Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Sidan Aktivera Windows i guiden Produktaktivering är tom

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV314935
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När du startar guiden Produktaktivering i Windows kan det hända att sidan "Aktivera Windows" är tom, och du kan kanske inte fortsätta aktiveringsprocessen.
Orsak
Felet kan bero på något av följande:
 • Registret är skadat eller har ändrats.
 • Filer har skadats under installationen av Windows XP eller saknas.
 • Du har problem med grafikupplösningen.
Lösning
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Obs! Om aktiveringsperioden om 30 dagar har gått, kan du starta datorn i felsäkert läge och utföra dessa åtgärder.
Lös problemet så här:
 1. Starta om datorn, tryck på F8 medan datorn startas och välj sedan Aktivera VGA-läge på menyn Avancerade alternativ för Windows. Starta guiden Produktaktivering i Windows och försök sedan starta Windows XP igen. Om du kan starta Windows XP hoppar du över återstående steg. Om du inte kan starta Windows XP fortsätter du med nästa steg.
 2. Högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper, fliken Maskinvara och Enhetshanteraren. Högerklicka på grafikkortet och klicka sedan på Inaktivera, så att datorn startar med standard-VGA-grafikdrivrutinen. Starta om datorn, starta guiden Produktaktivering och försök sedan starta Windows XP igen. Om du kan starta Windows XP hoppar du över återstående steg. Om du inte kan starta Windows XP fortsätter du med nästa steg.
 3. Leta upp följande registernyckel och dess associerade värden:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.htm
  "PerceivedType"="text"
  (Default) = "MozillaHTML"
  "Content Type"="image/x-xbitmap"
  Om denna registernyckel inte finns fortsätter du med nästa steg. Om registernyckeln finns redigerar du värdena så här:
  "PerceivedType"="text"
  (Default) = "htmlfile"
  "Content Type"="text/html"
  Starta om datorn, starta guiden Produktaktivering och försök sedan starta Windows XP igen. Om du kan starta Windows XP hoppar du över återstående steg. Om du inte kan starta Windows XP fortsätter du med nästa steg.
 4. Installera om filen Oobe.inf. så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv inf i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Högerklicka på oobe.inf i mappen Inf, och klicka sedan på Installera.
  4. Sätt in CD:n för Windows XP eller Windows Server 2003 när du uppmanas göra det.
 5. Registrera filerna Jscript.dll och Vbscript.dll manuellt. så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Skriv in följande kommandon vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje kommando:

   regsvr32 jscript.dll
   regsvr32 vbscript.dll
  3. Stäng kommandotolken.
 6. Reparera den befintliga installationen av Windows XP.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 314935 – senaste granskning 06/14/2005 22:04:00 – revision: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

 • kbtool kbenv kbsetup kbui kbprb KB314935
Feedback
=">