Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Programmet slutar svara vid försök att öppna eller spara en fil i ett Office 2002-, Office 2003- eller Office 2007-program

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Om du gör något av följande i ett av Microsoft Office-programmen i slutet av artikeln, slutar programmet svara:
 • Du klickar på listan Spara i i dialogrutan Spara som.
 • Du klickar på listan Leta i i dialogrutan Öppna.
Programmet svarar inte trots att du klickar på Avbryt eller försöker stänga dialogrutan.
Orsak
Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Om datorn är ansluten till en eller flera nätverksresurser som inte finns eller som är offline.
 • Om en eller flera anslutna nätverksenheter är beständiga och de finns i en icke-betrodd domän.
 • Om den anslutna enheten finns på en långsam dator eller en dator på låg nivå. En dator på låg nivå är en dator med en äldre version av Microsoft Windows än den som finns på datorn du använder.
 • Om en enhet är ansluten via ett WAN (Wide Area Network).
 • Om en enhet är en flyttbar enhet som inte går att komma åt.
Lösning
Lös problemet genom att koppla från alla nätverksenheter som uppfyller något av villkoren under "Orsak". Gör så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Högerklicka på Den här datorn och klicka på Koppla från nätverksenhet.
 2. Klicka på önskad enhetsbokstav i dialogrutan Koppla från nätverksenhet och klicka på OK.
 3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla nätverksenheter som är offline har kopplats från. Gör så här om du är osäker på status för en nätverksenhet:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv följande och tryck på RETUR i dialogrutan Öppna: \\datornamn\resursnamn

   där datornamn är namnet på servern där resursen delas ut och resursnamn är namnet på den delade resurs som du vill använda.

   Om resursen inte är tillgänglig visas ett felmeddelande av följande slag:
   Det går inte att hitta nätverksnamnet.
  Du kan även försöka visa innehållet på enheten i Utforskaren.
Workaround
Lös problemet på något av följande sätt:

Metod 1: Använd inte beständiga anslutningar

När du ansluter till en enhet avmarkerar du kryssrutan Återanslut vid inloggning. När du gör det ansluter datorn inte till enheten nästa gång du loggar in på datorn. Mer information om hur du ansluter en nätverksenhet finns under rubriken "Mer information".

Metod 2: Använd ett inloggningsskript för användare

Om det är möjligt kan du använda ett inloggningsskript för anslutning till lämpliga servrar varje gång användaren loggar in. Se till att enheten ansluts på ett icke-beständigt sätt i skriptet. Om enheten inte är tillgänglig när inloggningsskriptet körs ansluts den inte. Den här funktionen förhindrar problemet.

Metod 3: Använd serverspegling

Om anslutningen sker via ett WAN (Wide Area Network) kan du använda serverspegling. Med serverspegling dupliceras en fjärrserver lokalt. Anslut sedan enheten till den lokala dubblettservern. Detta kan minska väntetiden genom anslutning till en lokal server.

Metod 4: Använd en genväg till nätverksplatsen

Anslut till önskad nätverksplats via en genväg på skrivbordet i Microsoft Windows eller i Mina nätverksplatser.

Om du vill veta mer om hur du skapar en genväg till en nätverksplats klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308416 Så skapar du en genväg till en nätverksplats i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Alla platser i en lista kontrolleras för att säkerställa att de är tillgängliga och att du har åtkomstbehörighet för följande procedurer i Microsoft Office-program:
 • När du försöker öppna eller spara en fil.
 • När du visar listorna Leta i och Spara i.
Om någon av de anslutna enheterna har en status som beskrivs i avsnittet "Orsak", tar det en stund innan problemet identifieras och löses i Office-programmet. Lös problemet genom att koppla från den anslutna enheten. Du kan när som helst kontrollera i Utforskaren om enheten är tillgänglig. Om enheten är tillgänglig ansluter du nätverksenheten igen senare.

Gör så här för att ansluta en enhet som blir tillgänglig igen:
 1. Högerklicka på Den här datorn och klicka på Anslut nätverksenhet.
 2. Klicka på önskad enhetsbokstav för nätverksenheten i rutan Enhet.
 3. Skriv följande och tryck på RETUR i dialogrutan Mapp: \\datornamn\resursnamn

  där datornamn är namnet på servern där resursen delas ut och resursnamn är namnet på den delade resursen som du vill använda.
 4. Avmarkera kryssrutan Återanslut vid inloggning så att enheten inte blir beständig.
 5. Klicka på Slutför.
Kontakta nätverksadministratören om du vill ansluta till enheter i andra nätverk. Nätverksenheter som inte längre finns, inte längre delas eller flyttbara enheter som det inte går att komma åt bör, kopplas från permanent så att Office-produkternas prestanda inte drabbas.
Referenser
Om du vill veta mer om hur du ansluter nätverksresurser klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
145843 Ansluta till en fjärrserver med Fjärranslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du vill veta mer om problem med anslutna nätverksresurser klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321126 Det går långsamt att använda rutorna "Leta i" och "Spara i" i vanliga dialogrutor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
prb OFFXP OFF2003 reviewdocid slow look in, lookin, wireless hang WD2007 XL2007
Egenskaper

Artikel-id: 313937 – senaste granskning 04/24/2008 12:47:16 – revision: 8.2

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsavefile kbnetwork kbprb KB313937
Feedback