MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 mars 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3135982
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Funktionen-kringgå säkerheten finns i en komponent i.NET Framework som inte verifieras i vissa delar av ett signerat XML-dokument. Mer information om detta säkerhetsproblem finnsMicrosoft-säkerhetsbulletin MS16-035.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha Windows Installer 3.1 eller senare installerat på datorn.
Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
Följande problem kan uppstå efter installation av uppdateringen:

Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ instruktionerna för installation på hämtningssidan om du vill installera den här uppdateringen.

HämtaHämta uppdateringen 3135982

Distributionsinformation

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel3141780.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Uppdatera information om omstart

Uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter tidigare utgivna uppdateringar2863253 och 3035485.

Filinformation

Filhash

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3135982-ia64.msu5DAA7CBB95D8FA7EDA47D6905625A6C0A8BE0258F59266ABF41D9EC911625AF67FF045E25120A5B70BB774EE7FD7FCABD43A4E07
Windows6.0-KB3135982-x64.msu908C309701B408E062BD206E990A218D1331B40214A0CD25E8E5EAAFFBE054EF308F870F0111D1DE572AB724C90839B764F90732
Windows6.0-KB3135982-x86.msu39EA44116727AE6D41FD75C68CB83DFA08AFBA4E9F376CF91812496125CA057077054765D4623684CBE619C80A7EEEA8EA2444B3

Filattribut

Den engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade system-versioner som stöds

Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616,89626-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-Feb-201614:13
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:40
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:40
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616,89626-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:07
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:07
system.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-Feb-201614:14

För alla x64-baserade system-versioner som stöds

Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-Feb-201614:13
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616,89626-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-Feb-201614:13
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-Feb-201614:16
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:40
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:02
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616,89626-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401632 76826-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:03
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:03
system.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-Feb-201614:14

För alla IA64-baserade versioner av system som stöds

Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-Feb-201614:12
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67226-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38426-Jun-201420:42
system.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-Feb-201614:13
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-Feb-201614:11
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:40
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67230-Jun-201421:51
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,6722014-07-maj23:41
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401628,67230-Jun-201421:51
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38430-Jun-201421:52
system.Security.Resources.dll2.0.50727.401616 38430-Jun-201421:52
system.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-Feb-201614:14

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
  • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
    • Windows Server 2008 Service Pack 2
    • Windows Vista Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3135982 – senaste granskning 04/10/2016 00:12:00 – revision: 3.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3135982 KbMtsv
Feedback