"Objektet matchar inte måltypen" felmeddelande när du använder Exchange 2010 Management Console för att visa egenskaper för Exchange Online-postlåda

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3142004
PROBLEMET
När du försöker använda Exchange Management Console i en lokal Exchange Server 2010-installation för att visa egenskaperna för en Exchange Online-postlåda visas ett felmeddelande av följande slag:
Objektet matchar inte måltypen.
Ytterligare information:

vid System.Reflection.RuntimeMethodInfo.CheckConsistency (Object-mål)
vid System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke (Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object [] Parametrar, CultureInfo kultur, booleska skipVisibilityChecks)
vid System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke (Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object [] Parametrar, CultureInfo kultur)
vid System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetValue (Object obj, Object [] index)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.DataObjectStore.GetValue (String namn, sträng propertyName)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.AutomatedDataHandlerBase.UpdateTable (DataRow-rad, sträng targetConfigObject, booleska isOnReading)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.AutomatedDataHandler.OnReadData (CommandInteractionHandler interactionHandler, sträng sidnamn)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.DataHandler.Read (CommandInteractionHandler interactionHandler, sträng sidnamn)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.DataContext.ReadData (CommandInteractionHandler interactionHandler, sträng sidnamn)
vid Microsoft.Exchange.Management.SystemManager.WinForms.ExchangePage. <OnSetActive>b__0 (objekt avsändare, DoWorkEventArgs e)</OnSetActive>
vid System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart (argument objekt)


Detta är ett känt problem i Exchange Server-2010.Mainstream stöd för Exchange Server 2010 upphörde den 13 januari 2015. Mer information finns iMicrosoft Support Lifecycle.
LÖSNING
Toviewthe egenskaper för mottagare för postlådor i en miljö som har aktiverat katalogsynkronisering använder Exchange administratörscenter i Exchange Online eller använda Exchange Online PowerShell.

Obs! Du kan fortfarande använda lokal Exchange Management Console att skapa och hantera postlådor i Exchange Online.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till denOffice 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3142004 – Zadnji pregled: 02/23/2016 01:37:00 – Revizija: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3142004 KbMtsv
Povratne informacije