MS16-019: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework-till-adress-DOS: 9 februari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3137893
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra DOS-attack om angriparen infogar XSLT särskilt utformad i en klientsidan XML-webbdel som gör Rekursiva anrop på servern. Mer information om problemet finns Microsofts säkerhetsbulletin MS16-019.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1

 • 3127231 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3122660 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3127230 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3122658 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3127233 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016
 • 3122661 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 4.5.2

 • 3127226MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3122654MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3127227MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3122655MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3127229MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016
 • 3122656MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 3.5 och 3.5.1

 • 3127222 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3122651 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016
 • 3127221 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3122649 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 9 februari 2016
 • 3127220 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016
 • 3122648 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 3127219 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 9 februari 2016
 • 3122646 MS16-019: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 2: 9 februari 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 när installerat på stöd alla för x 64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3122646):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för x 64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-ia64.msu
Windows6.0-KB3127219-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3122646):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3122648-x86.msu
Windows6.1-KB3127220-x86.msu
Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3122648-x 64
Windows6.1-KB3127220-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Som stöds för Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 installeras i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämpligt.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretEn registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3122648-x 64
Windows6.1-KB3127220-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
Windows6.1-KB3122648-ia64.msu
Windows6.1-KB3127220-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_ * _ * .html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_ * _ * .html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122651-x86.msu
Windows8.1-KB3127222-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122654-x86.msu
Windows8.1-KB3127226-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122660-x86.msu
Windows8.1-KB3127231-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122649-x64.msu
Windows8-RT-KB3127221-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122655-x64.msu
Windows8-RT-KB3127227-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122658-x64.msu
Windows8-RT-KB3127230-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows RT 8.1

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Distribution3122654 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3127226 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3122660 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3127231 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3135174
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 4.6 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3137893 – Zadnji pregled: 02/10/2016 03:41:00 – Revizija: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3137893 KbMtsv
Povratne informacije