Ã... terskapa saknas eller förstörs objekt i SharePoint Online- och OneDrive för företag

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3134213
PROBLEMET
Den här artikeln innehåller information som gäller när du använder OneDrive för Business-klient för synkronisering av nästa generations (onedrive.exe) eller på OneDrive för Business sync client (groove.exe) OneDrive för Business sync client.

Obs! Ta reda på vilken OneDrive sync-klient du använder, finns på följande Microsoft-webbplats:
I SharePoint Online- eller OneDrive för företag uppstår ett eller flera av följande problem scenarier:
 • Scenario 1: Du saknar en fil, mapp eller objekt från en lista eller ett bibliotek.
 • Scenario 2: Du har tagit bort en fil eller en mapp och vill återställa den.
 • Scenario 3: Biblioteket innehåller felaktiga versioner av filer som du inte kan öppna och du vill återställa arbeta versioner av filer.
LÖSNING
Använd någon av följande metoder som passar din situation.

Lösning för scenarier 1 och 2

 1. Använda Office 365 Protection Center eller loggen revisionsrapport för att kontrollera om artikeln har flyttats eller tagits bort.

  • Mer information om Office 365 Protection Center finns på följande Microsoft-webbplats:
  • Mer information om SharePoint-granskningsloggar finns på följande Microsoft-webbplats:
  • Gör så här om du vill visa en logg revisionsrapport för en webbplatssamling:
   1. Bläddra till den Webbplatsinställningar för OneDrive för Business bibliotek eller webbplatssamling.
   2. Om du inte är i roten på din webbplatssamling klickar du påGå till översta nivån Webbplatsinställningar underAdministration av webbplatssamling.
   3. Välj Granskningsloggrapporteri avsnittet Administration av webbplatssamling .
   4. Markera den rapport som du vill, till exempel borttagningpå sidan Visa rapporter för granskning .
   5. Skriv orbrowseto i biblioteket där du vill spara rapporten och klicka sedan påOK.
   6. På den operationen har slutförts Klicka på Klicka här om du vill visa rapporten.
 2. Kontrollera om artikeln finns i första nivån eller andra etappen Papperskorgen för den aktuella webbplatssamlingen. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats: Om du inte hittar objektet i Papperskorgen, fortsätter till steg 3.
 3. Om du använder en OneDrive för Business sync client, kan du kontrollera om det finns en kopia av filen eller mappen på den lokala datorn. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
 4. Om steg 1 – 3 inte löser problemet kan du kontakta support. När du öppnar en begäran tillhandahålla så mycket ytterligare information som möjligt för att beskriva problemet. Mer information finns i Kontakta Office 365 för business support. Inkludera följande information i din begäran:
  • En fullständig URL för den aktuella webbplatssamlingen eller biblioteket.
   Exempel: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents</SiteCollectionName>
  • Namnen på flera av de aktuella artiklarna. Inkludera filnamnstillägget för filer.
  • Datum och tid när du tror att artikeln senast i en oskadad tillstånd.

Lösning för scenario 3

 1. Återställa en tidigare version av den aktuella filen från en befintlig fil. Gör så här:
  1. Logga in på Office 365-portalen.
  2. Bläddra till biblioteket som innehåller den aktuella filen.
  3. Klicka på ellipsen (...) bredvid filen och klicka sedan påVersionshistorik.

   Obs!
   Om du använder den klassiska OneDrive för företagsvyn, klicka på punkter vid filen på ellipsen i förhandsgranskningsfönstret, och klicka sedan påTidigare versioner.
  4. Klicka på pilen för dag då den tidigare versionen, klickar du på Återställoch klicka sedan på OK.
  Om detta inte löser problemet kan du gå vidare till steg 2.
 2. Om du använder en OneDrive för Business sync client, kan du kontrollera om det finns en fungerande kopia av filen eller mappen på den lokala datorn. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
 3. Om steg 1 – 2 inte löser problemet kan du kontakta support. När du öppnar en begäran tillhandahålla så mycket ytterligare information som möjligt för att beskriva problemet. Mer information finns i Kontakta Office 365 för business support. Inkludera följande information i din begäran:
  • En fullständig URL för den aktuella webbplatssamlingen eller biblioteket.
   Exempel: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents</SiteCollectionName>
  • Namnen på flera av filerna som påverkas. Inkludera filnamnstillägget.
  • Datum och tid när du tror att filen senast i friska tillstånd.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3134213 – Zadnji pregled: 03/10/2016 04:19:00 – Revizija: 6.0

Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3134213 KbMtsv
Povratne informacije