Kontrollera vilken grafikkortsdrivrutin som läses in i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 200435.
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Denna artikel innehåller instruktioner för hur du felsöker problem med grafikkortsdrivrutiner vid systemstart av Windows XP. Artikeln beskriver hur du tar reda på vilka drivrutiner som systemet läser in.
Mer Information
Om drivrutinen inte läses in korrekt kan ett annat program ha ersatt vissa filer. Följande symptom indikerar att detta är fallet:
 • Systemet växlar till standard- eller VGA-läge, eller startar endast i VGA-läge från systemstartmenyn.
 • Grafikkortsdrivrutinen läses inte in korrekt.
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Så här gör du för att kontrollera exakt vilka grafikkortsdrivrutiner operativsystemet försöker läsa in:
 1. Starta Registereditorn (Regedit.exe).
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video
 3. Värdet Device\Video0 pekar på en registernyckel som innehåller information om den drivrutin som Windows har konfigurerats för att läsa in.

  Värdet kan till exempel vara:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\videodriver\Device0
 4. Leta reda på följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\videodriver\Device0
  Visa värdet genom att dubbelklicka på InstalledDisplayDrivers. Denna inställning visar vilken drivrutin som läses in vid systemstart.
Om inställningen visar en annan plats i registret används en drivrutin från tredje part när Windows startar. Om till exempel Symantec pcAnywhere är installerat, innehåller Device0 inte namnet på en fil. Device0 pekar i stället på en annan plats i registret, och på denna plats finns drivrutinens namn. Exempel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AW_HOST\Video0.
Kontrollera följande:
 1. Kontrollera att den eller de filer som ingår i drivrutinen som registernyckeln refererar till finns i mappen WinNT\System32, där WinNT är namnet på den mapp där Windows är installerat. Filen eller filerna har filnamnstillägget .dll.
 2. Kontrollera att filen eller filerna i mappen WinNT\System32\Drivers finns. Filen eller filerna har filnamnstillägget .sys.
Om länkarna och värdena är felaktiga, eller om de filer som registernyckeln refererar till saknas, korrigerar du länkarna och värdena så att systemet startar korrekt.

Om länkarna och värdena är korrekta, och om filerna finns, kan problemet bero på en konflikt. Kontrollera att du använder den senaste versionen av grafikkortets drivrutin.

I följande exempel visas registerinställningarna för ett S3-grafikkort:
HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video

Värdet Device\Video0 = \REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\s3\Device0

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\s3\Device0

Värdet InstalledDisplayDrivers = s3 vga
Om du vill veta mer om hur du löser problem med grafikkortet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
162577 STOP: C0000143 MISSING DISPLAY_DRIVER.DLL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
154754 STB PowerGraph Video VLB Display Adapter Not Detected (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 314854 – senaste granskning 12/07/2015 08:25:40 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbhardware kbinfo KB314854
Feedback