Office 365-användare får du felmeddelandet "Åtkomst till alternativ har inte aktiverats" i Outlook på webben

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3147131
PROBLEMET
Office 365-användare i din organisation kan inte visa eller ändra inställningarna för e-post i Outlook på webben (kallades tidigare Outlook Web App). När de försöker komma åt postalternativ för e-i Outlook på webben, visas följande felmeddelande:

Tillgång till alternativ har aktiverats
ORSAK
Det här problemet kan uppstå i följande scenarier:
  • Scenario 1: MyBaseOptions rollen är inte aktiverad på tilldelningsprincipen roll som är tilldelad till postlådan
  • Scenario 2: Du nyligen har bytt planer för Office 365.
LÖSNING
Lös problemet med någon av de följande methodsas passar du situation.

Scenario 1: den MyBaseOptions rollen är inte aktiverad på tilldelningsprincipen roll som är tilldelad till postlådan

  1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online använder remote PowerShell.
  2. Kör följande kommando för att identifiera tilldelningsprincipen roll som är tilldelad till postlådan:
    Get-mailbox <mailboxUPN> | FL *RoleAssignmentPolicy 
  3. Öppna Exchange administratörscenter, klicka på behörigheteroch klicka sedan på användarroller.
  4. Markera rollen tilldelningsprincipen som du fann i steg 2 och klicka sedan på Redigera .
  5. Markera kryssrutan MyBaseOptionsoch klicka sedan påSpara.

Scenario 2: Du nyligen har bytt planer för Office 365

Kontakta faktureringshjälpen team. Det gör du genom att gå tillKontakta Office 365 för business support - Admin hjälp.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3147131 – Zadnji pregled: 04/02/2016 01:11:00 – Revizija: 4.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3147131 KbMtsv
Povratne informacije