MS16-035: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework till adress säkerhetsfunktion kringgå

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3141780
Meddelande
10 maj 2016 Den här säkerhetsuppdateringen har getts och innehåller några uppdaterade artiklar. Nyutgåvan är avsedd för LDR (begränsad distribution release) innehåll kunder. Vi har fastställt att det inte fanns några problem i vissa scenarier för utskrift på grund av saknade beroenden. Om du använder LDR innehåll, rekommenderar vi att du använder den här uppdaterade säkerhetsuppdateringen. Det finns inga ändringar i den här återutgivningen för GDR (allmän distribution release) innehåll kunder.
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Funktionen-kringgå säkerheten finns i en komponent i.NET Framework som inte korrekt validerar vissa delar av ett signerat XML-dokument. Mer information om problemet finns Microsoft-säkerhetsbulletin MS16-035.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
Följande problem kan uppstå efter installation av uppdateringen:
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

.NET Framework 4.6 och 4.6.1


 • 3135998MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 mars 2016Uppdaterade artikeln
 • 3135997 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 8 mars 2016 Uppdaterade artikeln
 • 3136000MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 i Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och 4.6.1 i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 8 mars 2016 Uppdaterade artikeln

  Kända problem i säkerhet uppdatering 3136000:
  3149737 Kända problem för säkerhetsuppdateringen uppdaterar 3136000 för.NET Framework 4.6.1/4.6 och säkerhet uppdatering 3135996 för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

.NET Framework 4.5.2

 • 3135994 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 mars 2016 Uppdaterade artikeln
 • 3135995 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 8 mars 2016 Uppdaterade artikeln
 • 3135996 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 8 mars 2016Uppdaterade artikeln

  Kända problem i säkerhet uppdatering 3135996:
  3149737 Kända problem för säkerhetsuppdateringen uppdaterar 3136000 för.NET Framework 4.6.1/4.6 och säkerhet uppdatering 3135996 för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

.NET Framework 3.5 och 3.5.1


 • 3135983 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 8 mars 2016
 • 3135988MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 8 mars 2016
 • 3135985 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 December 2016
 • 3135991 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 mars 2016
 • 3135989 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 8 mars 2016
 • 3135984 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 8 mars 2016

.NET Framework 3.0


 • 3135987 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 mars 2016

.NET Framework 2.0


 • 3135982 MS16-035: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 mars 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3135982-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3135987-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3135996-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3136000-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3135982-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3135987-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3135996-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3136000-x64.exe
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
Microsoft.NET Framework 3.0-KB3135987_ *-msi0.txt
Microsoft.NET Framework 3.0-KB3135987_*.html
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3136000_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
För.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3135987-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3135996-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3136000-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3135987-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3135996-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3136000-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
Microsoft.NET Framework 3.0-KB3135987_ *-msi0.txt
Microsoft.NET Framework 3.0-KB3135987_*.html
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3136000_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
För.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135983-x86.msu
Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135988-x86.msu
Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3135996-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3136000-x86.exe
Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135983-x 64
Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135988-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3135996-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3136000-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämpligt.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3136000_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
För.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnMicrosoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135983-x 64
Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135988-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3135996-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3136000-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
Windows6.1-KB3135983-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3136000_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Det finns inga registernycklar för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
För.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3135985-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3135991-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3135994-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3135998-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3135985-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3135991-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3135994-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3135998-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretDet finns inga registernycklar för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att påvisa förekomsten av dessa uppdateringar.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135984-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135989-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135995-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135997-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8.1-KB3135985-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135991-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135994-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135998-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch markera i listan med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretDet finns inga registernycklar för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att påvisa förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Distribution3135994 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3135998 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3140745-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3140745-x64.msu
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, och sedan Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3135174
Verifiering av registretDet finns inga registernycklar för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att påvisa förekomsten av dessa uppdateringar.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 4.6 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3141780 – senaste granskning 05/10/2016 22:08:00 – revision: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3141780 KbMtsv
Feedback