MS16-042: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office: 12 April 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3148775
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-042.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Dessa artiklar kan innehålla information om kända problem.

Icke-relaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:

  • När du sparar ett dokument som en PDF-fil i Word 2013 visas teckensnitt i PDF-filen inte som motsvarande PostScript-namn.
  • Vissa modell-objektmetoder ta lång tid att hämta Cellegenskaper i Excel 2013.
  • När du kopierar ett område som innehåller en datatabell från en instans av Excel 2013 och 2016 Excel till en annan, värdena från tabell klistras in i målområdet rätt, men tabellen också klistras in i den ursprungliga platsen på bladet.

  • Anta att du ändra standardvyn för nya blad i Excel 2013. När du startar Excel 2013 igen och skapa ett kalkylblad i en miljö med pekaktiverade kraschar Excel 2013.
  • När du öppnar många arbetsböcker i Excel 2016 läcker enhetskontext.
  • Vissa objektmodellanrop (Range::HasArray, intervall: HasFormula och Range::NumberFormat) är långsammare i Excel 2016 jämfört med tidigare versioner av Excel.
  • Det tar lång tid att filtrera stora tabeller i Excel 2016.
  • När du använder verktyget för provtagning av Analysis Toolpak och 13 som antalet prov i Excel 2016, kraschar Excel 2016.
  • När du försöker stänga en arbetsbok som har öppnats av en modal userform stängdes arbetsboken som innehåller makrot och userform oväntat.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3114892-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3114983-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
wordconv2007-kb3114982-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
xlconv2007-kb3114895-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3114898-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word Viewer:
Office-kb3114987-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114892
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114983
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114982
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114895
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114898
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114987
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
kb24286772010-kb3114990-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3114990-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
excel2010-kb3114888-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
excel2010-kb3114888-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
word2010-kb3114878-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
word2010-kb3114993-fullfile-x86-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114990
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114888
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114878
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114993
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Excel 2013 (32-bitarsversioner)
excel2013-kb3114947-fullfile-x86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft InfoPath 2013 (64-bitarsversioner)
excel2013-kb3114947-fullfile-x64-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Word 2013 (32-bitarsversioner)
word2013-kb3114937-fullfile-x86-glb.exe
För utgåvor av Microsoft Word 2013 (64-bitarsversioner)
word2013-kb3114937-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114947
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114937
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3114947 uppdatering för Microsoft Outlook 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3114937 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114947
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114937

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Excel 2016 (32-bitarsversionen):
excel2016-kb3114964-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Excel 2016 (64-bitarsversionen):
excel2016-kb3114964-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114964
Verifiering av registretEj tillämplig

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.5.8 eller senare version på en Intel-processor
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.6.3 uppdateringen från den Microsoft Download Center.
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.6.3 uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kan har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office för Mac 2011 14.6.3 Update program i Microsoft Office för Mac 2011 14.6.3 uppdatera volym fönster, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac 2011 14.6.3 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta sedan programmet.
 3. Klicka på Program-menyn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook) Om programnamn .
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 14.6.3, har uppdateringen installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

2016 Office för Mac

Förutsättningar

 • Mac OS X Yosemite 10.10 eller en senare version som körs på en Intel-processor
 • En giltig Microsoft Office 365-prenumeration
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office 2016 för Mac 15.21.1 uppdateringen från den Microsoft Download Center.

 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office 2016 för Mac 15.21.1 uppdateringen volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office 2016 för Mac 15.21.1 uppdateringen program i Microsoft Office 2016 för Mac 15.21.1 uppdateringen volym och följ instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office 2016 för Mac 15.21.1 uppdateringen volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta sedan programmet.
 3. Klicka på Program-menyn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook) Om programnamn .
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.21.1, har uppdateringen installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft Office Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3114994-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114994
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör alla utgåvor av Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb3114934-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114934
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft SharePoint Server 2007 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Excel Services i SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (32-bitarsversioner):
xlsrvapp2007-kb3114897-fullfile-x86-glb.exe
För Excel Services i SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (64-bitars versioner):
xlsrvapp2007-kb3114897-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartNär du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar, måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationsprocessen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114897
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft SharePoint Server 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Excel Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
xlsrv2010-kb3114871-fullfile-x64-glb.exe
För Word Automation Services på utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
wdsrv2010-kb3114988-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartNär du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar, måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationsprocessen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114871
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114988
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft SharePoint Server 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Word Automation Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2013 stöds:
wdsrvloc2013-kb3114927-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartNär du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar, måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationsprocessen.

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar kan om ett meddelande du vill starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114927
Verifiering av registretEj tillämplig

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3148775 – senaste granskning 05/12/2016 10:22:00 – revision: 3.0

Excel 2016, Microsoft Excel 2013, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Word 2010, Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Word Viewer, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Office 2016 för Mac

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3148775 KbMtsv
Feedback