Kända problem för säkerhetsuppdateringen uppdaterar 3136000 för.NET Framework 4.6.1/4.6 och säkerhet uppdatering 3135996 för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Serve...

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3149737
Introduktion
Update-installationsfel kan drabbas av kunder som arbetar i miljöer som är ansluten till Internet eller som inte har installerat den senaste Microsoft-certifikat från en betrodd Root Program. Det här problemet uppstår på grund av ändringar iMicrosoft Windows verkställighet av Authenticode kodsignering och tidsstämpling.

Obs! Detta kända problem påverkar bara Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 Service Pack(SP2) Windows 7 Service Pack 1 (SP1), andWindows Vista Service Pack 2 (SP2). Den påverkar inte de nyare Windows-operativsystem.
Symptom
När du försöker installera uppdateringen 3135996 eller 3136000, misslyckas installationen. Dessutom visas följande felmeddelande:

Det gick inte att skapa en certifikatkedja till en betrodd rotutfärdare.
Orsak
Det här problemet uppstår när du arbetar i en miljö som är ansluten till Internet eller som har en brandvägg som blockerar innehåll från följande URL:

Lösning
Lös det här kända problemet genom att hämta och installera de senaste Microsoft-certifikat genom att använda någon av följande metoder:

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3149737 – senaste granskning 03/18/2016 03:15:00 – revision: 2.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3149737 KbMtsv
Feedback