Så här tvingar du användare att avsluta program och logga ut efter en tids inaktivitet i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel finns stegvisa instruktioner och en beskrivning av hur du kan ange att en användares program ska avslutas och användaren loggas ut efter att en viss tid har förflutit.

Arbetsstationer som lämnas med användaren inloggad kan utgöra en säkerhetsrisk. I många nätverk kan användarna lämna sina program öppna och de kan vara inloggade under obestämd tid. Microsoft Windows 2000 Resource Kit innehåller verktyget Winexit.scr som du kan använda för att avsluta användarnas program och logga ut användarna från arbetsstationerna.

Överst på sidan

Så här konfigurerar du skärmsläckaren Winexit.scr

  1. Öppna Utforskaren och leta reda på filen Winexit.scr i mappen för Windows 2000 Resource Kit på hårddisken.
  2. Högerklicka på Winexit.scr och klicka på Installera.
  3. Dialogrutan Egenskaper för Bildskärm visas med fliken Skärmsläckare öppen. Posten Logoff Screen Saver är markerad. Klicka på Inställningar.
  4. Markera kryssrutan Force application termination för att tvinga program att avslutas.
  5. Skriv antalet sekunder som dialogrutan för utloggning ska visas innan användaren loggas ut i rutan Countdown for n seconds.
  6. Skriv meddelandet som ska visas under nedräkningen inför utloggningen i rutan Logoff Message. Klicka på OK.
  7. Klicka på Förhandsgranskning i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm.
  8. Dialogrutan Auto Logoff visas med utloggningsmeddelandet och nedräkningen. Klicka på Avbryt.
  9. Klicka på OK.
Överst på sidan

Felsökning

Med alternativet Force application termination tvingas program att avslutas även om de innehåller data som inte har sparats. Om du inte använder detta alternativ avslutas inte program med data som inte har sparats och användaren loggas inte ut. Det är lämpligt att ange i företagsprincipen att användarnas dokument ska sparas automatiskt om du använder alternativet Force application termination.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 314999 – senaste granskning 12/07/2015 08:27:30 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB314999
Feedback