Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Menyfält och flikar i Aktivitetshanteraren syns inte i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 193050.
Symptom
Menyfält och flikar syns inte i Aktivitetshanteraren.
Orsak
Detta kan inträffa om Aktivitetshanteraren används i komprimerat läge. Om du dubbelklickar i det tomma utrymmet i kantlinjen runt flikarna växlar Aktivitetshanteraren till det här läget.
Lösning
Om du vill byta till standardvisningsläget dubbelklickar du på den översta kantlinjen i fönstret.
Mer Information
När Aktivitetshanteraren används i komprimerat läge kan du ändra storlek på fönstret.
saknas tom taskmgr exe dold status titel stänga minimera maximera
Egenskaper

Artikel-id: 314227 – senaste granskning 12/07/2015 08:20:34 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB314227
Feedback