Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Definition av systempartition och startpartition

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i100525.
Sammanfattning
Följande namn används för partitionerna som innehåller startfiler respektive operativsystemfiler för Windows XP:
Systempartition
Startpartition
I denna artikel definieras dessa partitioner.
Mer Information

Systempartition

Systempartitionen är den volym som innehåller maskinvaruspecifika filer som behövs för att starta Windows (t ex Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com).

Obs! På dynamiska diskar kallas detta systemvolymen.

På Intel 186-datorer och senare (endast "x86") måste systempartitionen vara en primär partition som är markerad som aktiv. På dessa versioner av Intel-datorer är detta alltid enhet 0, vilket är enheten som avsöks av BIOS när operativsystemet startar.

Systempartitionen kan, men måste inte, vara samma partition som startpartitionen.

Startpartition

Startpartitionen är den volym som innehåller operativsystemfilerna för Windows (i WINDOWS-mappen som standard) och stödfiler (i mappen WINDOWS\System32 som standard).

Obs! På dynamiska diskar kallas detta startvolymen.

Startpartitionen kan, men måste inte, vara samma partition som systempartitionen.

Det finns bara en systempartition men det kan finnas en startpartition för varje enskilt operativsystem på en dator med flera operativsystem.

Om du vill veta mer om disklagring i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314343 Grundläggande lagring jämfört med dynamisk lagring i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
prodnt
Egenskaper

Artikel-id: 314470 – senaste granskning 12/01/2007 02:01:00 – revision: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbhowto kbinfo kbenv kbother KB314470
Feedback