 189KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 166KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 165KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3047641)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 391KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 198KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 198KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3048100)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 226KB
  • 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system uppdatera: ~ 226KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 8.1 dynamisk uppdatering används av Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3048761)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 874KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 437KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1241KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 för x 64-baserade system (KB3053946)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 32KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Fredag den 17 April 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag den 17 April 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - April 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - April 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Onsdagen den 15 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag 15 April 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3049508)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3044132 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8794KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18151KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7092KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 34884KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16198KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7090KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdag 14 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 14 April 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3045755)


  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 117KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 225KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 121KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-032: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3038314)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter:
  • MS15-018 (KB3032359) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 53825KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28529KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28101KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18727KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 40508KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15490KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20922KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 10305KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 30040KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43714KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 20538KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14561KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 21980KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43459KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 26541KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30047KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10348KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14785KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14557KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18721KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 20410KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7728KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9701KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8462KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 19975KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 25330KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 23056KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14014KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10802KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8467KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8467KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4311KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-034: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3042553)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS13-039 (KB2829254) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 476KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 377KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 395KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 480KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 342KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 331KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 383KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 275KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 609KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-035: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3046306)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 183KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 361KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 534KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 359KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 537KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 188KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 623KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1026KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1459KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 632KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-037: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3046269)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 56KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 56KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 62KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-038: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 R2 (KB3045685)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 186KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 255KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 193KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 257KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 181KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 184KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 262KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 176KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 443KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 456KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 186KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 267KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 R2 x 64: ~ 851KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 R2: ~ 614KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-038: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3045999)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS15-025 (KB3033395) i Windows Server 2003
  • MS15-025 (KB3035131) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-031 (KB3046049) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5812KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3879KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3876KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 11407KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 7687KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 6078KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 14191KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 6853KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 16458KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2261KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 3445KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 6934KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 4730KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 2702KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 4963KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-039: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3046482)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-067 (KB2993958) på Windows Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1089KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 514KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1366KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1381KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1116KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 527KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 2341KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 922KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1699KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 913KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-040: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB3045711)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 1246KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 1.1 SP1 på Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 x 86 (KB3037572)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901115) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 1.1 SP1 på Windows Server 2003 R2 x 86-uppdatering: ~ 1277KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3037573)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901113) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 för x 64-uppdatering: ~ 6638KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 och Windows Vista SP2 x 86 uppdatera: ~ 6245KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2008 SP2 för Itanium-baserade system update: ~ 4667KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3037574)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: Inbäddade MS14-009 (KB2901112) på Windows Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 SP1 x 86 uppdatera: ~ 3958KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5.1 på Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 4344KB
  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 för Windows Server 2008 R2 SP1 för Itanium-baserade system update: ~ 3101KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8 och Windows Server 2012 (KB3037575)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901120) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8 och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 Update för Windows 8: ~ 4416KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 4797KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3037576)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901125) på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 4344KB
  • .NET Framework om Microsoft 3.5 8.1 för Windows Update: ~ 3981KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 (KB3037577)


  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901111) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 7364KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 för datorer med x 64-uppdatering: ~ 14149KB
  • .NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14274KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003 (KB3037578)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901110) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 86 uppdatera: ~ 6606KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10253KB
  • .NET Framework om Microsoft 4 på Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 och Windows Server 2003 för IA64-uppdatering: ~ 10699KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3037579)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901128) på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 6998KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 8.1 för Windows Update: ~ 5975KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 RT 8.1 för Windows Update: ~ 4303KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3037580)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901127) i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 Update för Windows 8: ~ 5569KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 5974KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 RT Windows Update: ~ 4171KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-041: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3037581)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-009 (KB2901126) på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 6789KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 och Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 11161KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-042: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3047234)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB2966407 på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5090KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - April 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - April 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - April 2015 uppdatering: ~ 51998KB
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-April 2015: ~ 53902KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - April 2015 - IE-Version: ~ 43132KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade (KB2894842)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 2.0 SP2 på Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade (KB2894843)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 1.1 SP1 på Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2894845)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Säkerhetsuppdatering för.NET Framework om Microsoft 4.5 och 4.5.1 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB2894854)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB2990214)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3013769)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3042085)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3044374)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3048778)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3000850)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  Mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 07 April 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag 07 April 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6124KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5337KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4049KB
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 4642KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4041KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 4633KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6129KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5340KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3042085)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 257KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 311KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 251KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS14-018: 8.1 för Windows Update, Windows RT 8.1 uppdatering och uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB2919355)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB2990214)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3044374)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Fredag 03 April 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag 03 April 2015

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Fredag den 27 mars 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på fredag den 27 mars 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3000850)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk om du vill gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows XP inbäddade (KB3049874)

  Språk: alla
  Distribution: katalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB2998527 i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  • Inbyggda KB3013410 i Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 367KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 277KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 775KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 500KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 476KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 679KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 162KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 520KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 7 (KB3035583)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 491KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 327KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 472KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 324KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdag den 26 mars 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag den 26 mars 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3050995)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 197KB
  Beskrivning:
  Den här uppdateringen löser ett problem som kräver en uppdatering av betrodda certifikatarkivet på Windows-System och för att hålla systemen uppdaterade. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB2990214)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB2990214 på Windows 7
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3053KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2496KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3491KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3044374)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB3008188 på RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  • KB3014460 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2866KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3579KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 2823KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Onsdagen den 25 mars 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag den 25 mars 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 24 mars 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 24 mars 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6,121 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5,343 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 4,650 KB
  • Uppdatering för Windows 8.1/Windows 8: ~ 4,065 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 6,124 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5,346 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8 (KB3008273)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Ersätter: KB2957026 på Windows 8
  Rikta plattformar: Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 998 KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 1,369 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3048778)

  Språk: alla
  Distribution: Valfritt/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 928 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 460 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 444 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 925 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 458 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 391 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 19 mars 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag 19 mars 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3048051)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 196KB
  Beskrivning:
  Den här uppdateringen löser ett problem som kräver en uppdatering av betrodda certifikatarkivet på Windows-System och för att hålla systemen uppdaterade. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3000850)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Måndag 16 mars 2015

Det här är en sammanfattning av de nya och ändrade innehållet som planeras släppas på måndag den 16 mars 2015.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS15-025: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3033395)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • MS15-027: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3002657)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 10 mars 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdagen den 10 mars 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhet Uppdatering för Windows Inbäddade Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3033929)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Klassificeringen: säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB2982378 i Windows inbyggda Standard 7
  • KB3004394 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 26932KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 20032008 R2 x 64-uppdatering: ~ 44746KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 20044KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3044132)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB3021953 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18168KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8792KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7075KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35458KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16345KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7074KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Kan du skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft.For en fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen, se den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3032359)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter:
  • MS15-009 (KB3021952) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows Server tekniska Prego till, 8.1 för Windows, Windows-RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 28723KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 54125KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 28291KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 39926KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18474KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15491KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 25071KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 29994KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 9866KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 19575KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 43722KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 48293KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14518KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20922KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 25246KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14516KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10346KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14786KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7728KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 30006KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18724KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 20428KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 25317KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4432KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10806KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 19977KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14019KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 23052KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9701KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8463KB
  • Internet Explorer 8 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 9711KB
  • Internet Explorer 6 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4313KB
  • Internet Explorer 7 för WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8468KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 20428KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 10346KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2003 x 64: ~ 23052KB
  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9701KB
  • Internet Explorer 7 Dynamic Installer för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8463KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 7 Dynamic Installer för Windows Server 2003 x 64: ~ 19977KB
  • Uppdatering för Internet Explorer 7 Dynamic Installer för Windows Server 2003 IA-64: ~ 25317KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-019: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3030398)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktig: Windows Vista och Windows XP Embedded
  • Måttlig: Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter:
  • Inbäddade MS14-084 (KB3012172) på Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 617KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 473KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 235KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1567KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 678KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1068KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 685KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-019: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 (KB3030403)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Måttlig: Windows Server 2003
  Ersätter: MS14-084 (KB3012168) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 666KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1535KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1055KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-019: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB3030630)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: måttlig
  Ersätter: MS14-084 (KB3012176) i Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 470KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

 • MS15-020: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3033889)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 929KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 460KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 443KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 925KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 459KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 393KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 711KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 358KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 967KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 685KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 352KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 937KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 636KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1458KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 632KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-020: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT, 2012 för Windows Server, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3039066)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS12-048 (KB2691442) i Windows Server 2003
  • MS14-027 (KB2926765) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows inbyggda Standard 7
  • MS14-027 (KB2962123) på Windows Server 2012 R2 och Windows RT 8.1 Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT*, Inbäddad Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 13948KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 6468KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 6372KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6783KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 4412KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17420KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 13108KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 8708KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 8193KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4059KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6252KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 7623KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 7393KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 2946KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 6334KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2963KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-021: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3032323)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS13-081 (KB2847311) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 241KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 464KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 219KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 252KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 482KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 219KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 259KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 515KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 720KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 260KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 720KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 501KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1338KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 856KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 638KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 645KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-022: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003 (KB2881068)Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-022 (KB2837616) i Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows SharePoint Services 3.0: ~ 15600KB
  • Uppdatering för Windows SharePoint Services 3.0 x 64 Edition: ~ 18745KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-023: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3034344)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-010 (KB3013455) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1930KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1665KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1688KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2265KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1874KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1588KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1142KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1513KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2977KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1347KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2694KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1030KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1422KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2493KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3298KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1420KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-024: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3035132)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-016 (KB3029944) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1351KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 654KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 578KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 790KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1647KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 545KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3476KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1681KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3913KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3916KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1257KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2578KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2317KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3618KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1291KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-025: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3033395)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS13-031 (KB2813170) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 4729KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 2181KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2529KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 2218KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-025: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3035131)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS13-048 (KB2839229) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-010 (KB3023562) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS15-015 (KB3031432) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2 och Windows inbyggda Standard 7
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4458KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3029KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3043KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9823KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 6871KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 5617KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 6347KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 11475KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 11580KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2281KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3991KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1822KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-027: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003 (KB3002657)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS10-101 (KB2207559) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 556KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 513KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1334KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 864KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 903KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 1045KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 1325KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 681KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1530KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1085KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-028: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3030377)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 121KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 102KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 104KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 185KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 391KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 134KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 117KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 219KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 295KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-029: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3035126)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB2913152 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 201KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 327KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 198KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 343KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 210KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 205KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 535KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 311KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 472KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 200KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 476 kB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 324KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-030: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 och Windows 7 (KB3035017)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-030 (KB2965788) i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1045KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1400KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1141KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1425KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 x 64-uppdatering: ~ 535KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 438KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-030: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7- och Windows 7 (KB3036493)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7- och Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 för x 64-baserade system: ~ 1383KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1117KB

  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-031: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3046049)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • Inbäddade MS14-066 (KB2992611) i Windows Server 2003 och Windows XP
  • MS15-010 (KB3023562) på Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 199KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 392KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 198KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4280KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 6622KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3233KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5343KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3081KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 4405KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2956KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2378KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1674KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 694KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1085KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1592KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 574KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows Server 2003 (KB3000988)
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2661254 i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1861KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 3923KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 5373KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3008627)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 1,935 KB
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 3,512 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3012235)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 520 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 792 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 524 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3012702)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 7,415KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 15,137 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 7,311 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 14,555 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 10,050 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 9,026 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3013172)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 59 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 90 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 59 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3018133)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 44 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 44 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 45 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3022796)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1,145 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2,438 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1,078 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3024751)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 310 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 650 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 342 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3024755)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 341 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 557 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 341 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för 8.1 för Windows, Windows-RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3025417)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB2976536 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows 8 och RTTarget för Windows-plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 5,004 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3,961 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3574KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4,643 KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 6,316 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3,110 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen för att förbättra funktionen skydd i WindowsDefender. Se den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3027209)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB2965699 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2,167 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1,285 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1,306 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för 8.1 för Windows och Windows RT 8.1 (KB3029606)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows RT* 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 702 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 585 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 611 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3029803)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter: KB3006958 på Windows 8.1
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 425 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 519 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 403 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3030947)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1,822 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3,965 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3032613)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 53 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 54 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 38 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034348)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1,333 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1,990 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1,007 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3035527)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1,010 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1,639 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1 000 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3035553)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 674 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1,258 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 659 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3036228)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 610 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1,230 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 572 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för 8.1 för Windows, Windows-RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3036562)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  upersedes: KB3019868 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows 8 och Windows RT
  Rikta plattformar:: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 62 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 61 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 62 KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 69 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 68 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 61KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3036612)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 331 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 717 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 314 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3037623)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2/Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 752 KB
  • Uppdatering för Windows 8.1/Windows 8: ~ 601 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 685 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 603 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - mars 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - mars 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version
  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-mars 2015: ~ 50269KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - mars 2015 uppdatering: ~ 48400KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - mars 2015 - IE-Version: ~ 39935KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt säkerhetsinnehåll:

 • MS14-084: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3012176)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Tisdag 24 februari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdag den 24 februari 2015.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3006137)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT *, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 4,616 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6,001 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 5,234 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 4,364 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 3,679 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3,786 KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5,313 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 4,385 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 169 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 1,432 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 1,429 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 1,431 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 12 februari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdagen den 12 februari 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Windows 7 servicepack 1 (KB976932)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Tisdagen den 10 februari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdagen den 10 februari 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3004375)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter:
  • KB2982378 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 9931KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 6979KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 5682KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 11800KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 6531KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 11733KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-009: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3021952)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Kritisk: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista och Windows XP inbäddade
  • Måttlig: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ersätter:
  • MS14-080 (KB3029449) på 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 52266KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 27458KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 27012KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 38890KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 18115KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 15055KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5346KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 50977KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 29858KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 9855KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 19603KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 20922KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 3085KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 14408KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 servicepack 1 för x 64-baserade system update: ~ 43635KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 27501KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 25237KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008 R2 IA-64-uppdatering: ~ 4408KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 29865KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 7725KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 14403KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 10346KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 14783KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 20409KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 IA-64-uppdatering: ~ 18725KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 19973KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 25327KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 4430KB
  • Internet Explorer 7 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 8461KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 IA-64-uppdatering: ~ 14021KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003-uppdateringen: ~ 9594KB
  • Internet Explorer 8 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 22799KB
  • Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 x 64-uppdatering: ~ 10799KB
  • Internet Explorer 6 för Windows XP Embedded WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 4312KB
  • Internet Explorer 7 för Windows XP Embedded WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 9606KB
  • Internet Explorer 8 för Windows XP Embedded WEPOS och POSReady 2009 uppdatering: ~ 8467KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-009: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer (KB3034196)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Viktigt: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Vista
  • Låg: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows 8.1: ~ 1618KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 3723KB
  • 11 för Internet Explorer för uppdatering av Windows RT 8.1: ~ 1718KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3265KB
  • Internet Explorer 10 för Windows 8-uppdatering: ~ 1360KB
  • Internet Explorer 10 för uppdatering av Windows-RT: ~ 1079KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2481KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1151KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 för x 64-baserade system update: ~ 3783KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3723KB
  • 11 för Internet Explorer för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1617KB
  • Internet Explorer 10 för Windows Embedded Standard 7/Windows 7 update: ~ 1646KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-uppdatering: ~ 2481KB
  • Internet Explorer 9 för Windows Server 2008/Windows Vista-uppdatering: ~ 1152KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-010: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3013455)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS11-012 (KB2479628) på Windows 7
  • MS11-034 (KB2506223) i Windows 7
  • MS11-054 (KB2555917) på Windows 7
  • MS11-077 (KB2567053) på Windows 7
  • MS11-084 (KB2617657) på Windows 7
  • MS11-087 (KB2639417) på Windows 7
  • MS12-008 (KB2660465) på Windows 7
  • MS12-018 (KB2641653) på Windows 7
  • MS12-041 (KB2709162) på Windows 7
  • MS12-047 (KB2718523) på Windows 7
  • MS12-055 (KB2731847) på Windows 7
  • MS12-075 (KB2761226) på Windows 7
  • MS12-078 (KB2779030) i Windows 7
  • MS13-005 (KB2778930) på Windows 7
  • MS13-016 (KB2778344) på Windows 7
  • MS13-036 (KB2808735) på Windows 7
  • MS14-079 (KB3002885) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1669KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1930KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1690KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2263KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1877KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1586KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 1511KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1141KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2972KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2695KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1348KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1029KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2490KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1421KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3297KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1420KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-010: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3023562)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • KB2982378 i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS14-066 (KB2992611) i Windows Server 2008, Windows Vista och Windows Server 2003
  • MS14-074 (KB3003743) på RT 8.1 för Windows och Windows-RT
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2801KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 1694KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1717KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 4029KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 6109KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 3093KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 5489KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3148KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 4544KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 2954KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1675KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2378KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1085KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 694KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1590KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 535KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-011: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och anpassad Support för Windows Vista (KB3000483)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Ersätter:
  • MS13-031 (KB2813170) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS13-048 (KB2839229) i Windows Server 2008 och Windows Vista
  • MS15-001 (KB3023266) i Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 6346KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 4537KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 4499KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 12293KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 16678KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 9835KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 11335KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 20008KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 20707KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 3355KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 5579KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4116KB
  • Uppdatering för Windows 7 anpassad Support: ~ 5185KB
  • Windows 7 för x 64-baserade system anpassad Support uppdatering: ~ 9337KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-014: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3004361)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 194KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 410KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 181KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 350KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 183KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 177KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 174KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 350KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 463KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 181KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 353KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 467KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 623KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 878KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1280KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 623KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-015: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3031432)

  Språk: alla

  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS15-001 (KB3023266) i Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 4456KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3031KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3044KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 13709KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 9858KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 8244KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 9924KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 18144KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 18995KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-016: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3029944)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-085 (KB3013126) på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 654KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 1350KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 579KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 788KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1646KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 548KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 1679KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3474KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3911KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1258KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2579KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 3916KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 2316KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 3618KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 1291KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2952664)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 5836KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5193KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB2955808)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 1664KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 745KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 857KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows 8 (KB2976978)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 4384KB
  • Uppdatering för Windows 8.1/Windows 8: ~ 3926KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB2977759)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 5836KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 5193KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3004394)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Ersätter:
  • KB2749655 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 2250KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 1293KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2075KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3005788)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2268KB
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 3612KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3993KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8 (KB3008273)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 1362KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 993KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3016074)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 700KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 913KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 459KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8 och Windows RT (KB3019868)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8 och Windows RT*
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows x 64-uppdatering: ~ 62KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 62KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 62KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 68KB
  • Windows 8 x 64-uppdatering: ~ 69KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 60KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows inbyggda Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade (KB3020338)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, Rekommenderade/Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 597KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 294KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 277KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 336KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 696KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 272KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 629KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 302KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 905KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 926KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 660KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 309KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 741KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1870KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1273KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 748KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7 (KB3021917)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 305KB
  • Uppdatering för Windows 7 x 64: ~ 420KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Dynamisk uppdatering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB3034394)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar och WSUS
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 3328KB
  • 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system uppdatera: ~ 6466KB
  Beskrivning:
  Uppdateringar i kategorin Windows 8.1 dynamisk uppdatering används av Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 för att få drivrutin, komponent och förbättringar av installationsprogrammet under installationen.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - februari 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - februari 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows skadlig programvara borttagning verktyget x 64 Edition - februari 2015 uppdatering: ~ 43161KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - februari 2015 uppdatering: ~ 42218KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - februari 2015 - IE-Version: ~ 37895KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Torsdag 05 februari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag 05 februari 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3021953)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3035034 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18096KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8737KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7018KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 34834KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16128KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7020KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 27 januari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdagen den 27 januari 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3035034)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3033408 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT * och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18,101 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 8,733 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 7,017 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35,576 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 16,272 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 7,019 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Torsdagen den 22 januari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på torsdag 22 januari 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3033408)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3024663 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18122 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8.1: ~ 8756 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT 8.1: ~ 7042 KB
  • Internet Explorer Flash Player för Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35596 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8: ~ 16146 KB
  • Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows RT: ~ 7042 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Måndag 19 januari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på måndag den 19 januari 2015

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 7 (KB2990214)
  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 2239 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB3014460)
  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 2588 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Tisdagen den 13 januari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på tisdagen den 13 januari 2015.

Nytt säkerhetsinnehåll:

 • MS14-080: Säkerhetsuppdatering för Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3029449)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå:
  • Måttlig: Windows Server 2012
  • Kritisk: Windows 8 och Windows RT
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 585 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 309 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 242 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Säkerhetsuppdatering för Flash Player i Internet Explorer för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3024663)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Ersätter: KB3008925 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 18096 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 8728 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 7022 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 35163 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 16124 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 7017 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-001: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3023266)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter:
  • MS13-031 (KB2813170) i Windows inbyggda Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  • MS13-046 (KB2829361) i Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  • MS13-048 (KB2839229) på Windows inbyggda Standard 7
  • MS13-063 (KB2859537) i Windows 8
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 55 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 61 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 59 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 2893 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 3787 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 2560 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6379 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 3421 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 7288 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-002: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3020393)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: kritisk
  Rikta plattformar: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 68 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 73 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 81 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 76 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 80 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 73 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 112 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 77 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 112 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 84 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1070 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 713 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 526 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 533 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-004: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3021674)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: KB2709630 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 111 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 128 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 113 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 120 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 137 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 103 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 168 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 138 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 256 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 129 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 209 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 143 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1592 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 1137 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 705 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 698 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-004: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3019978)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 5351 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 3484 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 3483 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 516 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 982 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 385 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 393 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 216 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 497 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-004: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020387)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 60 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 57 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-004: Säkerhetsuppdatering för Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (KB3020388)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Embedded Standard 7, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 65 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 71 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-004: Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB3023299)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Vista: ~ 56 KB
  • Uppdatering för Windows Vista x 64: ~ 60 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-005: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB3022777)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 411 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 304 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 352 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 508 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 413 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 238 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 596 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 276 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 428 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 185 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-006: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012 (KB3004365)

  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS14-071 (KB3005607) i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • 8.1 för Windows update: ~ 1819 KB
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 2875 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 1758 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 2972 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 1689 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 1488 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-007: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003 (KB3014029)

  Språk: engelska
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Rikta plattformar: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2003
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 229 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2012 x 64: ~ 238 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 222 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 115 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 207 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 548 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 795 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1174 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • MS15-008: Säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 RT 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP Embedded (KB3019215)

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Säkerhetsuppdateringar
  Risknivå: viktigt
  Ersätter: MS08-007 (KB946026) i Windows Server 2003
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012 Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP inbäddade
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 92 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 82 KB
  • RT 8.1 för Windows update: ~ 80 KB
  • Uppdatering för Windows 8: ~ 89 KB
  • Windows 8/Windows Server 2012 x 64-uppdatering: ~ 100 KB
  • Uppdatering av Windows-RT: ~ 80 KB
  • Windows Embedded Standard 7/Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 423 KB
  • Uppdatering för Windows Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 205 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 320 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 90 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 155 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 IA-64: ~ 288 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003: ~ 579 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 IA-64: ~ 1215 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2003 x 64: ~ 778 KB
  • Uppdatering för WEPOS och POSReady 2009: ~ 580 KB
  Beskrivning:
  Ett säkerhetsproblem har identifierats i en Microsoft-programvaruprodukt som kan påverka systemet. Du kan skydda datorn genom att installera den här uppdateringen från Microsoft. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Nytt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 (KB3031044)
  Språk: alla
  Distribution: Viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64-uppdatering: ~ 31 KB
  • 8.1 för Windows update: ~ 33 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB2901982)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Ersätter: KB2881468 i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för uppdatering av Windows 8: ~ 31222 KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 för Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 45263 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för uppdatering av Windows-RT: ~ 20210 KB
  Beskrivning:
  .NET Framework om Microsoft 4.5.2 är en kompatibel, på-plats-uppdatering för.NET Framework 4, 4.5 och 4.5.1. Du kan skriva Windows Store apps med hjälp av.NET Framework 4.5.2 med C# eller Visual Basic programmeringsspråk. .NET Framework 4.5.2 ger bättre prestanda, tillförlitlighet och säkerhet än tidigare versioner. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 för Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista (KB2901983)

  Språk: alla
  Distribution: Automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Ersätter: KB2858725 på Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 och Windows Vista
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-baserade system uppdatera: ~ 53679 KB
  • Uppdatera uppgradera språkpaket för Microsoft.NET Framework 4.5.2: ~ 107469 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för uppdatering för Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 55666 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för Windows Server 2008/Windows Vista x 64-baserade system uppdatera: ~ 58601 KB
  Beskrivning:
  .NET Framework om Microsoft 4.5.2 är en kompatibel, på-plats-uppdatering för.NET Framework 4, 4.5 och 4.5.1. Du kan skriva Windows Store apps med hjälp av.NET Framework 4.5.2 med C# eller Visual Basic programmeringsspråk. .NET Framework 4.5.2 ger bättre prestanda, tillförlitlighet och säkerhet än tidigare versioner. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB2934520)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för Windows 8.1 uppdatering: ~ 41083 KB
  • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 73336 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 för RT 8.1 för Windows update: ~ 40713 KB
  Beskrivning:
  .NET Framework om Microsoft 4.5.2 är en kompatibel, på-plats-uppdatering för.NET Framework 4, 4.5 och 4.5.1. Du kan skriva Windows Store apps med hjälp av.NET Framework 4.5.2 med C# eller Visual Basic programmeringsspråk. .NET Framework 4.5.2 ger bättre prestanda, tillförlitlighet och säkerhet än tidigare versioner. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 språkpaket för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB2938103)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Ersätter: KB2858726 i Windows 8 och Windows Server 2012
  Rikta plattformar: Windows 8, Windows RT*, och Windows Server 2012
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows 8: ~ 94941 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows 8/Windows Server 2012 för x 64-baserade system update: ~ 120387 KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows RT: ~ 51968 KB
  Beskrivning:
  .NET Framework om Microsoft 4.5.2 språkpaket innehåller lokaliserade resurser för språk som stöds. Den här uppdateringen installeras nya.NET Framework 4.5.2 språkpaket för alla språk som är installerade på datorn. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • .NET Framework om Microsoft 4.5.2 språkpaket för Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (KB2938104)

  Språk: alla
  Distribution: Rekommenderade/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Funktionspaket
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 och Windows Server 2012 R2
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows 8.1: ~ 56458 KB
  • Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 för x 64-baserade system update: ~ 58968 KB
  • Uppdatering för Microsoft.NET Framework 4.5.2 Language Pack-versioner för Windows RT 8.1: ~ 33785 KB
  Beskrivning:
  .NET Framework om Microsoft 4.5.2 språkpaket innehåller lokaliserade resurser för språk som stöds. Den här uppdateringen installeras nya.NET Framework 4.5.2 språkpaket för alla språk som är installerade på datorn. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Uppdatering för Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 (KB3025945)

  Språk: alla
  Distribution: katalog
  Klassificering: Uppdateringar, ej säkerhet
  Rikta plattformar: Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x 64-uppdatering: ~ 6356 KB
  • Uppdatering för Windows 7: ~ 3623 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008: ~ 3627 KB
  • Uppdatering för Windows Server 2008 x 64: ~ 6360 KB
  Beskrivning:
  Installera den här uppdateringen löser problem i Windows. En fullständig lista över problem som åtgärdas i den här uppdateringen finns i den tillhörande artikeln i Microsoft Knowledge Base för mer information. När du har installerat uppdateringen måste du kanske starta om datorn.
 • Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara - januari 2015 (KB890830) / Windows Malicious Software Removal Tool - januari 2015 (KB890830) - Internet Explorer-Version

  Språk: alla
  Distribution: Windows Update, Microsoft Update, viktiga/automatiska uppdateringar, WSUS och Catalog
  Klassificering: Prioriterad uppdatering, ej säkerhet, samlade uppdateringar
  Ersätter: KB890830 i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Rikta plattformar: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows XP
  Ungefärliga filstorlekar:
  • Uppdatering av Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara x 64-januari 2015: ~ 44637 KB
  • Windows-verktyget för borttagning av skadlig programvara - januari 2015 uppdatering: ~ 42786 KB
  • Uppdatering för Windows skadlig programvara Removal Tool - januari 2015 - IE-Version: ~ 36179 KB
  Beskrivning:
  Efter hämtningen, en gång för att kontrollera din datorn har angripits av vissa allmänt förekommande skadliga program (däribland Blaster, Sasser och Mydoom), och får hjälp att avlägsna eventuella angrepp. Om ett angrepp hittas visas en statusrapport nästa gång du startar datorn med verktyget. En ny version av verktyget erbjuds varje månad. Om du vill köra verktyget manuellt på datorn kan du hämta ett exemplar från Microsoft Download Center eller du kan köra en onlineversion från Microsoft.se. Det här verktyget ersätter inte ett antivirusprogram. Du bör använda ett antivirusprogram för att skydda din dator.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8 (KB3008273)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Uppdatering för Windows 8, Windows RT och Windows Server 2012 (KB3013767)
  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

Onsdag 07 januari 2015

Det här är en sammanfattning av nya och ändrade innehållet som planeras släppas på onsdag 07 januari 2015.

Ändringar av befintligt icke-säkerhetsinnehåll:

 • Uppdatering för Windows 8.1 (KB2997841)

  • Metadata har ändrats.
  • Binärfilerna har inte ändrats.
  • Den här uppdateringen behöver inte installeras om.
  För mer information, klicka på följande länk leder till artikel i Microsoft Knowledge Base:

* Observera att WSUS och Catalog distributioner inte gäller för Windows RT 8.1 eller Windows hö

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3132806 – senaste granskning 01/06/2016 21:05:00 – revision: 1.0

 • kbinfo kbsecurity kbmt KB3132806 KbMtsv
Feedback