Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda systemfiler för att skapa en startdiskett för Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 101668.
INLEDNING
Om datorn har en Intel x86-processor, och startposten för den aktiva partitionen eller filerna som behövs för att starta Windows skadas, går det kanske inte att starta datorn. I den här artikeln beskrivs hur du skapar en startdiskett, som du kan använda för att starta operativsystemet om startposten skadas.
Mer Information
Skapa en startdiskett för Windows när du installerar Windows första gången på datorn. Denna diskett skiljer sig från en MS-DOS-startdiskett, eftersom hela Windows-operativsystemet inte ryms på en diskett, vilket MS-DOS gör. En Windows-startdiskett innehåller bara filer som behövs för att starta operativsystemet med de återstående Windows-systemfilerna som är installerade på hårddiskenheten. Så här skapar du en startdiskett:
 1. Sätt in en tom diskett i enhet A, och formatera sedan disketten med hjälp av Windows XP.
 2. Kopiera följande filer till disketten från rotmappen i hårddiskenhetens systempartition (till exempel C:\-):
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Du måste kanske ta bort attributen dold, system och skrivskyddad från filerna.
 3. Återställ attributen dold, system och skrivskyddad till filerna på hårddisken om du har tagit bort dem.
 4. Om filen Bootsect.dos eller Ntbootdd.sys finns på systempartitionen upprepar du åtgärd 2 till och med 4 för att kopiera dem till startdisketten.
Om du formaterar en diskett i Windows XP pekar startposten på filen NTLDR. När NTLDR körs laddas de tillgängliga operativsystemvalen från filen Boot.ini. Om du väljer Windows kör NTLDR Ntdetect.com och överför sedan kontrollen till Osloader.exe. Om du väljer MS-DOS eller OS/2 laddar NTLDR Bootsect.dos.
bootdisk boot
Egenskaper

Artikel-id: 314079 – senaste granskning 10/03/2006 14:13:03 – revision: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079
Feedback