MS16-004: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2010: 12 januari 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3138692
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finns Microsoft-säkerhetsbulletinen MS16-004.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Service Pack 2 för Office 2010 installerat på datorerna.

Aa fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artiklar KB3138735.

Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Förbättringar 1 för PowerPoint 2010
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. För mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3138735.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna säkerhetsuppdatering KB3085594.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
excel2007-kb3114540-fullfile-x86-glb.exe5E7FF51332C38F6B625882CE0DE4AD8CEBFAF25F04C1F5B1D60FCF1A4659078258917D5D567AD3BF3B98B4B657D4CF2844C8A625
excel2010-kb3114564-fullfile-x64-glb.exe6859FB2C1B55F82CD6A76DA9C698C3CEAB11373505491C43001D94154EC7C878322D125F4CED6326FBF9B551E8F1C25112433EC0
excel2010-kb3114564-fullfile-x86-glb.exeD3748860DC68A8432E976F61F23016DFF64D0C3E660EDC76FD273A998B6AF5ADACC264ECCFEA0E1B5297CE69E2E2E56A2FCB7E37
excel2013-kb3114504-fullfile-x64-glb.exe4C29943BE08B5F71000D9A0F3A79CB73AE62116F61B34400340C23983203364ABDE80BF1D1566103B6F20CF4E883801E534E5D75
excel2013-kb3114504-fullfile-x86-glb.exe09E1104088BC862DDB9BEADF28DC043605BC77C441F30AEFDC5E87CF1526810AF597DA9EFF2E0F87C5BC34523679DD6B1297A23E
excel2016-kb3114520-fullfile-x64-glb.exe20770033D82D2C6CF0522E7B9F8AC40264D8141A3CFA59191A4F880008AE3D258755D1D9F000038635DF2C90D8845AD7F7D6C2A3
excel2016-kb3114520-fullfile-x86-glb.exe7DA2CBE4F026060DC4DC0D97DA14DA3467E7697EAD880225C187EC246AD2EB1BFDB81D175021CF44D3D9BB5735CFDB3AC00992B8
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x64-glb.exe30E598166AC6F86AF51212EEDB13191DE447DD9FCA5E2F1FD94E190F1CD4F0BEC74FD3A812F6B4A2AFB26A3F99EEB306018FAA97
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x86-glb.exe65888902F8805340169CBF80A84DCAD46318D2D4935580CC1B71367794CFAA1ABEE254E63D63185C08D4626B8820E3EB94CC2252
mscomctlocx2007-kb2881067-fullfile-x86-glb.exeC344F87D370795F473587B07D958D47F56D43F78A75A568C203AFA7DA7D44233BD0727AD5EBFF63F54CB43D23309CDA393FF4607
mscomctlocx2010-kb2881029-fullfile-x86-glb.exe73B9F59F4217E868C53FFDC3B8F58B45E30C9F3FBDBA2C7F74535460E279A8523ABB3A2E22C25EE2EE47A5EF83D3815E9ED69871
mscomctlocx2013-kb3039794-fullfile-x86-glb.exeA4C39CB7995B19E71D8ED09DF4DB5173BEC0CD44676C133AB61D115B92B1AC359A8F4DE479EA118AAAE6A87D6B63C5565477FB80
mscomctlocx2016-kb2920727-fullfile-x86-glb.exe07AA02F6EB1BB2AFDDC44CBC099554C1143712CC4C86F09A035E89891D8195ECED019F3511B58758406A765FBF994208B0688A22
mso2007-kb3114541-fullfile-x86-glb.exe85D53333DB5A4BC3F16AC03B03850A1648D77DCC48D75382CE94B21CA019A1D661166D4860231F41083E69561B647BF524308B5B
mso2010-kb3114553-fullfile-x64-glb.exe6EA13CB24E6BB98F278CF418DBC9FE2ED0A85B25FAD59E43C7EC267394BF5C938A13D25775C91F1BE412E117CC0FC716591D3475
mso2010-kb3114553-fullfile-x86-glb.exe737F0A38A60CC969ECC195FCFD11F57E6A1E72D628644B84496B25CA93F8705938B49EC69364B6EB0102BC60C5B6612A70C43221
mso2013-kb3114486-fullfile-x64-glb.exeFAD7B9E4D4C3B743D0C2794A523D5C08BA6F0811DDB169FBCACE30F47CC7525632F77573E713A3E14AABADBBF6E2F833D5D595CB
mso2013-kb3114486-fullfile-x86-glb.exe97032FF95A64BAF66216E7DAB756101CCE2395EB5EF7083B62107731852B381B159AA5DB67F78908565A2854B3148FC6CFDAEFD9
mso2016-kb3114527-fullfile-x64-glb.exe543935F28D7E011D510E37D866200413ED2736FE7504D368CE12026434B7259B7FBEF6A0C2C5990C79AEEC5A4DEFFD02F7FB30AB
mso2016-kb3114527-fullfile-x86-glb.exeD35CAA0777FFD897226BBFCB667869CC4156B5F56D7785D9288D3FF8D5B51F94752A55A8EDA8C763DED454ED72ABE8722B53F2E8
office2003-kb3114569-fullfile-enu.exeE589F9E7E0A2C45F9B799ACA2AF7075B07D2E895FE501A41B9CECB73BC39283CC67D1E7EF9FA0A7FF9834CF4DCC289A566851BA3
PowerPoint2007-kb3114429-fullfile-x86-glb.exe6FF34821AE8DFA0A8CBE2548AD114FE21F9099C86D800D7EF29C923675A486F40AEC16AC0929EFC08FFCFB6C0AFCA9B7C96C861C
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x64-glb.exeFBB744CA841EA08DC305482ABE89233D796DA4D36781684081B43D63DFA0F9BD5E5250122E6CBEBB6AAEFB022D1821AEDC27CE60
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x86-glb.exe48C998ED06638A411162EE115AF215D0768958FF80E4ABFE6311CCB3665D0C297C54576F29A2DE7C15230498F41127DB0067A403
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x64-glb.exe322C7C17E92627ECC2BF2B6592D335E5A1E849FE5AF52DA432DA9B7971E499B0021221223FEFB5FC5A069057A651182B6110F056
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x86-glb.exeE5A1E710E6520752BF0B1464C331B6C7B6DF677D5904812377F3B4BA0605C0BDFAC0F56378CC0E16D638B829A0389ADCB7CB74BA
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x64-glb.exe79FDE247C3CBEA94AD54FC231F7C1C9A5507C4D88F85C06C1104FF4C17FAFDEE040E31A9F8343E51ACB358332DBBAE96F909B504
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x86-glb.exe935748FC3956322B8D72C579B9B1192BA1C64A11EB150C94D07DE72395178F2AADEB93AA7266B1C62A96AB51F83B9CDEC4FFA387
sts2013-kb3114503-fullfile-x64-glb.exeE9FEA63670C4BB0BFEBF529382D17747B9BADBACF5E14A14F489C57DBAD20C282EE1B7FA7E42AF10D7384B28B1ECE8EBD5DFC4B6
visio2007-kb3114421-fullfile-x86-glb.exeF48B501F261E8714C73AE85B15206D94422E3F02C4647E4C14BD2381237E5E252EE6455FA173E9BDA5E9449A536F78E582A0E171
visio2010-kb3114402-fullfile-x64-glb.exe1DD9C80DA0E02B9BC9A583EFF37750DB0E41D5602941BD834B6948E9896203FADF591CE91480AEE8A9BB926675DFF606FC63CDB7
visio2010-kb3114402-fullfile-x86-glb.exe2D9F431AD2B68482FB724BA3613AFB61FA8A6314CFC89A27E06B42EB8207FA636FE7FCC4BB3377F7944FA2FED0DBDFA419FCB08E
visio2013-kb3114489-fullfile-x64-glb.exeB14726EF086B97A83BA12034063C60D775214676D83482DC63D8CEA91C39F4E72ADA864131D425B6CA4DF08E135ECF68F6B0153B
visio2013-kb3114489-fullfile-x86-glb.exe7AD86C93CAA2DF951311568552A9A9A486AD975B0B8672C993C95DB8AC3682DA8B4EF488EE365869EF95CFFE76702EAB2CD6DFF2
visio2016-kb3114511-fullfile-x64-glb.exeE2C08D0007F29F8E3B488AF25D25BEB1877D237FD8B9C345477E26EA094656B9C51B97EA8BB4EDF92359F23149213ABF60CF0EDB
visio2016-kb3114511-fullfile-x86-glb.exeA2F402147A63C760FA5EAA1305C08588ECDFE111DAF033E52F6D3480BAC4846278F7BBBC4052C9DA785F8EC8320025D4C015DDA0
word2007-kb3114549-fullfile-x86-glb.exe5E81C945116C52DA0B4A6D824323E266C21F81EABECF32C8F62DE550391B2358886D84DC3ED4680E5FDA7F34B38EEFF614FA8DDE
word2010-kb3114557-fullfile-x64-glb.exeD1FA11CBADC3A789F7C4AD172D7293FE71113709D53CCDDA9C49B04C126C1F463920A8B52E9E783586BDD693F3BFCA8B21200D85
word2010-kb3114557-fullfile-x86-glb.exe7B53FA78E193079E9AC0C8B98AD9FDD024D17BD9CA1F6ADE95073C11917D84B14186A8CAE1B08E5A035157CFD64832AB3F83BC6B
word2013-kb3114494-fullfile-x64-glb.exe12B1E304C9EB65E0E7A41495F59D0C4E8BEA3282F5FB9D2563B3A534A919A25E602524FD5BB4DC570B4254291F3663EB6F05C84D
word2013-kb3114494-fullfile-x86-glb.exe1E71B473A6909E75C89EA582A0390B7CE3DFA92639C0159C3C0BBBC3002A33C5ACB2B16C77C33035F2E5C8FA75F4FCF67741CBC2
word2016-kb3114526-fullfile-x64-glb.exe3A7D8E47B1EC0C856F459A469C783D0B026B0BBB95B240F535500B500C186F91E4F74C000E8C60535E72CE5E261E8C2F30B9050E
word2016-kb3114526-fullfile-x86-glb.exe7961CDCB3EE23D75E74E3353422E99CFC01F7816C470E977480D2859043A49DD6CFFA6437054A2C1966967376A1A182CF5DC7C7A
xlconv2007-kb3114546-fullfile-x86-glb.exe67F4770260F18382814CBD7900A1A6368B180780DA5D6012EA48A606ED10D9A1027CE75068F8DDD07988E563164BD4772F1CCA64
xlview2007-kb3114547-fullfile-x86-glb.exe4E4304C916C7E9656B1DEA6C619FB9A138ACE3790788B1F63724556F3B76EABAF5DB9F41D51B449D6712178BDCA4D74A137A001D

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.

För alla x86-versioner av PowerPoint 2010

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
FIRSTRUN.exeFIRSTRUN.exe16.0.4300.100076100015-okt-1512:22
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4300.1000327648015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4300.1000187411215-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1027msointl.dll16.0.4300.1000180601615-okt-1512:44
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4300.1000191609615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4300.1000174611215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4300.1000193708815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4300.1000204563215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4300.1000181472015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4300.1000171948815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1069msointl.dll16.0.4300.1000172921615-okt-1512:44
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4300.1000196320815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1110msointl.dll16.0.4300.1000176300815-okt-1512:44
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4300.1000289655215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4300.1000194067215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4300.1000173024015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4300.1000193964815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4300.1000160992015-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4300.1000175481615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4300.1000209222415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4300.1000181984015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4300.1000163756815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4300.1000170924815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4300.1000175942415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4300.1000190534415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4300.1000181779215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4300.1000182444815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4300.1000195091215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4300.1000189203215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4300.1000196012815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4300.1000179628815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4300.1000178297615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4300.1000172307215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4300.1000181523215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4300.1000198675215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4300.1000187974415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4300.1000199392015-okt-1512:27
msores.dllmsores.dll8157305615-okt-1506:33
msores.dll.x86msores.dll8157305613-okt-1507:07
Mso.dll.x86Mso.dll16.0.4300.10001429984015-okt-1512:22

För alla x64-versioner av PowerPoint 2010

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
FIRSTRUN.exeFIRSTRUN.exe16.0.4300.100080656815-okt-1512:25
msointl.dll.x64.1025msointl.dll16.0.4300.1000331334415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1026msointl.dll16.0.4300.1000189868815-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1027msointl.dll16.0.4300.1000183059215-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1029msointl.dll16.0.4300.1000194067215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1030msointl.dll16.0.4300.1000177068815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1031msointl.dll16.0.4300.1000196115215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1032msointl.dll16.0.4300.1000206969615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.3082msointl.dll16.0.4300.1000183878415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1061msointl.dll16.0.4300.1000174406415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1069msointl.dll16.0.4300.1000175328015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1035msointl.dll16.0.4300.1000175123215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1036msointl.dll16.0.4300.1000198778415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1110msointl.dll16.0.4300.1000178707215-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1095msointl.dll16.0.4300.1000184288015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1037msointl.dll16.0.4300.1000293341615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1081msointl.dll16.0.4300.1000196473615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1050msointl.dll16.0.4300.1000175430415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1038msointl.dll16.0.4300.1000196371215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1057msointl.dll16.0.4300.1000163449615-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1040msointl.dll16.0.4300.1000177939215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1041msointl.dll16.0.4300.1000202515215-okt-1512:50
msointl.dll.x64.1087msointl.dll16.0.4300.1000211628815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1099msointl.dll16.0.4300.1000195296015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1042msointl.dll16.0.4300.1000278137615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1063msointl.dll16.0.4300.1000185824015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1062msointl.dll16.0.4300.1000184441615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1086msointl.dll16.0.4300.1000166214415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1044msointl.dll16.0.4300.1000173382415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1043msointl.dll16.0.4300.1000178348815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1045msointl.dll16.0.4300.1000192992015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1046msointl.dll16.0.4300.1000184185615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.2070msointl.dll16.0.4300.1000184902415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1048msointl.dll16.0.4300.1000197497615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1049msointl.dll16.0.4300.1000191660815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1051msointl.dll16.0.4300.1000198419215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1060msointl.dll16.0.4300.1000182035215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.2074msointl.dll16.0.4300.1000177836815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.9242msointl.dll16.0.4300.1000180704015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1053msointl.dll16.0.4300.1000174764815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1054msointl.dll16.0.4300.1000183980815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1055msointl.dll16.0.4300.1000201132815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1058msointl.dll16.0.4300.1000190432015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1066msointl.dll16.0.4300.1000201798415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.2052msointl.dll16.0.4300.1000233488815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1028msointl.dll16.0.4300.1000234205615-okt-1512:51
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4300.1000327648015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4300.1000187411215-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4300.1000191609615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4300.1000174611215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4300.1000193708815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4300.1000204563215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4300.1000181472015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4300.1000171948815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4300.1000196320815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4300.1000289655215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4300.1000194067215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4300.1000173024015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4300.1000193964815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4300.1000160992015-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4300.1000175481615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4300.1000209222415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4300.1000181984015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4300.1000163756815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4300.1000170924815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4300.1000175942415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4300.1000190534415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4300.1000181779215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4300.1000182444815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4300.1000195091215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4300.1000189203215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4300.1000196012815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4300.1000179628815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4300.1000178297615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4300.1000172307215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4300.1000181523215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4300.1000198675215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4300.1000187974415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4300.1000199392015-okt-1512:27
Conversion.Office.msores.dllmsores.dll8157305615-okt-1506:34
msores.dllmsores.dll8157305615-okt-1506:33
ppt.Conversion.msores.dllmsores.dll81573056
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll81573056
WAC.Office.msores.dllmsores.dll81573056
msores.dllmsores.dll8157305615-okt-1506:33
msores.dll.x86msores.dll8157305613-okt-1507:07
Mso.dll.x64Mso.dll16.0.4300.10001971577615-okt-1512:25
Mso.dll.x86Mso.dll16.0.4300.10001429984015-okt-1512:22

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3138692 – senaste granskning 03/15/2016 01:39:00 – revision: 14.0

Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft PowerPoint 2010

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3138692 KbMtsv
Feedback