Skriptet köras inte i en kapslad ramuppsättning i Microsoft Edge

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3151658
Symptom
WhenMicrosoft kant körs i Windows 10 version 1511, ett skript i en kapslad ramuppsättning kanske inte fungerar korrekt.

Tänk dig följande scenario:
  • Avsnittet main.htm har två ramar: A.htm och B.html.
  • B.HTML har två ramar: C.html och D.html.
  • Det finns en länk i C.html, (<A> -taggen) till B.html. Och C.html har en <script></script> </A>
Första gången som en länk klickas (<A> -tagg) i C.html i det här scenariot, skriptet i C.html fungerar inte. Dessutom kan HTML-kod som skrivits av document.write() visas inte som förväntat.</A>
Status
Microsoft har bekräftat att problemet med produkterna i avsnittet "gäller" och undersöker för närvarande.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3151658 – senaste granskning 05/26/2016 17:25:00 – revision: 2.0

Microsoft Edge Development

  • kbmt KB3151658 KbMtsv
Feedback