Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

CD-ROM-skiva körs inte automatiskt i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 173584.
Symptom
När du sätter in en CD-ROM-skiva i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten körs inte skivan automatiskt.
Orsak
Filen Autorun.inf och programmen som filen Autorun.inf är avsedd att köra körs kanske inte om du inte är inloggad i Windows XP som privilegierad användare eller administratör.

Normalt får endast användare som är inloggade i Windows XP som privilegierade användare eller administratörer installera program. I Windows XP betraktas filer med ett INF-tillägg som installationsinformationsfiler. Därför körs inte Autorun.inf om du saknar behörighet som privilegierad användare eller administratör.
Lösning
Undvik problemet genom att logga in i Windows XP som privilegierad användare eller administratör.
Mer Information
När en CD-ROM-skiva identifieras meddelas Windows XP om att en ny volym är tillgänglig, och filen Autorun.inf söks på enheten. En användare som inte är privilegierad användare eller administratör får meddelandet "Installera program som en annan användare" när den automatiska CD-ROM-körningen behandlas.
Egenskaper

Artikel-id: 314855 – senaste granskning 06/13/2005 14:21:36 – revision: 1.1

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbenv kbprb kbsecurity kbsetup KB314855
Feedback