MS16-014: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows adress fjärrkörning av kod: 9 februari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3134228
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Windows. De allvarligaste av dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en angripare kan logga in till ett målsystem och köra ett skadligt program. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-014.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
 • 3135173 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 9 februari 2016
 • 3135174 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 9 februari 2016
 • 3126593 MS16-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3126041 MS16-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows: 9 februari 2016

  Kända problem i security update 3126041
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen i vissa konfigurationer när du ändrar lösenordet för domänkontot, kan det hända att ett felmeddelande av följande slag:

   1326 ERROR_LOGON_FAILURE

   För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   3155039 Fel 1326 när du ändrar lösenordet för domänkontot i Windows
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du få ett felmeddelande av följande slag vid försök att ändra ditt lösenord, även om en icke betrodd domän:

   Säkerhetsdatabasen på servern har inte något datorkonto för arbetsstations förtroenderelation


   Problemet kan uppstå när du försöker ändra lösenordet "domän B" från en dator som är ansluten till "domän A" och förtroende från domän A till domän B inte har konfigurerats.

   Det här problemet påverkar operativsystem som använder den "Windows Kerberos säkerhet funktionen kringgå" (relaterat till CVE-2016-0049).

   Obs! Lösenordet har ändrats trots att felmeddelandet visas.

   Problemet uppstår även på datorer som kör Windows Vista och Windows Server 2008. Microsoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.
 • 3126587 MS16-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3126434 MS16-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3126587-x86.msu
Windows6.0-KB3126593-x86.msu
Windows6.0-KB3126041-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3126587-x64.msu
Windows6.0-KB3126593-x64.msu
Windows6.0-KB3126041-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126041
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3126587-x86.msu
Windows6.0-KB3126593-x86.msu
Windows6.0-KB3126041-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3126587-x64.msu
Windows6.0-KB3126593-x64.msu
Windows6.0-KB3126041-x64.msu

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3126587-ia64.msu
Windows6.0-KB3126593-ia64.msu
Windows6.0-KB3126041-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126041
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3126587-x86.msu
Windows6.1-KB3126593-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3126587-x 64
Windows6.1-KB3126593-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln /Uninstall installationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Eller, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3126587-x 64
Windows6.1-KB3126593-x 64

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3126587-ia64.msu
Windows6.1-KB3126593-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln /Uninstall installationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Eller, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3126593-x86.msu
Windows8.1-KB3126587-x86.msu
Windows8.1-KB3126041-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3126593-x64.msu
Windows8.1-KB3126587-x64.msu
Windows8.1-KB3126041-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln /Uninstall installationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka på Kontrollpanelen, eller klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch klicka på installerade uppdateringarunder Se ävenväljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126041
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3126587-x64.msu
Windows8-RT-KB3126593-x64.msu

För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3126434-x64.msu
Windows8.1-KB3126587-x64.msu
Windows8.1-KB3126593-x64.msu
Windows8.1-KB3126041-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln /Uninstall installationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka på Kontrollpanelen, eller klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch klicka på installerade uppdateringarunder Se ävenväljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126434
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126041
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch under Se äveninstallerade uppdateringar, välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu

För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3135173-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3135173-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln /Uninstall installationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka på Kontrollpanelen, eller klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch klicka på installerade uppdateringarunder Se ävenväljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3126587
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3126593
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen


Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3134228 – senaste granskning 05/19/2016 18:35:00 – revision: 6.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3134228 KbMtsv
Feedback