Dialogrutan Säkerhetsvarning visas när du har installerat uppdateringen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3139960
Symptom
När du installerat vissa Office-uppdateringar, fick följande säkerhetsvarning:

Varning: Den digitala signaturen är giltig, men signaturen är från en utgivare som du ännu inte har valt att lita på.Orsak
Det här problemet uppstår om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Du har installerat uppdateringen uppdateras vissa DLL-filer som är signerade av Digital signatur.

Den gamla digitala signaturen har upphört att gälla och uppdateringen uppdateras med nya certifikat.

Följande alternativ har markerats:

Filen-> alternativ-> Säkerhetscenter-> inställningar för Säkerhetscenter-> tillägg->Kräva att programtillägg ska vara signerade av betrodda utgivare

Lösning
Lös det här problemet har vi metoderna nedan:

Metod 1:

Avmarkera följande alternativ:

Filen-> alternativ-> Säkerhetscenter-> inställningar för Säkerhetscenter-> tillägg->Kräva att programtillägg ska vara signerade av betrodda utgivare

Metod 2:

Markera alternativet Aktivera all kod som har publicerats av den här utgivarenoch klicka sedan på OK .
Metod 3:

Installera det nya certifikatet i arkivet Betrodda utgivare.Mer Information
Uppdatering säkerhet Alert, Digital signatur, betrodda utgivare

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3139960 – senaste granskning 02/12/2016 20:03:00 – revision: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Word 2016, Word for Office 365

  • kbmt KB3139960 KbMtsv
Feedback